Simployer HRM nyheter og oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og oppdateringer slik at du og din virksomhet skal få mest mulig nytte av Simployer.

Her publiseres fortløpende nyheter og oppdateringer av en viss størrelse og relevans, også kalt release notes. Systemadministrator i Simployer varsles i systemet angående relevante nyheter og oppdateringer.

Driftsmeldinger for Simployer HRM finner du her ›

Alt Engagement (&frankly) Dialog Arbeidsavtaler Personalregister LMS Formelle Kompetanser Kompetanseutvikling Håndbøker Kompetanse Fri & Permisjon Ferie Sykefravær Sykefraværsoppfølging Personaldokumenter Organisasjon Reise & utlegg Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser Reise og utlegg Rapporter Personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok Allt Etterfølgerplanlegging Tid- og ressursplanlegging Avvik

Februar 2024 oppdateringsnotater (&frankly)

29.02.2024 Engagement (&frankly) Permalink

Vi har fortsatt med forbedringer i Q1 basert på tilbakemeldinger fra kundene våre. Her følger en liste av oppdateringer:

 

1.Skille kopierte pulser fra originalen.
Det har kommet flere tilbakemeldinger om at det kan være forvirrende å finne frem til en kopiert puls. Når en puls kopieres, vil det nå legges til "(Copy)" på slutten av pulsens navn. Den kopierte pulsens navn kommer også i en pop-up melding med en beskjed "Din puls har blitt vellykket kopiert som "{{name}}".”

 

2.Fjerne gamle dato/tid- innstillinger på spørsmål
Dette har bidratt til noe forvirring, da tidligere tid/dato- innstillinger per spørsmål ikke lenger tas i betraktning når det planlegges en puls, og likevel ble det vist i pulsdetaljene. Vi kommer til å fjerne dato/tid- innstillinger per spørsmål. Datoen og tiden for når spørsmålene i en puls vil være åpne eller stengt vil fortsatt angis når en puls planlegges.

 

3.Sortere en puls etter navn eller dato i listevisningen i planlegging
Innenfor hver seksjon i Live/fremtidige/Tidligere planer, vil det være mulig å sortere planlegging etter pulsnavn eller dato i stigende eller synkende rekkefølge

 

4.Se historiske resultatet i Engasjementsboard
Det vil nå være mulig å velge en tidligere dato for å se på tidligere resultater i område- og linjediagrammet i Engasjementsboard.

 

5.Velge en egen bakgrunnsfarge for egne spørsmål
Det har vært flere forespørsler om å tillate egne farger for spørsmål, slik at administratorer og ledere kan velge en farge som passer deres merke. Til å begynne med vil vi gjøre det mulig å velge egne bakgrunnsfarger når det opprettes egne spørsmål. Redigering av bakgrunnsfarge for &frankly- eller "låste" spørsmål er fortsatt ikke mulig. Forhåpentligvis vil denne oppdateringen gi mer fleksibilitet til kundene våre.

Ny anonym chat-funksjon

29.02.2024 Engagement (&frankly) Permalink

Å oppmuntre ansatte til å legge igjen kommentarer mens de svarer, er en fin måte å fange opp følelser som kan være skjult bak svaret på et spørsmål. Det er imidlertid ikke alltid lett å forstå og adressere direkte teksttilbakemeldinger. For HR og ledere vil det være behov for å spørre mer om en bestemt kommentar for å forstå den bedre, og å diskutere den åpent kan være vanskelig å få ærlig tilbakemelding i utgangspunktet. De ansatte kan også føle at kommentarene deres blir ubesvarte og de føler seg dermed motløse til å legge til nye kommentarer i fremtiden.

Derfor introduserer vi en ny «Anonym chat»-funksjon for ansatte og ledere, for å snakke anonymt om spørsmålet og deres kommentar. Ledere og HR-administrator vil kunne finne ut mer om en bestemt kommentar og tydeliggjøre meningen, mens ansatte får mulighet til å være mer ærlige, og kan også selv ta initiativ til en anonym diskusjon.

De som har registrert seg for å prøve funksjonen tidlig i betaversjonen vil kunne begynne å teste og bruke den fra 31. januar. Den anonyme chatten blir tilgjengelig for alle i slutten av februar. Ønsker du tidlig tilgang, vennligst ta kontakt med oss gjennom vår support.

For HR-administratoren
HR-administratorer kan aktivere eller deaktivere den anonyme chat-funksjonen for hele organisasjonen. Når du aktiverer funksjonen, er det obligatorisk å tildele rollen som hovedHR-administrator, som vil være ansvarlig for å følge opp eventuelle chatter adressert til "HR-administratoren". Det vil også være mulig å bestemme om den ansatte kan starte en chat adressert til egen gruppeeier(leder), til HR-admin eller begge deler.

For ansatte
Hvis den anonyme chat-funksjonen er aktivert i kontoen, vil den vise en bryter for å starte en anonym chat basert på kommentaren de legger igjen mens de svarer på et bestemt spørsmål. Det vil være mulig å starte en chat med enten HR-administratoren, eller en av deres direkte gruppeeiere.

For gruppeeiere (ledere)
Gruppeeiere (ledere) vil kunne starte en chat fra en kommentar som er lagt inn i en av de gruppene de er direkte eier av.

Oppdatering i Simployer &frankly

12.12.2023 Engagement (&frankly) Permalink

Oppdateringer til eksisterende spørsmål
Vi har gjort noen endringer basert på tilbakemeldinger og forespørsler vi har mottatt angående &frankly spørsmål om bibliotek. Vi vil snart avduke flere oppdateringer til eksisterende &frankly spørsmål.
(1) Arabiske oversettelser for &frankly spørsmål
Spørsmål i &frankly-biblioteket vil ha arabiske oversettelser.

(2) Oppdatering til finske oversettelser ved å bruke suffikset "mies" for manager.
Det har vært tilbakemeldinger på at flere &frankly spørsmål benyttet suffikset "mies" i de finske oversettelsene, og at det generelt sett er et gammeldags uttrykk. Så flere spørsmål har blitt oppdatert, for eksempel: "Vil du ha en en-til-en med lederen din?" vil bli: "Haluaisitko jutella kahden kesken esihenkilösi kanssa?". Dersom du har benyttet spørsmålet i en tidligere puls, så vil dette oppdatere seg i de historiske resultatene også.

(3) Oppdatering av spørsmålet "Hvordan er samarbeidet ...i hele bedriften" til "…innenfor hele organisasjonen”

(4) Oppdatering av spørsmålet "Vil du anbefale sjefen din til andre" i stedet for "til venner"

 

Arbeidsplassvurdering
Vi vil snart slippe en ny "Organisatoriske forhold"-puls. Denne pulsen er skapt ved hjelp av Karoline Amundsen Dystebakken, Simployers juridiske rådgiver innenfor HR.
Spørsmålene i denne pulsen tar for seg arbeidsmiljølovens § 4-1, og vil være tilgjengelig på alle foretrukne språk (med unntak av Swahili og Arabisk).

I tillegg vil "Arbetsmiljö (afs)" som tok for seg den svenske AFS 2015:4 ("afs")-lovgivningen bli flyttet til "Arbetsplassvurdering"-delen på Pulse-biblioteksiden.

Nyhet! Mangfolds-dashboard i Simployer Innsikt

06.12.2023 Permalink

Vi lanserer et nytt dashboard i Simployer innsikt, som vil gi dere oversikt over mangfoldet i deres organisasjon!

Dashboardet består av følgende data: 

 • Kjønnsfordeling
 • Aldersfordeling
 • Turnover fordelt på kjønn
 • Personalkategorier fordelt på kjønn
 • Stillingsprosent fordelt på kjønn
 • Ansettelser og oppsigelser fordelt på kjønn
 • Ledere fordelt på kjønn
 • Fravær fordelt på kjønn (Foreldrepermisjon, egen sykdom og barns sykdom)
   

Min Simployer & ny navigasjon

05.12.2023 Permalink

I november og desember lanserer vi etappevis en ny navigasjonsløsning og en ny side som heter Min Simployer. Målet med Min Simployer er å gi deg den viktigste informasjon som du trenger fra våre produkter sammenstilt på en side. Forandringene i navigasjonen gjøres for å skape en helhetlig brukeropplevelse og gjøre det enklere å finne frem i våre produkter.

 

Min Simployer
Min Simployer introduseres i slutten av november og flere funksjoner legges til allerede 4 desember. Min Simployer kommer til å få jevnlige oppdateringer og vi planlegger flere nye funksjoner på siden. Målet er at Min Simployer skal bli startsiden for hele produktsuiten og på sikt skal den erstatte Simployer Portal for de kunder som i dag har dette som startside. Den nøyaktige datoen for når Simployer Portal vil forsvinne er ikke satt og for nå vil Simployer Portal fortsette å være landingsside samtidig som man kan teste Min Simployer. Søkefunksjonen for person vil være tilgjengelig som før i Simployer Portal.


Første versjon av Min Simployer i november og ny versjon med flere widgets lagt til i desember.

 

Ny navigasjon
De fleste produktene i produktsuiten har fått en ny sidemeny i november. I den menyen får du tilgang til all funksjonalitet som finnes i produktene som du bruker. Menyen fungerer på samme måte i alle produktene. Menyen kan også minimeres for å maksimere arbeidsområdet.

 

Ny header
I tillegg til oppdateringene i sidemenyen kommer vi til å lansere en ny header i mange av produktene. Den vil gjøre det lettere å navigere mellom våre produkter og forbedre interaksjonene som er felles for hele Simployer-suiten. Vi kommer til å starte med å legge til en produktvelger og personlige innstillinger i den nye headeren. Den nye headeren er klar for lansering og kommer til å bli fortløpende lansert i de ulike delene av produktsuiten vår.


Header og produktvelger i dagens løsning og med nytt utseende som blir lansert i desember.

 

Endringene i menyene og Min Simployer kommer til å bli gjennomført i november og desember:
8 november - Ny venstrenavigasjon – Kompensasjon
13 november - Ny venstrenavigasjon – Innsikt
15 november - Ny venstrenavigasjon – Talent
17 november - Ny venstrenavigasjon – Engagement
20 november– Første versjonen av Min Simployer lanseres
4 desember – Flere funksjoner legges til på Min Simployer
4- 31 desember – Ny header og produktvelger lanseres løpende i de fleste produktene.

Oppdatert tilgang for ledere i kontraktmodulen

23.11.2023 Permalink

Når det opprettes en ny ansettelseskontrakt, har lederen tilgang og mottar varsler om fremdriften, er standard signatør og vises som leder i kontraktdetaljene.

Tidliger har vi brukt den nåværende lederen til den ansatte. Vi har nå endret det til å bruke lederen for stillingsavdelingen. I mange tilfeller er det samme person, men endringen vil gjøre det bedre i forhold til intern rekrutering til en annen avdeling, eller i tilfeller hvor den ansatte har stilling i flere avdelinger.

I tillegg har vi fjernet varslingen om at en kontrakt er opprettet for å unngå for mange e-poster.

Ulike datoformater når du ser på resultater

02.11.2023 Engagement (&frankly) All Permalink

Det har vært flere forespørsler tidligere om hvordan datoer vises når man ser på resultater. Noen har uttrykt behov for å se "år" info, og andre har nevnt at "uker" er vanskelig å forstå avhengig av den ansattes kulturelle bakgrunn.
Derfor har vi lagt til et mer variert datoformatalternativ du kan velge mellom, i henhold til dine preferanser. Du kan velge datopreferanse ved å klikke på brukerinnstillingene øverst til høyre.

