Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

28.09.2022
Slik leder du ansatte fra ulike kulturer - Forskning viser at mangfold på arbeidsplassen gir økt innovasjon og lønnsomhet, men det stiller også nye krav til lederne.
20.09.2022
Trenger ikke være pappa for å ta ut «pappaukene» etter fødsel - I forbindelse med fødsel har far rett til inntil to ukers omsorgspermisjon for å bistå mor. Men det trenger faktisk ikke å være far som tar ut denne omsorgspermisjonen.
20.09.2022
Derfor gir høyt engasjement økt lønnsomhet - Medarbeidere som har lyst til å gjøre noe mer enn det de har fått beskjed om vil alltid være mer lønnsomme. Derfor lønner det seg å investere i engasjement.
20.09.2022
5 ting alle ledere bør gjøre – før stress blir farlig - Åtte av ti opplever høyt stress på jobb, men alt stress er ikke negativt. Hva kan ledere gjøre for at medarbeiderne (og lederen selv) skal unngå å bli brutt ned av negativt stress? Her får du psykologens beste råd.
20.09.2022
Mangelfull kontroll på ferien kan bli dyrt - Virksomheter som ikke har kontroll på utestående ferie risikerer store uforutsette utgifter.
14.09.2022
6 måter å realisere dine medarbeideres fulle potensial - Grepene du bør kunne for å bruke teamets ressurser best mulig
14.09.2022
Når en ansatt mister førerkortet - Hva skjer når en ansatt som trenger førerkortet i jobben mister lappen? Det kan være saklig grunn til oppsigelse.
13.09.2022
1 av 4 mangler overskudd etter jobben - Arbeidstakerne oppgir at de mangler overskudd til andre aktiviteter etter endt arbeidsdag. Her får du tips om hvordan du kan få mer opplagte medarbeidere.
12.09.2022
Ahead Group velger håndbøker fra Simployer - Ahead Group har valgt personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok fra Simployer. Målet er å forenkle, samle og profesjonalisere HR!
07.09.2022
Må du betale for frivillig overtid? - Det kortet svaret er ja: Ansatte har rett på overtidsbetaling selv om den ikke er pålagt av leder. Derfor er det viktig med gode rutiner.
07.09.2022
Mange bruker ledende og særlig uavhengig stilling feil - Ansatte med ledende eller særlig uavhengig stilling trenger ikke følge arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Hvem som er omfattet er det veldig mange som misforstår.
07.09.2022
Slik kan du sikre bedriften og de ansatte gjennom økte priser - Prisene vokser, og både bedriftens og ansattes økonomi er under press. Her er noen tips for å sikre trygg drift samtidig som du tar vare på de ansatte gjennom krevende økonomiske tider.
31.08.2022
Mange fallgruver når ansatte jobber i utlandet - Ny teknologi har gjort fjernarbeid og arbeid på tvers av landegrenser enklere. Til tross for gode digitale verktøy er administrasjon av ansatte i utlandet fortsatt en utfordring for mange.
30.08.2022
– Skattereglene bør endres av hensyn til miljø og folkehelse - Simployers økonomirådgiver Espen Øren mener små endringer i skatte- og avgiftsreglene kunne gitt stor effekt på miljø og folkehelse.
30.08.2022
Nå koster hjemmekontoret fort tusenlapper - Med kraftig økte energipriser kan du regne med store endringer i hvem som foretrekker hjemmekontor.
30.08.2022
Derfor er ledertrening viktig for å beholde ansatte - Et presset arbeidsmarkedet, fleksible arbeidsformer og en ny generasjon jobbsøkere krever effektiv ledertrening
23.08.2022
Gode rutiner for on- og offboarding øker trivsel, engasjement, omdømme og lønnsomhet - Kostnadene forbundet med rekruttering av nye medarbeidere og utfasing av eksisterende har aldri vært høyere. Samtidig har jakten på talenter aldri vært tøffere, omdømmet aldri viktigere og lønnsnivået aldri høyere. Da er det viktig med god onboarding og offboarding.
23.08.2022
Har dere kontroll på restferien? - Mange arbeidstakere har nå kommet tilbake fra en lang ferie, og da er kanskje ikke ny ferieplanlegging det første man som arbeidsgiver tenker på. Men mange av de ansatte kan ha restferie igjen, som de har krav på å avvikle før ferieårets utløp. Så derfor er det lurt å starte planleggingen allerede nå.
23.08.2022
Hva kan HR og ledelse lære av eNPS-undersøkelser - Hva betyr resultatet og hva kan du gjøre som leder?
23.08.2022
Sjekkliste for riktig håndtering av reiseregninger - Å håndtere reiseregningen riktig er komplisert, og mange gjør feil. Her er noen punkter du må gjennom for å sikre at reiseregningene blir ført riktig hver gang.
Del siden: