Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 25.04.2021
Slik vil regjeringen endre hjemmekontorreglene - Etter mer enn et år på hjemmekontor for store deler av norsk arbeidsliv, foreslår regjeringen nå å endre regelverket.
today 21.04.2021
Nytt verneombud – hva nå? - Her er 8 punkter som sikrer at et nyvalgt verneombud får en god start i den nye rollen sin.
today 21.04.2021
Må forskuttere kompensasjon til utestengte ansatte - Arbeidstakere som er stengt ute av Norge har krav på sykepenger for perioden de ikke har hatt mulighet til å jobbe. Arbeidsgiver har plikt til å forskuttere.
today 21.04.2021
Vil ha tettere samarbeid med lege ved sykefravær - Sysselsettingsutvalget ønsker tettere digital samhandling mellom syke ansatte, arbeidsgiver og legen. Det gir nye muligheter, skriver Simployers rådgiver.
today 14.04.2021
5 tips for å få kontroll på smittevern - Arbeidstilsynet holder fullt trykk på tilsyn av smittevern i norske bedrifter. Her er 5 enkle tips for å få kontroll på smittevernarbeidet.
today 14.04.2021
Lagmannsretten godtok ikke lønnstrekk som var avtalt i arbeidsavtalen - En generell klausul i arbeidsavtalen om trekk i lønn ved feilutbetaling gir ikke arbeidsgiver grunnlag for lønnstrekk. Det har Frostating lagmannsrett slått fast
today 14.04.2021
Få vet at ansatte må medvirke ved sykefravær - Sysselsettingsutvalget vil ha strengere plikt for ansatte til å medvirke ved sykefravær. Simployers rådgivere mener problemet ikke er dagens regler, men at de er alt for lite kjent.
today 06.04.2021
Svært mange misforstår retten til sykepenger - Mer enn halvparten av arbeidstakerne mener det er greit med en sykmelding ved samlivsbrudd, sorg og omsorg for familiemedlemmer, selv om det etter loven ikke gir rett til sykepenger.
today 30.03.2021
Åpner for mer fleksibelt foreldrepengeuttak - Regjeringen vil gjøre det lettere for foreldre å utsette uttaket av deler av foreldrepengene. Men bare dersom de blir enige med arbeidsgiver.
today 30.03.2021
Feriepenger på dagpenger kan bli spist opp av skatt - Regjeringen har ikke foreslått å gjøre feriepengetillegget på dagpenger trekkfritt. Dermed risikerer ansatte som har vært permittert at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk.
today 29.03.2021
Slik vil regjeringen gi feriepenger på dagpenger - Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til regler for feriepenger på dagpenger. Tillegget skal gis til dem som har mottatt dagpenger i minst 8 uker fra april til utgangen av 2020.
today 23.03.2021
Rett til sykepenger under ventekarantene - Den siste tiden er mange arbeidstakere satt i såkalt «ventekarantene» fordi de bor sammen med noen som er definert som nærkontakt til en koronasmittet. Mange lurer på om de har rett til sykepenger.
today 23.03.2021
Utfordrende å planlegge ferie før reglene er laget - Det begynner å bli på tide å planlegge årets sommerferie. Utfordringen er at det må skje før vi vet hvordan reglene for feriepenger på dagpenger blir.
today 23.03.2021
Dette må du vite om arbeid, ferie og sykdom i påsken - Påsken står for døren; og det reiser noen problemstillinger både når det gjelder lønn, ferieavvikling og sykefravær. Her er det du trenger å vite.
today 17.03.2021
Forlenger reglene for sykepenger og syke barn - Regjeringen har nå bestemt at den utvidede retten til sykepenger og omsorgspenger ved syke barn forlenges.
today 17.03.2021
Mangfold gir ikke automatisk store gevinster - Å rekruttere ansatte med ulik bakgrunn, kjønn og nedsatt funksjonsnivå gir ofte store gevinster for virksomheter som lykkes. Men det skjer ikke av seg selv. Uten god mangfoldsledelse kan det også gi økt friksjon og misforståelser.
today 17.03.2021
Skattemeldingen kommer - Fra og med 16. mars begynner Skatteetaten å sende ut skattemeldingen for 2020. Innen 7. april skal alle som får skattemeldingen elektronisk ha fått denne
today 10.03.2021
Endelig halvert oppbevaringstid for alle som importerer varer - Siden 2014 har store deler av næringslivet ventet på at oppbevaringstiden for tolldokumenter skulle bli lik som for andre regnskapsbilag. Nå er ventetiden over.
today 10.03.2021
Må forskuttere kompensasjon til utestengte grensearbeidere - Regjeringen krever at arbeidsgivere skal forskuttere kompensasjonen til utenlandske ansatte som ikke har kommet inn i Norge på grunn av stengte grenser.
today 10.03.2021
Viktig med rutiner for varsling av smittevernsbrudd - Alle virksomheter med minst 5 ansatte skal ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Det omfatter også varsling av brudd på smittevernreglene.
Del siden: LinkedIn twitter