Oppdatering på Individuelle spørsmål BETA

25.10.2023 Engagement (&frankly) All Permalink

Vi har jobbet videre med å gjøre forbedringer på den nye BETA-siden for individuelle spørsmål. Her er noen av de siste feilrettingene:

 • Rettet et problem med resultater som var vanskelige å lese når mange datoer/uker ble vist.

 • Når brukerattributtet "Companyname" er definert, vil plassholderen {{COMPANYNAME}} nå vises når du ser resultatene. Dette er fordi brukere som er medlemmer av den valgte gruppen hver kan ha forskjellige "Companyname"-verdier, eller ikke ha dette definert i det hele tatt. For eksempel, innenfor gruppen «Simployer» kan det være ansatte som har «Companyname»-verdien «Simployer SE» eller «Simployer NO». Så mens ansatte i Simployer-gruppen svarer på spørsmålet "{{COMPANYNAME}} beveger seg i riktig retning", vil de enten se "Simployer SE beveger seg i riktig retning" eller "Simployer NO beveger seg i riktig retning" . Men når vi ser på gruppe «Simployer»-resultater for dette spørsmålet, vil vi vise plassholderen ettersom gruppemedlemmer så forskjellige versjoner av spørsmålet.

 • Rettet et problem med å ikke kunne rulle ned når det er flere uke-/datoresultater Arbeid/livsbalanse-spørsmål.

 • Fikset problem med at noen spørsmålsresultatdiagrammer ble avkortet.

 • Løst problem med å ikke kunne sammenligne grupperesultater for raske spørsmål.

 • Fikset problem med min/maks-etikett for "Meter"-spørsmål som alltid vises på engelsk, selv når et annet foretrukket språk er valgt.

 • Rettet problem med å vise tidligere valgte gruppes svarprosent når du sammenligner grupper, og du har valgt en gruppe for sammenligning etterfulgt av en annen.

Andre feilrettinger

 • Løst problem med at "&frankly" vises i stedet for det faktiske firmanavnet, når du forhåndsviser e-postvarsler i planleggingsflyten.

 • Rettet artikler knyttet til handlinger som leder til feil URL.

 • Rettet feil på verktøytips som ikke forsvinner når du holder musepekeren over spredningsresultater i Dashboard-innsikten.

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

17.10.2023 Permalink

Modulen arbeidsavtaler er oppdatert og inneholder en ny funksjon for å importere standard maler og en oppdatering av design på sidene for malene.

Importere standard maler til deres egen side.
Nå kan dere importere våre standardmaler direkte til deres avtalemodul. Malen finnes tilgjengelig for å forenkle og etablere raskere, og for at vi kan hjelpe til med anbefalinger for hva som bør være med i en avtalemal.

Når man står på siden for maler, så finner man en importknapp oppe i høyre hjørne. Et nytt vindu åpnes hvor man kan velge hvilken mal man vil importere, og klikke neste for å velge innstillinger for denne malen.

Når malen er importert så eies den av dere og man kan gjøre de endringene man vil.

Tenk på at tekst og felt kan trenge oppdateringer for å stemme med deres bedrift og avtaler.

 

Oppdatert design av sidene for maler
Sidene for maler er oppdatert med et nytt design og man finner alle detaljene for malen ved å klikke på malnavnet.

Man kan bla mellom ulike sider og finner en penn oppe i høyre hjørne for å gjøre eventuelle endringer på de forskjellige malene.

I listevisningen for malene finner man nå en ny kolonne for land. Felter er ikke obligatorisk, men er tenkt for å hjelpe til å lettere finne frem, der hvor man har maler på samme språk, til forskjellige land.

Oppdatering i Simployer Talent

22.08.2023 Dialog Administrator, Leder, Bruker Permalink

Vi introduserer den nye funksjonen i Talent Dialog: 1:1-samtaler! Nå har ledere fleksibiliteten til å initiere og dokumentere 1:1-samtale med sine ansatte uten å måtte vente på at HR skal sette opp en «samtaleomgang».Den viktigste fordelen ligger i det faktum at disse samtalene kan opprettes av ledere når det passer det og så ofte som ønskelig. Bortsett fra dette ligner prosessen på eksisterende samtaler (for eksempel forberedelse, deling og signering).

 

Detaljert oppsummering

For å komme i gang må det settes opp en 1:1-samtalemal. Denne malen bør utformes for å inkludere et sett med åpne spørsmål, som oppmuntrer både den ansatte og lederen til å dokumentere og ta notater under møtet.

Alternativet «Brukes til 1:1 samtaler» gjør malen tilgjengelig når ledere oppretter møter.
Merk: Dette alternativet forhindrer også at denne malen brukes fra vanlige samtaleomganger.


Vi har også gjort det enklere for ledere å finne medarbeidersamtaler.
Dette ble tidligere lagt som en underfane under fanen Samtaler, men er nå flyttet ut som en egen fane kalt "Medarbeidersamtaler" (tidligere navn "Som leder"). Brukere med tilgang til "Samtaleomganger" (generelt ledere og administratorer) vil automatisk få tilgang til denne nye siden.

Tidligere

 

På denne siden har vi introdusert en "Nytt 1:1 samtale"-knapp. Denne knappen er kun synlig hvis det er maler merket med alternativet "Brukes til 1:1 samtaler".

 

Når ledere oppretter en ny 1:1-samtale, må de først søke og velge den ansatte de vil ha en samtale med. Ledere kan invitere alle ansatte, ikke bare deres direkte rapporter.

Deretter kan ledere velge en mal for møtet fra rullegardinlisten, som inkluderer alle maler som er merket for 1:1-samtaler.

Til slutt må ledere oppgi en tittel for møtet, som kan endres senere om nødvendig. Når 1:1-samtalen opprettet, vil en automatisk invitasjon bli sendt til den ansatte (forutsatt at utsendelseshendelsen er aktivert i samtalemalen).

 

I samtalelisten vises 1:1-samtaler med to ekstra knapper for sletting og redigeringsfunksjoner.

 

Selv om 1:1-samtalen ikke er knyttet til en omgang, kan de fortsatt finnes på oversiktssiden sammen med omganger. Her er alle 1:1-samtalene gruppert etter mal. Ved å klikke på «Vis mine 1:1-samtaler»-koblingen, kan ledere få tilgang til en liste over alle 1:1-samtalene deres basert på den spesifikke malen. Merk at «Tildelt»-kolonnen viser antall samtaler hver leder har av den typen. Imidlertid vil administratorer (brukere med redigeringstilgang til malen) se det totale antallet samtal av den typen. Men hvis administratorer klikker på koblingen, vil bare deres personlige samtaler vises.

 

Administratorer har et nytt alternativ for å skjule 1:1 samtaler fra møteoversikten

 

Vi har strømlinjeformet navigasjonen ved å fjerne noen unødvendige navigasjonsknapper fra sidene. Alle disse fjernede knappene er nå tilgjengelige i Samtaler-menyen i stedet.

 

Denne teksten er oversatt automatisk og kan inneholde små feil/mangler. 

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

14.08.2023 Arbeidsavtaler Avtaleadministrator, Avtalegodkjenner, Signatar Permalink

Kopi av den signerte avtalen

En kopi av den signerte kontrakten vil nå bli sendt til den ansatte om det er registrert et telefonnummer på profilen.

For å sikre at prosessen er sikker og overholder reglene i henhold til GDPR, så må den ansatte verifisere seg med en kode på SMS. Det betyr at funksjonen bare er tilgjengelig når ett telefonnummer er registrert i personen signeringsdetaljer på avtalen.

Når alle signatarer har signert avtalen sendes en e-post til den ansatte. E-posten inneholder instruksjoner for hvordan man får tilgang til sine dokumenter og en link hvor de kan sende et passord til sin telefon som de bruker til verifisering.

Når vedlegg er lagt til i avtaleprosessen er de tilgjengelig sammen med avtalen.

Den signerte avtalen og vedleggene er tilgjengelig i 7 dager og informasjon om dette beskrives i e-postvarselet som går til den ansatte.


Avtalen og vedleggene er fortsatt lagret i dokumentarkivet og kommer til å være tilgjengelig for den ansatte når de får tilgang til Simployer.

Oppdatering i Simployer Håndbøker

14.08.2023 Administrator, Redaktør Permalink

Vi er begeistret for å introdusere den første mindre oppdateringen etter sommerferien, kalt "Sunflower".

Hva er nytt:

Forbedret redigeringsverktøy for mindre skjermer: Nå kan du utnytte redigering av artikler på mindre skjermer til det fulle. Med den nye redigeringsforbedringen har du muligheten til å maksimere redigeringsvinduet, noe som sikrer en sømløs og praktisk redigeringsopplevelse.

Bedriftslogo på PDF-utskrifter: Vi forstår viktigheten av merkevarebygging. Med denne oppdateringen, hvis bedriftslogoen din er lastet opp i håndbøkene, vil den automatisk inkluderes i PDF-utskrifter. Denne forbedringen gir et profesjonelt preg til dokumentene dine og hjelper med enkel identifisering av dokumentene.

Feilrettinger:  
- Løste et problem der noen PDF-utskrifter bare genererte en enkelt hvit side, og sikrer at dokumentene dine genereres korrekt.
- Løste et problem som tillot administratorer å legge inn feil fargekoder i modulen for visuell tilpasning.


Som alltid er tilbakemeldingene høyt verdsatt. Følg med på denne siden for flere oppdateringer fremover.

Innstillinger for å sperre muligheten til å registrere personalia for utvalgte brukere

29.06.2023 Personalregister Administrator Permalink

Vi lanserer nå muligheten for administrator til å tilpasse løsningen for hvilke roller som kan og bør endre personlig informasjon for personer.

Det er blitt opprettet en ny side under Administrasjon, hvor man pr felt kan bestemme hvem skal få endre eller legge til informasjon – den ansatte, administrator eller ingen.

Dette vil gi mulighet for administrator å styre rettigheter slik at det blir i henhold til interne rutiner og mulighet til å sikre en bedre dataflyt, dersom man har integrasjon med andre systemer.

Designoppdatering i Simployer Talent

27.06.2023 LMS, Formelle Kompetanser, Dialog, Kompetanseutvikling Permalink

Som en del av arbeidet med å modernisere Simployer-portalen (Se forrige innlegg Oppdatert design i Simployer HRM), er tiden inne for å gjøre enda en designoppdatering av Talentportalen.

Endringene du kan forvente å se inkluderer:

 • Nye skriftstiler og -størrelser: Vi har valgt ut nye fonter som vil forbedre lesbarheten til portalen og gi en mer behagelig brukeropplevelse.

 • Oppdaterte farger på knapper og statusetiketter: Vi har oppdatert fargepaletten for knapper og statusetiketter for å skape et mer visuelt tiltalende og intuitivt grensesnitt.

 • Forbedrede overskrifter: Vi har gjort justeringer av overskriftene ved å fjerne alle store bokstaver og røde understreker, noe som har resultert i et renere og mer polert utseende.

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

25.06.2023 Arbeidsavtaler Permalink

Oppdatering for arbeidsavtaler opprettet før 18. januar 2023, som ikke er signert.

I januar publiserte vi en oppdatering av signeringsprosessen som påvirket alle avtaler fra den dagen. Allerede opprettede avtaler fulgte den gamle prosessen der signeringsforespørselen sendes ut manuelt etter at avtalen var godkjent.

Den gamle signeringsprosessen kommer ikke til å være tilgjengelig lenger.
Avtaler som er opprettet før oppdateringen, men som fortsatt ikke er signert, vil ikke lenger ha valget «send til signering».

Om disse avtalene fortsatt skal brukes, må avtalen tilbakekalles og redigeres før den lagres på nytt. Da vil avtalen følge ny signeringsprosess og man kan sende avtalen til godkjenning. Når avtalen blir godkjent blir den sendt automatisk til signering.

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

22.05.2023 Arbeidsavtaler Permalink

Vi oppdaterer Simployer Arbeidsavtaler med nye funskjoner som vil forbedre signeringsprosessen.

Legg til vedlegg
Nå kan man legge til ett eller flere PDF dokumenter som vedlegg som sendes sammen med arbeidsavtalen.
Mottager identifiserer seg som vanlig for å signere avtalen, og når avtalen vises ser man også vedleggene som egne faner.

Vedleggene signeres ikke sammen med avtalen, men regnes som ytterligere informasjon til avtalen.
Når avtalen signeres så lagres vedleggene som egne dokumenter i dokumentarkivet til den ansatte, under dokumentkategorien Vedlegg arbeidsavtaler

Funksjonen for å legge til vedlegg finner man i prosessen med å opprette avtale på siden man velger signatører, og når man åpner for å se detaljer om avtalen i avtalemodulen.

Legg til kommentar til signatør
Nå kan man legge til en melding til de som skal signere som vises øverst i e-posten med linken til å signere.
Det finnes ett meldingsfelt per signatør og det er valgfritt å fylle ut.

Meldingsfunksjonene finner man på samme side som man velger signatører, og når man åpner avtalen for å se detaljer.

Verifisering i Simployer Håndbøker

15.05.2023 Håndbøker Administrator, Redaktør Permalink

Simployer Håndbøker lanserer verifiseringsverktøy! Denne oppdateringen fokuserer på å forbedre verifiseringsprosessen for eksperter og franchise-kunder, og gjør den mer gjennomsiktig. I tillegg har vi innført en forenklet tilnærming for visning av datoer i artikler, noe som gir en bedre brukeropplevelse. La oss gå nærmere inn på detaljene.

Verifiseringsverktøyet
Vi har implementert en ny funksjon som gjør det mulig for eksperter og franchise-kunder å verifisere eksisterende artikler uten å redigere dem. Våre dedikerte eksperter har alltid jobbet hardt for å sikre nøyaktigheten av Simployer's tekster i artiklene. Med denne oppdateringen kan du nå enkelt identifisere når den siste verifiseringen ble utført, noe som gir deg større tillit til innholdets gyldighet.

Forenklet visning av dato
For å gi en konsistent og enkel representasjon av artikkelens tidslinje, har vi innført en forenklet tilnærming for visning av datoer. Artiklene vil nå vise en enkelt dato - den siste datoen for redigering eller verifisering. Denne endringen sikrer klarhet og eliminerer forvirring angående artikkelens tidslinje. Følg med for flere spennende funksjoner og forbedringer i fremtiden!

Ny navigering i Simployer Talent

08.05.2023 LMS, Kompetanse, Dialog, Kompetanseutvikling Administrator, Leder, Sluttbruker Permalink

Vi har utviklet en ny navigering i Simployer Talent! 

Navigeringen påvirker i størst grad ledere og administratorer, og innebærer at man navigerer basert på modul istedenfor basert på rolle. En stund før den nye navigasjonen skrus på, vil administrator få varsel om dette i systemet. Når oppdateringen er ute, vil alle få en form for varsling. 

 

Les mer om detaljene i oppdateringen her.

Oppdatering i Simployer Innsikt

25.04.2023 Alle brukere (Innsikt) Permalink

I Innsikt-modulen introduseres nå et nytt filter: Sluttårsak. Nå kan dere få enda bedre forståelse av deres turnover data, og selv velge hvilke sluttårsaker som skal telles med i turnnover beregningene.
Filteret vil vises i Bedriftens Oversikt- og Turnoverdashbordene.
Du kan også legge sluttårsak som filter ,eller som kolonner i rapportene du bygger med Tabellrapporter.
Vi har også lagt filteret inn i Turnover rapporten som ligger i Innsikt.

Oppdatert design i Simployer HRM

04.04.2023 Fri & Permisjon, Ferie, Sykefravær, Sykefraværsoppfølging, Personalregister, Personaldokumenter, Organisasjon, Arbeidsavtaler, Reise & utlegg Alle Permalink

Vi har oppdatert vårt design i Portalen!

Det vil si at hele løsningen etter hvert vil får ny og mer moderne font og farge. Oppgraderingen gjøres gradvis, og man vil i en periode oppleve at ulike moduler vil ha ulik design.

Håper dere liker det!

Oppdatering i Simployer Håndbøker

29.03.2023 Håndbøker Administrator, Redaktør Permalink

Vi presenterer nå "Rainbow"-versjonen av Simployer Håndbøker! Denne oppdateringen inneholder flere spennende funksjoner som vil forbedre opplevelsen din.

Visuell tilpasning 2.0
Vi har lagt til flere alternativer for å tilpasse fargene i Håndbøkene, slik at du får enda større kontroll over utseendet og følelsen i håndbøkene dine. Dette kan endres ved å klikke på "Innstillinger"-fanen i redaktør/admin-sidene. 

Forbedring av navigasjonsmeny
Vi har utvidet strukturen på venstre navigasjonsmeny for å gjøre navigeringen enda enklere, slik at du raskt kan få tilgang til informasjonen du trenger.

Støtte for Emojis
Vi vet at emojis er en viktig del av kommunikasjonen, så vi har lagt til støtte for å bruke dem i Håndbok-editoren. Nå kan du enkelt legge til et personlig touch til innholdet ditt.

Statistikkfiks
Vi har løst noen problemer med detaljene i statistikken vår, slik at du har nøyaktig og pålitelig informasjon.

Vi streber alltid etter å forbedre produktet vårt, og tilbakemeldingene dine er en viktig del av denne prosessen. Prøv de nye funksjonene i Rainbow-versjonen og gi oss tilbakemelding på hva du synes!

Oppdatering i Simployer Håndbøker

23.03.2023 Håndbøker Permalink

Vi lanserer ny og forbedret søkefunksjon! I denne oppdateringen blir det en stor forbedring på søk, og nå kan du endelig søke på tvers av alle håndbøkene. 

Søkefunksjonalitet: Vi har lagt til muligheten for å søke gjennom alle tilgjengelige håndbøker etter informasjonen du trenger. Denne funksjonen vil hjelpe deg med å raskt finne innholdet du leter etter, og spare deg tid og krefter. 

Forbedret søkemotor: Vi har også oppgradert søkemotoren vår for bedre og raskere resultater. Dette betyr at du vil se mer nøyaktige og relevante søkeresultater når du bruker søkefunksjonen, og hele prosessen vil være enklere enn noen gang. 

Støtte for skrivefeil: Vi vet at skrivefeil kan skje med de beste av oss. Derfor har vi lagt til grunnleggende støtte for skrivefeil i søkefunksjonen vår. Selv om man skriver feil, bør man fortsatt få relevante resultater. 

Støtte for prefikser og suffikser: I tillegg har vi lagt til støtte for prefikser og suffikser, slik at du nå kan søke etter ord med for- eller etterstavelser og få relevante resultater. 

Vi håper disse nye funksjonene vil gjøre det enda enklere for deg å finne og få tilgang til informasjonen du trenger i håndbøkene. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til fremtidige oppdateringer, vennligst gi oss beskjed her.

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

21.03.2023 Arbeidsavtaler Avtaleoppretter Permalink

Når du oppretter en ny kontrakt, vil du kanskje legge merke til at veiledningen nå vises på hele skjermen og at det er noen endringer i utformingen. Oppdateringen er for å sikre at det er så enkelt som mulig å registrere en ny kontrakt og ha god oversikt over tilknyttet informasjon. I stedet for å scrolle, er mer informasjon synlig fra starten.

Veivisertrinnene vises på venstre side og er merket med en sjekk når de er fullført.

På slutten av veiviseren kan du velge å lagre kontrakten som et forslag, eller du kan sende den direkte til godkjenning. Etter begge alternativene vil du bli omdirigert til kontrakten der du kan gjennomgå detaljene eller utføre en ytterligere handling hvis ønskelig.

Oppdatering i Simployer Arbeidsavtaler

10.03.2023 Arbeidsavtaler Avtalegodkjenner, Avtalesignatar, Avtaleoppretter Permalink

Sidene for arbeidsavtaler og tilleggsavtaler er slått i sammen, og du kan nå finne alle avtaler i en liste. Prosessen for å opprette avtaler er nå den samme for arbeidsavtaler og tilleggsavtaler.

 

Arbeidsavtaler og tilleggsavtaler blir samlet på èn side.

Arbeidsavtaler og tilleggsavtaler finner man under menyvalget Arbeidsavtaler.
Istedenfor å bytte mellom to sider får man nå full oversikt ved å bruke filter.

 

Nye kolonner og filtrering for type kontrakt.

En ny kolonne for Type vises i listevisningen. A er for arbeidsavtaler, T er for tilleggsavtaler. Man kan filtrere på type for å bestemme om du vil se alle avtaler, bare arbeidsavtaler eller bare tilleggsavtaler.

 

Èn veiviser for å opprette avtaler.

Man bruker samme veiviser for å opprette arbeidsavtaler som å opprette tilleggsavtaler. På det første steget velger man type kontrakt.

 

Samme prosess for begge type avtaler.

De samme stegene for å velge signeringsdetaljer er nå også tilgjengelig for tilleggsavtaler. Når signeringsdetaljene er valgt, sendes signeringsforespørselen automatisk når man godkjenner.

 

Oppdatert utseende og informasjon på listevisningen.

Man kan klikke på linken i stillingskolonnen for å lese mer informasjon om stillingen.Det har de siste månedene vært mange oppdateringer i Simployer Arbeidsavtaler. Vi ber om forståelse for at det må gjøres stegvis, og beklager om det blir forvirrende. Vi kan nå heldigvis fortelle at vi snart nærmer oss en ende på den høye frekvensen av endringer. Når vi er ferdige, håper vi dere opplever produktet som et mer moderne produkt som henger bedre sammen med Simployer enn tidligere. Det kommer et par spennende oppdateringer snart, så følg med videre. Vi varsler deg på samme måte neste gang også!

 

Mange av oppdateringene er inspirert fra innspill i vår idèportal. Vær med og påvirk utviklingen av Simployers produkter du også!

Oppdatering i Simployer Innsikt

09.03.2023 Bruker Permalink

Vi legger til størrelser og verdier i Innsikt-rapportene!

Nå legger vi til en etterlengtet funskjon i Simployer Innsikt. Du kan nå lage rapporter basert på verdiene fra Størrelser og verdier i Simployer Portal. Dette legger tilrette for en rekke muligheter, da størrelse og verdier er noe dere legger opp selv i bedriften, og kan brukes til alt fra oversikt over utstyr på hjemmekontor til preferanser av mat.

Vi håper dere liker funskjonen og finner nye muligheter for å innhente og sortere nyttig informasjon om deres ansatte!

Du finner den nye funskjonen under Tabellrapporter i Simployer Innsikt.

Gruppering av roller

02.03.2023 Personalregister Administrator, Leder Permalink

Nå vil det være mulig å opprette og tildele brukere sett av roller.
Administrator kan samle flere roller i en gruppe og gi den et navn. Når man tildeler roller vil det være enklere å tildele brukere nøyaktig den kombinasjonen av roller bedriften ønsker. Rollesettet vil kunne vedlikeholdes og administreres av administrator, slik at rollesettet alltid vil være rett og i henhold til bedriftens rutiner og prosesser.

Rollesettet kan også automatisk tildeles nye avdelingsledere, og fjernes fra avdeligsledere som slutter. Dette defineres med innstillinger på rollesettet som administrator vedlikeholder.

Opprettelse av tilleggsavtaler fra stillingen

02.03.2023 Arbeidsavtaler Leder, Administrator Permalink

Opprettelse av tilleggsavtaler fra stillingen
Nylig har vi gjort forbedringer i flyten for å opprette ansettelse, stilling og arbeidsavtaler. Nå kommer ytterligere små forbedringer for at brukeren enklere skal kunne finne og opprette tilleggsavtaler.

På toppen av siden vil det nå et valg tilgjengelig for å vise tilleggsavtaler for personen. Da åpnes ny side, hvor man automatisk får se alle tilleggsavtaler for personen man har valgt, for alle statuser.

Det vil nå også være et mulig å opprette tilleggsavtaler på Ansettelsessiden for den stillingen det måtte gjelde - uten at det er opprettet en arbeidsavtale fra før.

Oppdatering i Simployer Innsikt

01.03.2023 Permalink

I Innsikt-modulen introduseres nå et mye etterspurt filter: Personalkategorier.
Filteret vil vises i Bedriftens Oversikt og i Turnover-dashbordene.
Du kan også legge personalkategori som filter eller som kolonner i rapportene du bygger med Tabellrapporter.
Ved å bruke dette filteret kan du selv velge hvilke personalkategorier du ønsker skal telle med i Innsikt visningene dine.

Ny side for ledere i Talent

28.02.2023 LMS, Kompetanse, Kompetanseutvikling Ledere Permalink

Vi har laget en ny side for alle ledere som har en eller flere av modulene; Dialog, Kompetanseutvikling eller Mål. På denne siden finner ledere oppgaver på sine ansatte i de nevnte moduler.

Den nye siden finner man under fanen “Medarbeiderutvikling”.

Oppdatering i Simployer Håndbøker

17.02.2023 Håndbøker Bruker, Redaktør, Administrator Permalink

Vi har lansert noen mindre endringer I håndbøker som gjør hverdagen for administrator og redaktør litt enklere.

Administrasjonssiden:

- Tekst editoren har blitt oppgradert! Det er nå mulig og endre på både skriftstørrelse og type. Funksjonen for å lime inn tekst fra Google Docs og LibreOffice har også blitt forbedret.

- Lesebekreftelse: Vi har nå gjort det mulig å velge grupper/avdelinger med brukere i lesebekreftelser.- 

- Håndboksstatistikk: Vi har lagt til mulighet for å eksportere statistikken til et excel ark.

 

Håndboksportalen:

- Mappestrukturen på venstre side. Innholdet I håndbøkene vises nå I mappestrukturen/menyen på venstre side for å gjøre navigasjonen enklere.

- Dashbord: Vi har fjernet visningen av alle språkversjoner av håndbøkene I dashbordet. Brukere vil nå bli sendt direkte til språkversjonen som matcher språket de har valgt.

Oppdatering i Simployer arbeidsavtaler

14.02.2023 Arbeidsavtaler Avtalemaladministrator, Avtalegodkjenner, Avtalesignatar, Avtaleoppretter Permalink

En ny versjon av arbeidsavtalemoduler er tilgjengelig med oppdatering av tilleggskontrakter, filtrering og ny plassering av meny.

Du kan nå opprette tillegsavtale uten å ha en arbeidsavtale i Simployer.
I flyten for å opprette en ny tilleggsavtale velger du nå hvilken ansatt den skal tilhøre istedenfor stilling.
I listevisningen for tilleggsavtaler vises nå informasjon om person istede for informasjon om kontrakten.


To nye systemfelt for startdato og sluttdato
er tilgjengelig i malene for tilleggsavtaler, siden startdato og sluttdato på en tilleggsavtale kan være annet enn på stillingen. De nye systemfeltene kan hjelpe til å vise de aktuelle datoene for tilleggsavtalen.

De to nye systemfeltene er tilgjengelig under fanen Stilling på malene og heter Tillegsavtale startdato og Tilleggsavtale sluttdato.


Menyen er flyttet til oppe i høyre hjørne. 
Valgene er de samme som før, men med mer plass på skjermen til avtaleinformasjon.

Enklere å rydde i samtaler

01.02.2023 Dialog Administrator Permalink

Vi har gjort det enklere å rydde i samtaler som ikke ble gjennomført eller likevel ikke skal avholdes.

Slett-knappen har blitt flyttet ut av "Mer"-menyen og er nå synlig på hver rad i oversikten.
For samtaler som aldri har blitt påbegynt har vi tatt bort advarselen om at samtalen med alt innhold vil bli fjernet dersom samtalen ikke har annet innhold. Dersom samtalen faktisk har et innhold får du selvsagt fremdeles en advarsel om dette.

Oppdatering i Simployer Innsikt

31.01.2023 Permalink

Vi oppdaterer dashbordet Bedriftens oversikt. Oppdateringen inkluderer endring i enkelte visninger og noen helt nye widgets.
Headcount i stedet for FTE
For widgetene FTE fordelt på kjønn og Headcount fordelt på kjønn endrer vi visningen fra å telle FTE til å telle Headcount.

Turnover
Vi legger til to nye widgets som viser turnover data, turnover er ofte en av bedriftens viktige nøkkeltall og er derfor lagt til i Bedriftens oversikt.

Faktisk FTE til FTE
Faktisk FTE til FTE blir nå en egen widget for de med fraværsmodulen aktivert. Tidligere lå det som et tall nederst i widgeten Faktisk FTE. Dette er et tall som er blitt mye brukt, og derfor får det nå sin egen widget. Tallet viser prosent av ansatte som var tilgjengelig i den valgte perioden.

FTE fordelt på avdelinger
Vi bytter ut widgeten som viste Tapt FTE (periode over periode) med widget som viser FTE fordelt på avdelinger med tilhørende fravær.
For å se fraværskategorier må fraværsmodulen være aktivert.

Turnover per avdeling
Tapte FTE per avdeling byttes ut med Turnover per avdeling

Klikkbare fraværskategorier
Fraværskategoriene er laget slik at du kan trykke på kategoriene for å vise eller skjule de inne i widgetene. For å vise skjule en widget trykker du på firkanten tilknyttet fraværskategorien.

Tapt FTE per dato og fraværskategori
Denne widgeten vil nå vise FTE per dato og fravær fordelt på kategorier.

 

Vi gjør oppmerksom på at publiseringsdato kan endres ved uforutsette utfordringer. 

Oppdatering av Simployer Arbeidsavtaler

19.01.2023 Arbeidsavtaler Avtaleadmin, Avtalegodkjenner, Avatalesignatar Permalink

En ny versjon finnes snart tilgjengelig i modulen arbeidsavtaler. Oppdateringen inkluder en endring i prosessen for å sende en avtale til signering, nye funksjoner og oppdatering av design.

 

Signeringsdetaljer settes i opprettelsen av en arbeidsavtale

I bildet for opprettelse av arbeidsavtale finnes det nå et nytt steg for å legge til signeringsdetaljene. Signeringsdetaljene inneholder for eksempel signatører, signeringsrekkefølge og forfallsperiode.

Før registrert man signeringsdetaljene først etter avtalen var godkjent, men nå settes det inn ved opprettelse av avtalen for å optimalisere prosessen.

Signeringsdetaljene, untatt signeringstype(manuell eller e-signering) kan endres av godkjenner før man godkjenner avtalen.

 

Signeringsforespørselen sendes automatisk til signatørene etter godkjenning

Siden signeringsdetaljene settes allerede ved opprettelse av avtalen, sendes signeringsforespørselen automatisk når avtalen blir godkjent. Når avtalen blir godkjent får den direkte status Venter signering.

Det er ikke lenger ett ekstra steg for å sende signeringsforespørselen.

Om en signeringsforespørsel blir avbrutt kan den sendes til signering på nytt via Send til e-signering.

Endringene gjelder bare for nye arbeidsavtaler med e-signering som signeringstype, som betyr at allerede opprettede avtaler følger den tidligere prosessen med å sende avtalen til signering manuelt.

Bare avtaler opprettet før oppdateringen kan ha status "godkjent".

 

Fullstendig forhåndsvisning i samme bilde

Ved å klikke på tittelen til en avtale vil du komme til avtaledetaljene. Der finner du en forhåndsvisning av avtalen , historikklogg og om det er noen kommentarer.

På høyre side finner man en summering av elementene som tilhører avtalen.

Man kan gjennomføre alle handlinger fra denne visningen, for eksempel godkjenne eller signere en avtale.

Hovedhandlingene er alltid plassert i øvre høyre hjørne, mens andre handlinger er  tilgjengelig fra den runde knappen med 3 prikker.

 

Endre signeringsdetaljer

Signeringsdetaljene kan endres i avtaledetalj oversikten. Nåværende signeringsdetaljer vises på høyre side og kan endres ved å trykke på Redigere. Man kan også legge til flere signatører ved å trykke på "Legg til signatar".

Signeringsforespørsel sendes automatisk etter godkjenning.

 

Ny layout av kontraktsliste og kontraktsdetaljer

Listen over kontrakter og kontraktsdetaljene er tilgjengelig med nytt utseende. Du finner de samme ikonene som i andre Simployer-moduler, som den runde knappen med et plusstegn for å opprette en ny kontrakt, og den runde knappen med tre prikker for å finne handlingene.

 

Signering tilgjengelig direkte fra arbeidsavtalemodulen.

Personer med rollen signatar kan nå signere en avtale direkte i modulen arbeidsavtaler. Når en avtale venter på å bli signert av deg, så finner du "signer" tilgjengelig som en handling.

 

Dato for oppdatering kan endre seg om det oppstår uforutsette utfordringer. 

Oppdateringer av Ansettelse- og Arbeidsavtalersidene

12.01.2023 Personalregister, Arbeidsavtaler Leder, Administrator Permalink

I denne releasen av Simployer vil vi slå sammen sidene Ansettelse og Arbeidsavtaler.

Det vil si at informasjonen du tidligere har funnet på siden Arbeidsavtaler for en person, vil nå være synlig på siden Ansettelse. I høst ble det gjort en endring i flyten på opprettelse av arbeidsavtaler: at man måtte ha opprettet ansettelsen og stillingen i forkant av opprettelse av en arbeidsavtale. Endringen vi gjør nå, vil støtte oppom denne flyten ytterligere, men at du vil finne all informasjon og alle handlinger/opprettelser på en side:

 

 1. Eksisterende godkjente avtaler vil nå være synlig på den aktuelle stillingen. Dersom man har en godkjent avtale, vil man ha en link til forhåndsvisning av avtalen på stillingen. Dersom det er flere avtaler knyttet til samme stilling, vil linken ta deg til «Personaldokumenter» hvor alle avtaler vises.

 2. Opprettelse av arbeidsavtale vil ligge som et valg i «+ tegnet» ved stillingen.
  Slik kan en enklere følger flyten med å først opprette ansettelse, så stilling og deretter arbeidsavtale.

 3. Se alle arbeidsavtaler for alle statuser for en person. Denne linken tar deg til Arbeidsavtale applikasjonen, og vil vise deg alle avtaler som er registrert på personen, på tvers av alle statuser. Dersom avtalen er godkjent, vil du også finne linken til en forhåndsvisning ved stillingen.

 

Roller og rettigheter til å se og gjøre noe vedrørende arbeidsavtaler er ikke endret, og vil være lik som før.

 

Dato for oppdatering er ikke endelig satt, men forventet å skje i midten av Januar 2023.

Oppsummering av oppdateringene I Simployer Talent den siste perioden

01.01.2023 LMS, Kompetanseutvikling Permalink

Talent Portal

Mulighet til å se passordet imens man skriver det

 Når brukere logger inn manuelt i Simployer talent, kan de nå velge å se tegnene imens de skriver det inn
Dette påvirker kun «stand alone» Simployer Talent-kunder.

Mulighet for å sette språk for en enkelt bruker

På siden for brukerinfo for en enkeltbruker kan administrator nå endre språk for brukeren. 

 

LMS

Mulighet til å eksportere liste fra Registrer resultat til Excel

• Kan bli benyttet for å eksportere siste endrede dato for en spesifikk aktivitet.
• Du finner knappen for eksport i toppen av høyre hjørnet av Registrer resultat-siden.
Mulighet for å velge bakgrunnsbilde for standarddiplom/vitnemål
• Hvis du bruker Simployers standarddiplom til læringsaktivitetene dine, kan du nå velge en bakgrunn, og til og med velge en annen bakgrunn for forskjellige aktiviteter. Kontakt Support hvis du vil ha hjelp med å konfigurere dette.

Personnummer vises i standarddiplom

• Hvis du bruker standard diplom og personnummer for brukerne dine, vil du nå se personnumrene til brukerne i vitnemålet.

Mulighet for å velge personnummer som kolonne i rapporter med individuelt resultat
• I kolonnevelgeren i alle enkeltrapporter kan du nå også velge personnummer.

Tre nye rapporter som viser studietid

• Total gjennomført kurstid per gruppe (basert på Tidsbruk)
• Total kursvarighet for deltakere (basert på Tidsbruk)
• Kurstid for fullførte kurs for en deltaker (basert på Tidsbruk)

Rapportene viser totalt antall minutter brukt på alle aktiviteter for valgt gruppe eller individ, basert på tid i Varighet-feltet. Du kan filtrere etter tidsperiode og aktivitetskategori.

Vi lanserer håndboksstatistikk!

14.12.2022 Håndbøker Håndboksadmin Permalink

Julen nærmer seg, og vi synes det er på sin plass med en liten førjulsgave.

Vi lanserer derfor en enkel håndbokstatistikk som du nå kan finne i administrasjonen i håndbøkene deres. Her kan du se hva som blir mest lest, og de topp ti mest søkte emnene.

Ønsker du at vi viser deg løsningen? Klikk her!
(Obs! Du må være innlogget som håndboksadministrator. Guide er tilgjengelig i en begrenset periode).

Håper det faller i smak!

Ny Funksjonalitet i Simployer App

06.12.2022 Håndbøker Alle Permalink

Ny "in-app" funksjonalitet i Simployers app! 

Simployer App tar neste steg, og lanserer nå Simployer Håndbøker i "in-app"-format.


Nå kan du blant annet:

 •  Lese artikler
 •  Legge til favorittartikler
 •  Sjekke siste endringer 

- Inne i selve appen. 

 

Administrasjon av håndbøker gjøres fortsatt i nettleser. 

Vi har tatt bort de gamle sidene for innstilling av tilstedeværelse og innstilling av resultater på sertifikater

06.12.2022 LMS Permalink

Vi har tatt bort de gamle sidene for innstilling av tilstedeværelse og innstilling av resultater på sertifikater. Vi ønsker nå at du begynner å bruke den nye Registrer resultat-siden.

Tilgangsinnstillingene på den nye siden er litt annerledes, og det kan kreve noe konfigurering for at alle som skal sette resultater får se alle deltakerne.  For eksempel så kan lærere ha for lav tilgang. Kontakt Simployer support, så hjelper de deg.

Den nye Registrer resultat-siden er oppdatert med en egen kolonne for kommentarer, og en kolonne for utvidet fravær.

Vår gamle versjon av Registrer resultat vil bli værende.

Den nye versjonen av lesebekreftelser er her!

30.11.2022 Håndbøker Administrator Permalink

Som du kanskje vet, lanserte vi lesebekreftelsesfunksjonen for noen måneder siden. Siden den gang har vi samlet inn tilbakemeldinger og jobbet med forbedringer. Nå er vi veldig glade for å presentere resultatene.

 

Den beste måten å sjekke endringene på er ved å klikke her.  (Du må være innlogget som administrator i Simployer Håndbøker).

 

Her får du en kort oppsummering: 

Tilbakestille lesebekreftelser 
Nå har du muligheten til å tilbakestille alle brukernes bekreftelser for artikkelen. Dette kan være spesielt nyttig når en artikkel har endret seg og det er behov for å lese den på nytt.

Tittel og beskrivelse av lesebekreftelse synlig for sluttbrukere
Beskrivelsene og titlene på lesebekreftelser vil nå være synlige for alle brukere av håndboken. Du kan nå kommunisere hvorfor enkelte artikler må leses. Dette vil bli synlig i mailvarsel til sluttbruker. 

OBS! De gamle beskrivelsene vil bli fjernet, da de ikke var tiltenkt å være synlige. På nye lesebekreftelser vil beskrivelse bli stående. 

Søke etter brukere i Opprett lesebekreftelse
Nå kan du søke etter brukere når du legger dem til i Lesebekreftelse.

 

Vi håper du liker nyhetene våre!

 

Husk at du alltid kan bidra med en idé til oss her!

-Og følg med etter hvert som flere endringer kommer til håndbøkene snart!

Oppdatert design i Simployer Arbeidsavtaler

10.11.2022 Arbeidsavtaler Admin Permalink

Prosessen for å opprette arbeidsavtaler har fått et oppdatert design.

 

Vi oppdaterer designet i Simployer Arbeidsavtaler, og nå var det prosessene for å opprette arbeidsavtale og tilleggsavtale sin tur. Stegene er like som tidligere, men det er noen endringer i hvordan alternativene og informasjonen vises. Det er nå laget en bedre forhåndsvisning med søkefunksjon.

Endringer i "Tildel rolle"

09.11.2022 Personalregister Leder, Administrator Permalink

I Personalregisteret er det mulig å tildele enkeltpersoner roller dersom de skal ha utvidet tilgang til å se og/eller gjøre noe i de ulike modulene. Dette rolletildelingsbildet har ikke fungert optimalt, og har vært tungt å bruke.

Selv om bildet ser ganske likt ut som før, har vi nå gjort noen forbedringer som vil kunne gjøre prosessen for dette mer effektivt:

 • Sortering: Alle kolonnene kan sorteres stigende eller synkende, ved å klikke på kolonnenavnet
 • Søke på rollenavn eller modul: Når du legger til ny rolle, vil du i kunne søke etter rollenavn og modulnavn i samme felt. Dersom du ikke er sikker på hva rollen heter, kan det være lurt å søke på modulen det gjelder, slik at du får opp alle rollene du kan velge mellom i aktuell modul
 • Legge til, fjerne eller endre flere roller på en gang: Det er mulig å gjøre flere operasjoner i samme bilde før du lagrer -  for eksempel legge til nye roller, fjerne eksisterende roller eller endre på nivåtilgangen på eksisterende roller. Nederst i bildet vil du se en oppsummering av alle endringene som er gjort, før du lagrer og rollene er oppdatert.

Ny rolle i Simployer Prosesser

07.11.2022 Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser Prosessadministrator, Systemadministrator Permalink

En ny rolle er nå tilgjengelig for prosesser-modulen, Prosess-starter

Prosess-starteren kan starte nye prosesser for seg selv og andre. Rollen kan også endre, slette og sette prosessen til til fullført.

Rollen har tilgang til de prosessene h*n startet, uten sensetiv informasjon.

Ny rolle i Personalregisteret

07.11.2022 Personalregister Administrator Permalink

Det er nå lansert en ny rolle i Personalregisteret, Ansettelsesregistrant. Denne rollen vil gi brukeren tilgang til å opprette ansettelse og stilling. Rollen lanseres for alle som har modulen Ansettelse, men vil være nyttig også for kunder som i tillegg har Arbeidsavtalemodulen.

Nylige endringer i veiviseren som oppretter arbeidsavtaler, krever nå at ansettelse og stilling opprettes i forkant. Denne rollen kan nå tildeles alle som skal ha tilgang til å gjøre dette, f. eks alle avdelingsledere. Om det skal være mulig å rekruttere ansatte internt, må rolles tildeles på et nivå høyere opp i strukturen. Om rollen settes på toppnivå, vil man kunne rekruttere alle personer i organisasjonen. Rollen gir ingen innsyn i annen personlig informasjon.

Oppdaterte farger og nedtrekksmeny i rapporter

20.10.2022 LMS Administrator, Leder Permalink

Når du klikker deg frem til en persons resultater på e-kurs eller prøver fra rapporten Aktiviteter, grupperesultater så har du tidligere kommet til rapportene «Nettkurs, individuelle resultater» og «Prøver, individuelle resultater» som har vist status på ressursen.

I løpet av kort tid endrer vi på dette, slik at du kommer til rapporten Aktiviteter, Individuelt resultat, som viser status for selve aktiviteten, i alle disse scenariene.

Du kan så klart fortsatt opprette rapportene som viser resultater for ressursene.

Vi kommer også til å oppdatere fargene og fonten i rapportene for å bli mer lik resten av Simployer.

Ny rapport i Simployer HRM

14.10.2022 Fri & Permisjon, Ferie, Reise og utlegg Ledere, administratorer Permalink

Det er blitt laget en ny rapport som viser en oversikt over hvilke brukere som har tilgang til de ulike modulene Reise, Utlegg, Ferie og Fri&Permisjon. Etter at vi introduserte muligheten til å gi individuell modultilgang på de nevnte modulene, kan det være nyttig å kunne ta ut en oversikt over hvem som har og hvem som ikke har tilgang til disse modulene.

Funksjonalitet for å tildele eller frata tilgang til de ulike modulene, gjøres via Behandlingsrutinen for de ulike modulene.

 

Oppdatering i "Registrer resultat"

10.10.2022 LMS Administrator, Leder Permalink

Vi har nå oppdatert den nye Registrer resultat-siden med en egen kolonne for kommentarer, samt informasjon om utvidet fravær.

Vi vil om kort tid fjerne de gamle sidene for å sette resultater på sertifikater samt å sette tilstedeværelse. 

 

Tilgangsinnstillingene på den nye siden er litt annerledes, og det kan kreve noe konfigurering for at alle som skal sette resultater får se alle deltakerne. For eksempel så kan lærere ha for lav tilgang. Du kan kontakte support om det blir noen problemer, så vil de hjelpe dere med å få på plass de rette innstillingene.

Vi anbefaler at dere kommer raskt i gang med å bruke de nye sidene.

 

Vår gamle versjon av Registrer resultat vil bli værende.

Flere signatarer i Simployer Arbeidsavtaler!

07.10.2022 Arbeidsavtaler Avtalemaladministrator, Avtalesignatar, Avtalegodkjenner, Avtaleadministrator Permalink

Få en bedre signeringsprosess i en ny arbeidsavtale ved å legge til flere signatarer og velge om avtalen skal sendes til alle signatarer med en gang, eller legges opp i en bestemt rekkefølge.
Den nye funksjonen er tilgjengelig for de med tilleggsfunksjonen "elektronisk signering" (kan bestilles).


I signeringsdialogen velger du enten parallell eller sekvensiell.
   Når du velger parallell vil signeringsforespørselen sendes til alle signatarer på en gang
   Når du velger sekvensiell vil signeringsforespørselen sendes i rekkefølgen til signatarene.
Du kan endre signeringsrekkefølgen ved å dra navnene eller klikke på pilene ved siden av signatarene.

For å legge til flere signatarer, klikk på "+"-tegnet.

 

Vi gjorde for kort tid siden en endring i rollene. Les mer om det her.

Koronarelatert fravær

07.10.2022 Sykefravær, Sykefraværsoppfølging Leder, Sykefraværsadmnistrator Permalink

Etter de siste retningslinjene som er gitt, vil det ikke være særskilte rettigheter for å søke refusjon av koronarelatert fravær. Vi har da ikke lengre grunnlag for å samle inn denne dataen ved registrering av sykefravær. Sjekkboksen vil bli fjernet fra registreringsbildet.

De historiske fraværene som er markert som koronarelaterte, vil fortsatt vises med dette merket. Det samme gjelder rapporter som viser historiske koronarelaterte fravær.

Vi oppdaterer Simployer Arbeidsavtaler!

26.09.2022 Arbeidsavtaler Avtalemaladministrator, Avtalesignatar, Avtalegodkjenner, Avtaleadministrator Permalink

Nye funksjoner

En oppdatert guide for å opprette en arbeidsavtale og en forbedret prosess er på vei. De nye funksjonene vil komme steg for steg, og første steg er endringer når man oppretter en arbeidsavtale.

Fra og med den 26. september kommer nye arbeidsavtaler alltid til å basere seg på en ansettelse. Før en arbeidsavtale opprettes må både personen og ansettelsen være registrert i Simployer Portal.
Når man velger hvilken ansettlse en arbeidsavtale tilhører, vil informasjon fra ansettelsen bli tilgjengelig i arbeidsavtalen.
Denne metoden er tilgjengelig allerede nå, men nå vil dette bli eneste måte å gjennomføre prosessen.

Endringen åpner opp for nye funksjoner i fremtiden, og neste steg er signeringsprosessen der det vil bli mulighet for flere personer å signere og å kunne velge signeringsmetode og signeringsrekkefølge.

 

Denne endringen er utført etter ønsker fra våre kunder. Du kan også si din mening her!

Lesebekreftelse i håndbøkene

06.09.2022 Håndbøker Alle brukere Permalink

Vi har nå oppdatert våre håndbøker med en ny funksjonalitet. Lesebekreftelse er nå tilgjengelig i alle håndbøker.

Dette tillater administrator å markere ulike artikler i håndbøkene som må leses av ansatte. Denne kan defineres per ansatt eller hele organisasjonen. Ansatte varsles via e-post om hvilke artikler i håndbøkene som må leses. Administrator vil ha tilgang til en rapport som viser hvilke artikler som har blitt lest av hvilke ansatte.

Lesebekreftelse gir administrator trygghet og oversikt over at informasjon blir lest og at ansatte ikke går glipp av viktig informasjon.

Noen flere forbedringer har blitt inkludert i denne oppdateringen:

 • Høyrestilt meny fra håndbokportal vil nå være gjennomgående i alle håndbøker.
 • «Siste endringer» har et nytt og mer relevant ikon.
 • Ny hamburgermeny gjør det enklere å navigere mellom håndbøkene.

 

Du kan få veiledning i produktet ved å klikke på denne linken: https://handbooks.simployer.com?walkme=19-1000101374

Du må være innlogget i Simployer og ha rollen som håndboksadministrator.

 

Disse endringene er i hovedsak utført etter ønsker fra våre kunder. Du kan også si din mening her!

Lesebekreftelse i håndbøkene (video)

06.09.2022 Håndbøker Håndboksadministrator Permalink
Lesebekreftelse kan kun brukes når dere benytter unike brukere, og vil ikke fungere om dere benytter "Lesetilgang".

 

Du kan få veiledning i produktet ved å klikke på denne linken: https://handbooks.simployer.com?walkme=19-1000101374

Du må være innlogget i Simployer og ha rollen som håndboksadministrator.

Forbedringer i Simployer Ansettelse

05.09.2022 Personalregister Leder, administrator Permalink

Etter første release av Ansettelsesmodulen i juli, har vi gjort ytterligere forbedringer og feilrettinger, etter tilbakemeldinger fra våre kunder. Vi har endret noe på oppsettet på siden, slik at det skal oppleves som enklere og mer oversiktlig for våre kunder som har ansatte med flere ansettelser og stillinger i ulike deler av organisasjonen. Nå vil man se alle ansettelser i ulike juridiske enheter bli listet på hver sin rad, i stedet for hvordan det var tidligere hvor man måtte velge hvilken ansettelse man ville se på i toppen av siden. Dette gjorde det vanskelig å se at den ansatte faktisk hadde flere ansettelser. Men etter endringen vi nå har innført, vil dette vises med en gang man åpner ansettelsessiden. Man kan da ekspandere/åpne de ulike ansettelsene for å se mer informasjon om hvilken stilling som er knyttet til.

 

Vi har også lagt til en informasjonstekst om stillingsprosent for den ansatte. Total stillingsprosent vil vises på toppen av siden. Dersom man har ansatte med flere ansettelser eller stillinger, vil denne kalkulere total stillingsprosent på tvers av alle enheter.

Oppdaterte roller i Simployer Arbeidsavtaler

24.08.2022 Arbeidsavtaler Avtalemaladministrator, Avtalesignatar, Personaladministrator, Avdelingsleder, Avtalegodkjenner, Avtaleadministrator Permalink

Simployer Arbeidsavtaler vil bli oppdatert med nye og justerte roller den 24. August.

De nye og justerte rollene vil gi våre brukere en en større fleksibilitet til å gi riktige rettigheter til riktige personer.

 

Det kommer to nye roller:
-Avtalemaladministrator kan opprette og endre på alt relatert til arbeidsavtale-malene.
-Avtalesignatar kan signere arbeidsavtaler.

 

Disse rollene er endret:
-Avtalegodkjenner kan godkjenne eller avslå avtaler. Rettigheten til å signere avtaler er fjernet og flyttet til rollen Avtalesignatar.
-Avtaleadministrator kan opprette arbeidsavtaler og sende til godkjenning. Rettigheten til å lage og endre maler er flyttet til rollen Avtalemaladministrator.
-Nærmeste leder har lesetilgang til avtalene i sin avdeling. Rettigheten for å opprette en arbeidsavtale er fjernet, og erstattet av andre roller.

 

En rolle er fjernet fra Simployer Arbeidsavtaler:
-Personaladministrator. 

 

Under denne oppdateringen vil derfor noen roller oppleve endringer i sine rettigheter for å hindre at brukere mister rettigheter de hadde tidligere. Vi anbefaler derfor å gjennomgå rollene i etterkant, for å begrense de rollene som har mer rettigheter enn nødvendig.

 

Dette endres:
-Avtaleadministrator vil automatisk få rollen Avtalemaladministrator.
-Avtalegodkjenner vil automatisk få rollen som Avtalesignatar.
-Personaladministrator vil automatisk få tildelt rolle som Avtaleadministrator.
-Nærmeste leder i bedrifter med innstillingen "tildel personaladministratorrolle til nærmeste leder" satt til ja, vil automatisk få tildelt rolle som Avtaleadministrator

 

Obs! Den automatiske tildelingen av rollene skjer på eksisterende roller. Når dere oppretter nye brukere, må dere selv tildele de nødvendige rollene basert på deres behov. 

 

Hvordan tildele rolle i Simployer? Følg denne linken: https://portal.simployer.com/MainPages/StartPage/?walkme=19-1000070646

For å benytte denne guiden må du være innlogget i Simployer og ha rollen som systemadministrator.

 

Rollebeskrivelse (Kopier og lim inn i adressefeltet): https://support.simployer.com/media/3jxnu3ua/rollebeskrivelse-aug-2022.pdf

Oppdatering av designet i Talent

19.08.2022 Alle brukere Permalink

I løpet av de nærmeste dagene vil designet i Talentportalen oppdateres.

Det er relativt små endringer, og det mest synlige vil være at overskriftene øverst på sidene får en rød strek under seg. Funksjonaliteten vil ikke endres.

Vi legger også til et spørsmålstegn nede i høyre hjørnet, kun synlig for administratorer.
Spørsmålstegnet vil åpne hjelpesiden til Talent.
Hjelpesiden vil inneholde alle hjelp-artiklene som du også kan finne ved å bruke de små spørsmålstegnene i portalen, pluss noen flere hjelpeartikler.
Om du ikke ser spørsmålstegnet, og heller ikke har tilgang til hjelpesiden kan du gi beskjed til support.

Nyhet på siden «registrer resultat»

19.08.2022 LMS Administrator, Lærer Permalink

Vi har endret Registrer resultat slik at man nå kan sette tilstedeværelse samt rette praktiske prøver. Dette er gjort for å forenkle prosedyren med registrering av resultater for administratorer og lærere.

I løpet av kort tid vil vi ta bort den gamle siden for å sette tilstedeværelse, og også siden for å oppdatere sertifikat da disse nå er erstattet med nye sider.

Sluttårsak og stillingshistorikk

20.07.2022 Personalregister Administrator, ledere Permalink

Dette er nytt:

Det er gjort forbedringer i Ansettelsesmodulen, for at det skal være enklere å se ansettelses- og stillingshistorikk. Det er også utviklet bedre funksjonalitet for å avslutte en stilling, samtidig som det skal settes sluttsårsak

Historikken vil vises i en tidslinje, dersom stillingene er linket sammen. Dvs at en stilling er opprettet som en fortsettelse av en tidligere stilling.

Når bruker avslutter en stilling og setter sluttdato, vil man også måtte fylle ut sluttårsak.

Administrering av registeret for sluttårsak, gjøres av administrator på administrasjonssiden. Her kan man aktivere/deaktivere forhåndsdefinerte årsaker, eller opprette egne sluttårsaker om ønskelig.

 

Denne endringen er utført etter ønsker fra våre kunder. Du kan også si din mening her!

 

Forbedringer i Simployer Portal

08.07.2022 Fri & Permisjon, Ferie, Sykefravær, Personalregister Ledere, administratorer Permalink

Personalregister

1. Mulighet til å varsle ved endring av bankkontonummer

For å sikre at medarbeidere på Lønn er ikke går glipp av viktig informasjon dersom en eller flere av medarbeiderne oppdaterer sitt kontonummer, har vi nå lansert et varsel for dette. Dersom det er aktuelt å varsle om dette, må varselet aktiveres via en innstilling. Når denne er aktivert vil alle brukere med rollen Lønnsmedarbeider (på aktuell avdeling) få varsel når en av medarbeiderne endrer bankkontonummeret sitt via Min info.

Innstillingen finner du under Meny->Behandle->Systeminnstillinger->Generelle innstillinger

 

2. Gi/fjerne mulighet til å registrere barn eller pårørende

Dersom man har en av modulene Sykefravær og/eller Sykefraværsoppfølging, vil man alltid ha mulighet til å registrere barn, da dette er viktig informasjon for å beregne rettigheter til stønadsdager. Informasjon om pårørende har det alltid vært mulig å registrere for alle, uavhengig av hvilke moduler man har.

Nå gir vi muligheter til at administrator kan avgjøre hvorvidt man ønsker at de ansatte skal registrere denne informasjonen eller ikke. Det er nå lansert to nye innstillinger under Meny->Behandle->Systeminnstillinger->Generelle innstillinger, hvor man kan slå dette av eller på. Merk at dersom man har modulene Sykefravær og/eller Sykefraværsoppfølging, vil alltid feltet for å registrere barn være synlig.

 

3. Varsel ved deaktivering av personer

Dersom man har ansatte som slutter, ønsker man som regel å deaktivere personene. Ved deaktivering av en person vil det nå sjekkes om personen er ansvarlig for oppgaver i en eller flere prosesser. Slik at man får mulighet til å rydde opp i dette før man deaktiverer personen, og kan da sette andre personer ansvarlige for oppgavene.

Ved deaktivering gis det nå også et varsel om at man må følge interne rutiner for sletting av sensitiv data etter en viss tid etter deaktiveringstidspunktet.

 

4. Varsel ved deaktivering av en bedrift

Det er innført et varsel ved deaktivering av en bedrift, dersom det er registrert et bedriftsnummer på avdelingen. Dette for å forhindre at dersom man har integrasjon med Altinn, vil det bli ivaretatt dersom bedriften er deaktivert.

 

Sykefravær

1. Endre startdato på et sykefravær

Det har tidligere ikke vært mulig å endre startdato på et sykefravær - dette åpner vi opp for nå. Når ny startdato settes, vil tidslinja på det aktuelle fraværet kalkuleres på nytt. Merk at dersom man endrer startdato vil det påvirke statistikker og rapporter, samt at evt integrasjoner til andre systemer vil kunne påvirkes.

 

2. Tydeligere informasjon ved bruk av egenmeldingsdager og stønadsdager ifm sykt barn

Når den ansatte registrerer seg selv syk eller sykt barn, vil det vises tydeligere hvor mange egenmeldingsdager eller hvor mange stønadsdager som er brukt. Dette for letter å kunne holde oversikt over hvor mange dager man har brukt, og hvor mange dager man har igjen, dersom det er gitt tillatelse til å se dette.

 

3. Mulighet til å skjule kjønnsfordeling på rapporten Sykefraværsstatistikk

Det er nå mulig å generer rapporten Sykefraværsstatistikk uten å vise kjønnsfordeling. Dette er spesielt aktuelt for mindre bedrifter hvor det kan være få ansatte av et kjønn i de ulike avdelingene.

 

Fri & Permisjon

1. Kalkulering tapte dagsverk ved kortere fravær

Beregning av tapte dagsverk ved registrering av kortere fravær (timesbasert), vil nå ta hensyn til stillingsprosent. Det vil si at dersom en ansatt har registrert et fravær på noen timer, og det er registrert stillingsinformasjon på vedkommende, vil dette bli i varetatt ved beregning av tapte dagsverk. Tidligere  har systemet alltid foreslått 1 tapt dagsverk, uavhengig av hvor mange timer fraværet gjaldt. Dette er nå endret.

 

Ferie

1. Overføring av ubrukte feriedager

Dersom man har flere ansatte som ikke har brukt opp kvoten for antall feriedager, har de ansatte selv manuelt måttet søke om overføring av feriedager til neste år. Nå gir vi mulighet til ferieadministrator og overføre alle ubrukte feriedager for flere personer samtidig. På siden /Behandle ferie/Justere feriedager vil man kunne filtrere ut de enhetene/personene det gjelder og føre over alle ubrukte feriedager til neste år. Dette vil gi bedriften bedre oversikt og kontroll på antall feriedager som overføres til neste år.

 

Disse endringene er i hovedsak utført etter ønsker fra våre kunder. Du kan også si din mening her!

Varsel til dokumentadministrator ved utløpt dokument

01.07.2022 Personaldokumenter Administrator Permalink

Vi har nå lansert en ny innstilling som gjør det mulig å varsle dokumentadministrator når et dokument utløper. Tidligere var det kun den som lastet opp dokumentet som fikk varselet. Ved å aktivere denne settingen, vil også administrator kunne motta varselet om utløpsdato.

 

Settingen ligger på siden /Innstillinger/Moduler/Dokumenter

 

Nytt design i Simployer Portal

25.05.2022 Fri & Permisjon, Ferie, Sykefravær, Sykefraværsoppfølging, Personalregister, Personaldokumenter, Organisasjon, Reise & utlegg, Rapporter Alle brukere Permalink

Simployer Portal vil innen kort tid bli oppdatert med nytt grensesnitt og design. Denne oppdateringen vil påvirke alle brukere, men den vil skje automatisk. Det vil ikke være behov for handlinger for administrator. Nedenfor finner du en rask introduksjon til det nye designet og noen av endringene.
Vi planlegger release av nytt design i uke 21.

 

Har du noe innspill til våre produkter? Logg inn på Simployer Idéportal og del dine meninger med oss! Klikk her

Oppdatering i Simployer E-signering

19.05.2022 Arbeidsavtaler Kontraktsadministrator, Leder, Bruker Permalink

Dette har vi gjort:
- Simployer e-signerings API er ombygd, og er nå koblet sammen med Simployer Arbeidsavtaler.
- Forbedret UI/Design i stegene for autentisering av signert dokument.
- Vi har fjernet muligheten for å legge til egendefinerte meldinger, og sender nå heller ut et generisk varsel som er tydeligere, og åpner for flere muligheter i fremtiden.

Dette er gevinsten:

Endringene åpner opp for nye og bedre funksjoner i fremtiden, som blant annet mulighet for autentisering med BankID, flere underskrifter i samme dokument og mulighet for å signere dokumenter i flere av Simployers moduler. 

 

Har du noe innspill til våre produkter? Logg inn på Simployer Idéportal og del dine meninger med oss! Klikk her

Oppdatering i LMS og formelle kompetanser

13.05.2022 LMS Administrator Permalink

Ny side for å registrere resultat

Vi har nå et nytt grensesnitt for å legge inn resultat på aktiviteter og formelle kompetanser. I det nye grensesnittet kan du se resultatene, og sette status, på flere brukere samtidig. Det gamle grensesnittet vil også være tilgjengelig en stund til.

 

Oppdateringer i Simployer app

09.05.2022 Alle brukere Permalink

Denne uken oppdaterer vi den gamle Simployer appen.
Oppdateringen er ett ledd i fornyelse av hele appen hvor vi jobber mot en bedre brukeropplevelse.
Det vil ikke være store endringer denne gangen, det er i hovedsak den bakenforliggende teknologien som er ny. Det er verdt å merke seg at brukere må logge inn på nytt, og skape en pin-kode som back-up for biometri.


Endringer du vil se:

 • Ny meny nederst i appen
 • Forbedret personsøk
 • Enkel oppdatering av egne personopplysninger.

Fremover vil appen oppdateres og forbedres jevnlig.

 

Har du noe innspill til våre produkter. Logg inn på Simployer Idéportal og del dine meninger med oss!

Ny ansiennitetsrapport

04.05.2022 Personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok Administrator, leder Permalink

Ny rapport er tilgjengelig for alle våre kunder. Rapporten gir en oversikt over alle ansatte og deres ansiennitet i bedriften. Utfra rapporten vil man kunne se total ansiennitet i bedriften, og stillingshistorikk.
Rapporten er tilgjengelig som en standard rapport, slik at man kun med et tastetrykk kan få ut denne oversikten.


Nytt design i Simployer Supportsenter

03.05.2022 Allt Abonnementbrukere, Administratorer Permalink

Vårt Supportsenter har gjennomgått en liten oppussing, og skal nå fremstå som en mer moderne og intuitiv versjon av seg selv. Du finner fortsatt de samme funskjonene og hjelpetekstene som tidligere. 

Startside - Supportsenter

Nytt utseende i vår supportportal

03.05.2022 Allt Administrator, Abonnementbrukere Permalink

Nå er det enda enklere å få support for dine produkter i Simployer.

Vi har forenklet løsningen, slik at det er færre forstyrrende elementer, og bedre oversikt over historiske saker.

Min support er en personlig supportside for deg som har tilgang til Simployer Faghjelp eller har en operativ rolle knyttet til en Simployer HRM-modul og ønsker teknisk brukerstøtte.

 

Ny innstilling for modulene Fri & Permisjon og Ferie

07.04.2022 Fri & Permisjon, Ferie Ferieadministrator, Fri & Permisjonsadministrator Permalink

Etter tilbakemeldinger fra våre kunder, blir det nå lansert innstilling der man kan skru av/på innstillinger for varsling for administrator. Administratorer kan nå selv velge om de vil motta varslinger eller ikke. Innstillingen finner du ved å klikke på Ferie/Fri & Permisjon -> Innstillinger. 

 

Individuell modultilgang i Fri&Permisjon

29.03.2022 Fri & Permisjon Systemadministrator, Fri&Permisjonsadministrator og Personaladministrator Permalink

Dette har vi gjort:
Det er nå mulig å tildele tilganger til modulen Fri&Permisjon per person. Via innstillinger kan man sette en standard per avdeling/enhet, slik at nye personer automatisk får tilgang til modulene dersom det er satt. Via siden «Behandle tilganger» vil man kunne overstyre standarden og tildele eller fjerne tilgangen til personer dersom det er nødvendig.

Endringen innebærer endringer i rettighetene for Systemadministrator. Man må tildele seg selv rollen som Fri & permisjonsadministrator for å kunne administrere Fri & Permisjon. Leders rettigheter forblir uendret. 

Dette er gevinsten:
Administrator vil enkelt få en oversikt hvem som har og ikke har tilgang til modulene. Brukerne vil da heller ikke se eller ha tilgang til moduler de ikke har brukt for.

Redigeringsfunksjon i Arbeidsavtaler

16.03.2022 Arbeidsavtaler Avtaleadministrator Permalink

Dette har vi gjort: 

Redigeringsverktøyet i Arbeidsavtaler er byttet ut til en mer moderne løsning. 

Dette er gevinsten: 

Et mer fleksibelt og brukervennlig redigeringsverktøy. Den største forbedringen ligger i i funksjonen for å opprette tabeller og laste opp bilder. 

Individuell modultilgang i Ferie

03.03.2022 Ferie Systemadministrator, Ferieadministrator og Personaladministrator Permalink

Dette har vi gjort:
Det er nå mulig å tildele tilganger til modulen Ferie per person. Via innstillinger kan man sette en standard per avdeling/enhet, slik at nye personer automatisk får tilgang til modulene dersom det er satt. Via siden «Behandle tilganger» vil man kunne overstyre standarden og tildele eller fjerne tilgangen til personer dersom det er nødvendig.

