Mer enn 1,2 millioner ledere og arbeidstakere støtter seg hver dag på løsninger fra Infotjenester. Årlig håndterer vi mer enn 60 000 problemsstillinger omkring personal, lønn, regnskap og HMS.

Slik tilrettelegger vi for at våre kunder kan forvalte og foredle sin viktigste ressurs, selve forutsetningen for utvikling og gode resultater:

Menneskene.

Om Infotjenester og Simployer

Simployer er Infotjenesters HRM-system. Simployer HRM effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, leder og HR for å gi virksomheter som vil prestere optimale vilkår for utvikling.


I over 30 år har Infotjenester vært bransjeledende og satt standard for hvordan oppgavene innen HR og økonomi kan profesjonaliseres på en måte som bidrar til riktige beslutninger, bedre effektivitet og varig trygghet i arbeidsforholdet.

Gjennom konsistent kvalitet og alltid oppdaterte løsninger oppnår vi tette og langvarige relasjoner med våre kunder. Ved å dele kunnskap og erfaring skaper det synergier som styrker vårt forsprang og forbedrer våre kunders konkurransekraft.

Våre løsninger er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Les mer om Infotjenester på infotjenester.no