Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 08.05.2017
Mister retten til sykepenger etter permisjon - Det kan være risikabelt å la seg friste til å ta permisjon for å forlenge ferie eller foreldrepermisjon. Ikke alle vet at de mister retten til sykepenger etter 14 dager.
today 08.05.2017
Dette må du vite om verneombud - Alle virksomheter skal som hovedregel ha verneombud. Her er noe av det du må vite.
today 25.04.2017
Endrer regelverket for arbeidsavklaringspenger - Nesten en av fire mottakere av arbeidsavklaringspenger er i jobb. Nå skal regelverket endres, men det legges ikke opp til å gjøre det enklere for arbeidsgiver.
today 27.03.2017
Arbeidstid i påsken - Påsken står for døren, og det er mange som lurer på reglene for arbeidstid.
today 17.01.2017
16 skattefrie frynsegoder - En rekke frynsegoder kommer med økt skatt som en konsekvens, men det finnes en del unntak. Snart kan regelverket bli endret.
today 06.12.2016
Risikabelt å bruke psykisk sykdom for å få fri - Alt for mange får en psykisk diagnose for å få fri fra jobben, selv om de reelt sett ikke er psykisk syke. Det kan få alvorlige konsekvenser i etterkant.
today 08.11.2016
- Nesten alle beregner sykepenger feil - Nesten ingen arbeidsgivere Simployer snakker med beregner sykepenger etter gjennomsnittslønn ved korte sykefravær i arbeidsgiverperioden, slik regelverket krever.
today 26.09.2016
Kan ikke kreve lønn for reisetid - Hele 65 prosent av norske ledere tror arbeidstakerne kan kreve lønn for tiden de bruker på å reise til og fra et jobboppdrag. Det kan de som hovedregel ikke.
today 26.09.2016
Når kan en midlertidig ansatt kreve fast jobb? - En ansatt som har gått sammenhengende i midlertidige stillinger i mer enn 3 eller 4 år er å se på som fast ansatt.
today 21.06.2016
Ferie når man ikke jobber fullt - Ferien står for døra i norske bedrifter. Hvordan håndterer man ferien for ansatte som er delvis sykmeldt, i delvis permisjon eller av andre grunner ikke jobber fullt?
today 11.04.2016
Når en ansatt går hjem med sykdom i løpet av dagen - Svært få kjenner til regelverket som gjelder når en arbeidstaker går hjem fra jobb med sykdom i løpet av arbeidsdagen.
today 29.02.2016
Sykmeldt, men jobber for andre - Av og til opplever arbeidsgivere at sykmeldte medarbeidere jobber for andre, for eksempel for en annen bedrift eller en frivillig organisasjon.
today 15.02.2016
Det er lov å pålegge overtid - Ansatte kan beordres på jobb mot sin vilje i visse tilfeller.
today 01.02.2016
Sykdom ved opptjent avspasering - Hva skjer når en arbeidstaker som har jobbet noen ekstra timer for å avspasere senere, blir syk på den planlagte avspaseringsdagen?
today 01.02.2016
Rett til fri fra arbeidet - Mange arbeidstakere blir opprørt over at sorg og sosiale problemer normalt ikke gir rett til sykepenger. Her utdyper Simployers rådgiver hvordan det henger sammen.
today 18.01.2016
Utearbeid i kulda - hvilke regler gjelder? - De siste dagene har det vært iskaldt i store deler av landet. Hvilke regler gjelder når du arbeider ute?
today 15.12.2015
Skattefrie julegaver fra jobben - Arbeidstakere kan få gaver på jobben for et ganske stort beløp hvert år, uten at det utløser skatteplikt. Her er en oversikt over begivenheter og beløpsgrenser.
today 14.12.2015
Slik skal lønns- og trekkoppgaven erstattes - Med innføringen av A-ordningen forsvant også lønns- og trekkoppgaven. Her er det du må vite om den nye sammenstillingen til arbeidstakerne.
today 15.06.2015
Fri for å følge barn til lege eller tannlege - Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri for å følge barna til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.
today 18.05.2015
Ingen sykepenger til de eldste arbeidstakerne - Med ny arbeidsmiljølov har arbeidstakere rett til å stå i jobben til de er 72 år. Retten til sykepenger kuttes fortsatt når man passerer 67.
Del siden: LinkedIn twitter