Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 06.06.2022
Hva er situasjonsbestemt ledelse? - Situasjonbasert ledelse betyr at du som leder tilpasser lederstilen ut i fra ulike situasjoner og mennesketyper.
today 06.06.2022
Tilbud om stilling - Dette må du som leder være oppmerksom på når du skal tilby en søker en stilling i virksomheten.
today 06.06.2022
Ulike reaksjonsmåter på uønsket adferd - Irettesettelse, advarsel, oppsigelse eller avskjed. Som leder må du vurdere ulike tiltak hvis en ansatt f.eks ofte kommer for sent, ruser seg, stjeler eller bryter andre retningslinjer. I denne artikkelen kan du lese mer om de ulike alternativene.
today 06.06.2022
Slik følger du opp en ansatt i prøvetiden - Ingen lovregler krever at arbeidstaker følges opp i prøvetiden. Ha likevel en klar oppfølging av forventninger og krav i prøvetiden. Det er en fordel enten ansettelsen blir suksess eller ikke.
today 06.06.2022
Når har arbeidstaker krav på å bruke syke barn-dager? - Arbeidstaker må ha jobbet i fire uker for å kunne benytte syke barn-dager. Hvor mange syke barn-dager en ansatt har krav på er avhengig av antall barn, om vedkommende er alene-forelder eller om barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet.
today 06.06.2022
Velferdspermisjon - Her er en oversikt over situasjoner der det ikke er noen lovregulert rett til fri, men det er en del virksomheter gir fri (med eller uten lønn) i form av velferdspermisjoner.
today 06.06.2022
Slik lager du en oppfølgingsplan ved sykefravær - Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for sykefraværsoppfølgingen. Ansvaret innebærer blant annet utarbeidelse av oppfølgingsplan.
today 06.06.2022
Roller og ansvar for HMS - Det er et lovkrav at ansvarsfordeling og organisering av HMS-arbeidet er skriftlig dokumentert. Her får du hjelp med å forstå noen av de ulike rollene i HMS-arbeidet
today 06.06.2022
Medarbeidersamtalen - Her får du tips til hva en medarbeidersamtale bør inneholde og forslag til agenda for samtalen.
today 06.06.2022
Tilbakedatert sykmelding - I disse tilfellene kan en tilbakedatert sykmelding godtas av arbeidsgiver.
today 06.06.2022
Samtale med ansatt som underpresterer - Hvordan bør du som leder gå frem når du skal ha en samtale med en ansatt som ikke leverer i henhold til avtalen og forventninger? I denne artikkelen får du gode råd og tips til hva du bør si og gjøre.
today 06.06.2022
Samtale med ansatt etter uønsket adferd - Hvordan bør du som leder gå frem når du skal ha en samtale med en ansatt som har uønsket oppførsel, som f.eks ofte kommer for sent, mobber, ruser seg eller bryter andre retningslinjer?
today 06.06.2022
Arbeidstakers plikter ved sykefravær - Arbeidsgiver har flere plikter når en ansatt blir sykmeldt. Men retten til sykepenger krever at den ansatte også medvirker.
today 06.06.2022
Nordmenn som arbeider i utlandet - I denne artikkelen får du vite alt du trenger hvis du har norske ansatte som arbeider i utlandet.
today 06.06.2022
Hvem anses som pendlere? - Her får du en oversikt som viser hvilke personer som kan anses som pendlere etter en skattemessig definisjon.
today 06.06.2022
Slik tar du den vanskelige samtalen - Hva gjør du når en arbeidstaker tøyer reglene, underpresterer eller bryter med bedriftens verdier?
today 06.06.2022
Dette må du som leder vite om arbeidsgivers styringsrett - Hva kan du som leder bestemme og hva kan du ikke bestemme i et arbeidsforhold?
today 06.06.2022
Advarsler og deres betydning ved oppsigelser - I visse tilfeller er det naturlig å gi en advarsel til ansatte. Hva er det viktig for en leder å tenke på i slike situasjoner?
today 06.06.2022
Når skal ferien tas? - Det er arbeidsgiver som til syvende og sist bestemmer når sommerferien skal avvikles. Arbeidsgiver må også passe på at de ansatte faktisk tar sin ferie når de skal.
today 06.06.2022
Når har ansatte rett på fri fra jobben? - En ansatt har krav på fri ved flere anledninger i henhold til arbeidsmiljøloven. Her har du en samlet oversikt.
Del siden: