Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 23.02.2010
Se hva som får moms nå - Nye regler for merverdiavgift innenfor kultur og idrett foreslås med virkning fra 1. juli 2010.
today 18.02.2010
Skattefri fusjon mellom NUF og norsk AS lovfestes - Finansdepartementet foreslår å utvide området for lovfestet rett til skattefri omorganisering av norske selskaper mot utlandet. Det betyr at NUF-selskaper kan "hentes hjem" og i mange tilfeller fusjoneres med et vanlig AS uten å måtte søke om skattefritak.
today 18.02.2010
Oppfølging av sykefravær er viktig - Sotra-bedriften AGR Field Operations mener fleksibilitet og eierskapsfølelse er den beste medisinen mot sykefravær. Konserndirektør Åge Landro trekker også frem opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging som sentralt.
today 11.02.2010
Nytt skjema for oppdragsgivere - Arbeidsgivere som har rapporteringsplikt for oppdrag skal ikke lenger rapportere arbeidstakere på eget skjema.
today 11.02.2010
Aktiv sykmelding foreslås avviklet - Blir ekspertutvalgets forslag om tiltak for å redusere sykefraværet gjennomført, blir det slutt på ordningen med aktiv sykmelding. Det foreslås at ordningen med gradert sykmelding skal benyttes på alle tilfeller hvor ansatte kan utføre en eller annen form for aktivitet i sykmeldingsperioden.
today 10.02.2010
Så mye vil langtidsfraværet koste - Å få én langtidssykmeldt til å jobbe én dag i uka kan avgjøre om de foreslåtte endringene i sykelønnsordningen er lønnsomme for en mindre bedrift. Se vårt regneeksempel her!
today 05.02.2010
Genistrek og skivebom - Mens kommentatorer hyller forslagene til sykefraværsutvalget, er politikere langt mer skeptiske. Se reaksjonene her!
today 03.02.2010
Nye tiltak mot sykefraværet kan tre i kraft allerede 1. mars - Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har overlevert sin rapport til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (bildet). De første reaksjonene fra politikere, arbeidslivsorganisasjoner og interessegrupper tyder på at tiltakene vil danne grunnlag for den nye IA-avtalen som skal være klar 1. mars i år.
today 29.01.2010
NAV: - Lovpålagte dialogmøter er fortsatt en stor utfordring - NAV makter ikke å gjennomføre mer enn 70 prosent av de lovpålagte dialogmøtene med sykmeldte arbeidstakere. Nå får de ansatte ytterligere oppgaver gjennom innføringen av stønadsordningen arbeidsavklaringspenger. NAV-direktør Erik Oftedal både håper og tror de skal bli bedre på å følge lovpålegget i fremtiden.
today 28.01.2010
Lønnsmottakerne må selv innrapportere pizzaskatt - Motstridende regler og en forglemmelse gjør at arbeidsgiverne sparer arbeidsgiveravgift ved behandling av fjorårets overtidsmat. Jobben får arbeidstakere som må endre selvangivelsen.
today 27.01.2010
Kan beslutte revisjonsfritak i år - Finansdepartementet hevder de jobber for fullt med innstillingen Revisjonspliktutvalget la fram i juni 2008. Hvorfor arbeidet har tatt to år vil de ikke kommentere. Nå varsles avklaring i løpet av året.
today 20.01.2010
Avtalefestet pensjon fra 2011 - Fra 2011 vil det bli betydelig forskjell på AFP i offentlig og privat sektor. AFP-pensjonister i offentlig sektor får nemlig avkorting av pensjonen.
today 15.01.2010
Sju muligheter i regelverket - Hvor mye kan sykefraværet kuttes ved å bruke mulighetene i dagens regelverk? Her er sju muligheter arbeidsgivere kan benytte.
today 12.01.2010
De viktigste endringene i 2010 - Arbeidslivets spilleregler er i stadig endring. Her er 16 ting som forandrer seg i 2010.
today 12.01.2010
Ansvar for andres lønn - Setter du ut et oppdrag eller leier inn arbeidstakere, kan du nå bli stilt til ansvar for at underleverandøren ikke utbetaler lønn og feriepenger.
today 05.01.2010
Ønsker forsøk med helårs-egenmeldinger - En offentlig utredning ønsker at det etableres en forsøksordning for 365 egenmeldingsdager i utvalgte kommuner. Allerede har Mandal kommune forsøkt dette og sykefraværet ble redusert.
Del siden: