Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 27.05.2020
Kan ikke kreve koronatesting av ansatte - Rådet fra helsemyndighetene er at alle med forkjølelsessymptomer holder seg hjemme fra jobb. Likevel kan ikke arbeidsgiver kreve at ansatte med slike symptomer tar en koronatest.
today 20.05.2020
Oppsigelse når den ansatte er permittert - Enten det er den ansatte selv som sier opp, eller det er bedriften som sier opp den ansatte under permittering – er det noen egne regler du bør kjenne til.
today 29.04.2020
Feriepenger til arbeidstakere som er permittert - Mange arbeidsgivere betaler ut feriepenger og trekker lønn for ferien i juni. Ved permittering er det ikke nødvendigvis lønn å trekke av, noe som skaper utfordringer.
today 15.04.2020
Slik skal de 18 permitteringsdagene med lønn håndteres - I forbindelse med koronakrisen betaler staten full lønn opp til 6G til permitterte ansatte i 18 dager. Nå er det avklart hvordan disse 18 dagene skal håndteres.
today 13.03.2020
Ikke lønn under karantene etter utenlandsreise - Torsdag besluttet regjeringen at alle som har vært utenfor Norden skal i karantene i 14 dager. Spørsmålet er hvem som skal betale for dette.
today 29.01.2020
Utvidet plikt til å rapportere om likestilling - Fra 2020 er det nye krav til hvordan arbeidsgivere skal jobbe med likestilling og diskriminering. Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivåer i virksomheten og mengden ufrivillig deltid offentliggjøres.
today 01.01.2020
Disse regelendringene gjelder fra nyttår - Tradisjonen tro starter vi året med en oppdatering på noen av de viktigste regelendringene som gjelder fra nyttår. I år har vi blant annet fått en endring i arbeidsmiljøloven og en ny standard for rapportering av regnskapsdata.
today 19.12.2019
Hva betyr det å være lojal mot arbeidsgiver? - En arbeidstaker har plikt til å være lojal mot arbeidsgiveren. Illojale handlinger eller ytringer kan være saklig grunn til oppsigelse eller avskjed.
today 19.12.2019
8 ting du må vite om ny standard for regnskapsrapportering - Fra nyttår skal alle virksomheter kunne sende regnskapsopplysninger til Skatteetaten på det nye SAF-T-formatet. Her er 8 punkter du må kjenne til.
today 18.12.2019
Flere virksomheter får industrivernplikt fra nyttår - Flere virksomheter får industrivernplikt og kommunikasjonen med kommune og nødetater skal bli bedre. Endringene i industrivernforskriften trer i kraft 1. januar.
today 16.12.2019
Reisesatsene for 2020 kommer ikke før nyttår - Nesten hele arbeidslivet forholder seg til statens satser når ansatte reiser i jobben. Nå er det klart at satsene og reglene for 2020 ikke kommer før nyttår, med de problemene det kan skape.
today 05.11.2019
7 råd for god konflikthåndtering - Konflikter som utvikler seg fra å handle om sak til å handle om person kan bli giftige for arbeidsmiljøet. Her er 7 råd for bedre konflikthåndtering.
today 31.10.2019
Test om du kan reglene for arbeidstid - Vi hører stadig om omfattende brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Test deg selv med disse 5 påstandene, og sjekk om du kan regelverket godt nok.
today 22.10.2019
Ansattes ansvar å komme på jobb i tide - Streik, bussforsinkelser og plutselige snøfall. Grunnene kan være mange til at ansatte kommer for sent på jobben, men det er arbeidstakerens eget ansvar å være på plass i tide.
today 22.10.2019
Kan du nekte ansatte å jobbe flere steder? - Mange krever gjennom arbeidsavtalen å få godkjenne at ansatte tar andre jobber ved siden av den faste jobben. Det har de som utgangspunkt ikke anledning til.
today 22.10.2019
Hvordan bygge en god kultur for varsling? - Hva er egentlig forskjellen på å tyste og å varsle om kritikkverdige forhold på jobben? Ved nyttår kommer det nye regler om varsling, noe som gjør det enda viktigere å bygge et godt ytringsklima.
today 28.08.2019
Når ansatte er for trøtte til å jobbe - Hvilke grenser kan du som arbeidsgiver sette for ansattes aktiviteter på fritiden, hvis du mener det går utover arbeidsprestasjonen?
today 14.08.2019
Dette må du huske på med eldre arbeidstakere - Fra ansatte passerer 60 år er det flere spesialregler som gjelder i arbeidslivet. Her er en oversikt over det du bør kjenne til.
today 25.04.2019
Lønn på røde dager? - Våren og jula er full av «røde dager». For noen påvirker disse høytidsdagene lønnsslippen.
today 10.04.2019
Dette må du vite om arbeid, ferie og sykdom i påsken - Påsken står for døren; og det reiser noen problemstillinger både når det gjelder lønn, ferieavvikling og sykefravær. Her er det du trenger å vite.
Del siden: LinkedIn twitter