Dette er gevinsten:
Administrator vil enkelt få en oversikt hvem som har og ikke har tilgang til modulene. Brukerne vil da heller ikke se eller ha tilgang til moduler de ikke har brukt for.

Endringer i LMS og Formelle kompetanser

15.02.2022 LMS, Formelle Kompetanser Administrator, leder, medarbeider Permalink

Vi har oppdatert registreringsvinduet for å angi status for aktiviteter. 

Hva er nytt? 

 • Utseendet og brukervennligheten har gjennomgått en betydelig oppgradering.
 • Hvis du setter utløpsdato på et sertifikat, beregnes sertifiseringsperioden automatisk og det settes en dato for når sertifikatet utløper. Du kan imidlertid overskrive denne datoen dersom du ønsker det.
 • Når du setter en dato uten å angi noe tidspunkt, vil klokkeslettet automatisk bli satt til klokkeslettet når dette skjer, i stedet for 00:00 som før. Dette er en fordel ved for eksempel sertifikatpåminnelser, som da ikke sendes ut midt på natten.

  

En annen fordel er at det er mulig å nå fjerne alle typer status fra et sertifikat, slik at et sertifikat kan se ut til å ikke ha noen status i det hele tatt, noe som kunne være en utfordring før. 

  

Er du formell kompetansekunde og har formell kompetanse med gyldighetstid/utløpsdato, vil datoen settes automatisk, i motsetning til tidligere. Hvis du ønsker at vi skal fjerne gyldighetsperioden fra dine formelle kompetanser, ta kontakt med support så hjelper vi deg. 

  

Endring i eksport av Reise og Utlegg

31.01.2022 Reise & utlegg Administrator, lønn- og eksportroller Permalink

Dette har vi gjort:

Sidene for å eksportere Reise og Utlegg er nå flyttet fra "Behandle eksport" til "Reise" og "Utlegg" under punktet "Behandle" i menyen. Funksjonaliteten, oppsettet og tilgangsstyringen er som før, det er kun en flytting av siden.

Oppdateringer i Kompetanse

28.01.2022 Kompetanse Ledere, Administrator Permalink

Ny informasjon tilgjengelig i Kompetanserapport

Vi har gjennomført en oppdatering i rapporten for Kompetanse.
Det er nå mulig og velge nylig registrerte kompetanser innenfor et gitt tidsrom.
Tidligere var det mulig for leder å motta varsler når de ansatte registrerte ny kompetanse. Denne oppdateringen av Kompetanserapporten vil erstatte dette.

Oppdateringer i Etterfølgerplanlegging

17.12.2021 Etterfølgerplanlegging Administrator, ledere Permalink

1. Rapportene for 9-grids (Presentasjon og potensiale og Risiko/Effekt) har blitt oppdatert. Tidligere var det vanskelig å få en god oversikt i rapporten når den inneholdt mange navn. Nå har du mulighet til å vise rapporten med navn, eller med antall brukere.
2. Ny funksjonalitet for å velge Tiltak for Presentasjon og potensiale. Det er nå mulig å velge tiltak for hver av brukerne på siden (på samme måte som det er mulig å gjøre for Risiko/Effekt). Det er 5 standardtiltak som kan velges, i tillegg til at du kan opprette egne tiltak.

Oppdatering i modulene Prosesser og Arbeidsavtaler

03.12.2021 Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser, Arbeidsavtaler Systemadministrator Permalink

Hvorfor?

Vi ønsker å innrette modulene Prosesser og Kontrakter etter øvrige moduler ved å fjerne de utvidede rettighetene til rollen Systemadministrator. Denne rollen er ment for å kunne administrere hele systemet, ikke kun modulene Prosesser og Kontrakter. Vi har derfor opprettet nye roller, Prosessadministrator og Avtaleadministrator, i modulene som erstatter sys. adm.

 

Hva vil skje?

Vi fjerner Sys. Adm. rollen fra modulene Kontrakter og Prosesser. Vennligst merk at vi ikke fjerner Sys. Adm. rollen i hele Simployer systemet, kun fra Kontrakter og Prosesser. Dette betyr at de med Sys. Adm. rollen i andre moduler vil beholde eksisterende rettigheter i de øvrige modulene.

Dette betyr:

 • De med Sys. Adm. rolle vil miste tilgang til Kontrakter og Prosesser, og vil ikke erstattes med ny rolle.
 • Om disse skal ha tilgang til Prosesser og Kontrakter må en rolle fordeles i systemet (Prosess- og avtaleadministrator). Sys. Adm. som mister denne rollen vil ha mulighet til å tildele den riktige rollen til seg selv eller noen andre.

Oppdatering i sykefraværsrapporten med korona informasjon

02.12.2021 Sykefravær, Sykefraværsoppfølging Sykefraværsadministrator Permalink

Dette har vi gjort:

En oppdatering av rapporten Sykefraværsstatistikk med mulighet til å ta ut statistikk vedrørende koronarelaterte fravær.

Rapporten vil da skille ut fravær som er markert som koronarelaterte i egen kolonne slik at man enkelt kan finne disse dataene.

Oppdatering i Reise og Utlegg

15.11.2021 Reise & utlegg Systemadministrator, Reiseadministrator, Utleggsadministrator og Personaladministrator Permalink

Dette har vi gjort:​
Det er nå mulig å tildele tilganger til modulene Reise og Utlegg per person. Via innstillinger kan man sette en standard per avdeling/enhet, slik at nye personer automatisk får tilgang til modulene dersom det er satt. Via siden «Behandle tilganger» vil man kunne overstyre standarden og tildele eller fjerne tilgangen til personer dersom det er nødvendig.​

Dette er gevinsten:
Administrator vil enkelt få en oversikt hvem som har og ikke har tilgang til modulene.  Brukerne vil da heller ikke se eller ha tilgang til moduler de ikke har brukt for.

Oppdateringer i Dialog

28.10.2021 Dialog Administratorer og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Vi fjerner en del funksjonalitet fra Dialog-modulen. Dette er fordi det er funksjoner som har skapt spørsmål og support. 
Funksjonene som er fjernet er:

 1. Mulighet til å sette tilgang til maler.
  Dette er fjernet av sikkerhetsårsaker, da man kunne gi tilgang til hele organisasjonen vi funksjonen. I stedet skal standardtilgang til samtalemaler brukes. Dette kan kontaktpersonen deres hjelpe med hvis det er nødvendig. 
 2. Vekting av spørsmål.
  Vi fjerner helt og holdent funksjonaliteten for å vekte spørsmål i samtalen. For dere som allerede har denne funksjonen koblet inn i samtalemaler vil dette videreføres der, men dere kan ikke velge vekting i nye samtalemaler. 
 3. Spørsmål koblet til andre moduler.
  Vi fjerner muligheten til å koble til funksjonalitet fra Kompetanseutvikling, Etterfølgerplanlegging og Oppsummering av møtet. For dere som allerede har disse funksjonene i bruk i samtalemaler vil de ligge der, men dere kan ikke velge funksjonene i nye samtalemaler. 
 4. Nye knapper som leder til Mål og Kompetanse.
  I og med forrige punkt gjør vi det i stedet enklere å lage en kobling mot mål- og kompetanseutviklings-modulen. Tidligere var det mulig å legge inn HTML-koder for å åpne disse modulene via samtalen. Nå har vi laget knapper som en erstatning for HTML-kodene slik at dere slipper å tenke på hvordan disse skal se ut. 

 

Enkle og Avanserte innstillinger:

Vi har laget det vi kaller Enkle og Avanserte innstillinger. Kort fortalt innebærer dette at vi har delt opp innstillinger og funksjoner slik at når dere kommer inn på en side i Dialog-modulen er det først et mindre utvalg funksjoner som vises frem. For senere å kunne se resterende funksjoner på siden klikker dere på knappen "Vis avanserte innstillinger". Dette påvirker: innstillinger i samtalesmal, siden som inneholder samtalsmaler og manuelle utsendelser fra Samtale.

Nyhet: Organisasjonskart

04.10.2021 Organisasjon Administratorer og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Et organisasjonskart er nå tilgjengelig for alle ansatte. Tidligere har man kun sett organisasjonen presentert i en liste eller en rapport. Vi har nå mulighet til å vise alle avdelinger i en struktur, hvor man enkelt skal kunne se hvordan organisasjonen er bygd opp. Informasjon om hvem som er avdelingsleder, og hvor alle personer har en ansettelse, er også mulig å vise i kartet.

I tillegg har vi utviklet muligheter til å vise lederstrukturen – hvem er lederen til hvem. Søkemuligheter gjør at man enkelt kan søke opp en person, for å finne hvem ser er vedkommendes leder. Det er også mulig å søke frem en person og se alle ansatte denne personen er leder for.

Dette er gevinsten:

Organisasjonskartet er visuelt lett å lese, og gir de ansatte et rask overblikk over hvordan organisasjonen og lederstrukturen er bygd opp. Man kan enkelt navigere seg nedover eller oppover i strukturen.

Når det registreres endringer i organisasjonen eller blant de ansatte, vil organisasjonskartet hele tiden være oppdatert med siste gjeldende versjon.

Informasjonen som vises i organisasjonskartet, er validert mot innstillingene som finnes av hvilken data skal være tilgjengelig for hvem. Det vil ikke vises data, som ikke skal være tilgjengelig for de ansatte.

Les mer om modulene her:

Simployer Organisasjon

Oppdateringer i modulene Personaldokumenter og Sykefravær

02.09.2021 Personalregister, Personaldokumenter Personaldokumenter og Sykefravær Permalink

Dette har vi gjort

For Personaldokumenter har vi opprettet en ny rolle, Dokumentsekretær. Denne rollen kan tildeles brukere på samme måte som andre roller. Hensikten med rollen er at en bruker skal få mulighet til å laste opp dokumenter i en kategori uten å ha andre roller, som leder eller administrator. Dette er en rolle som kan tildeles HR eller ansatte i Administrasjon, for å laste opp dokumenter for alle ansatte.

Ny funksjonalitet i Sykefravær vil støtte prosessen rundt endring av leder og oppfølging av syke på en effektiv måte. Via en innstilling vil det nå være mulig å automatisk overføre ansvaret for åpne sykefravær til ny leder, dersom man gjør et lederbytte på avdelingen. Slik at tidligere leder ikke lengre vil få tilgang til å se eller gjøre noe med sykefraværet til de ansatte, når han/hun ikke lengre har det ansvaret.

 

Dette er gevinsten

Rollen Dokumentsekretær vil kunne gjøre dokumentbehandling enklere for brukere i sentrale stillinger.

Automatisk overføring av sykefravær ved bytte av leder, sikrer at rett leder har ansvar for sykefraværet for de ansatte. Dette vil gjøre at man ikke er lengre avhengig av manuelle oppdateringer.


Les mer om modulene her:

Personaldokumenter

Sykefravær

Oppdateringer i LMS og Funksjonelle kompetanser

01.09.2021 LMS, Formelle Kompetanser Medarbeidere, ledere og administrator Permalink

Vi har nå oppdatert utskriftsversjonen av CV-en koblet til LMS og Formelle kompetanser. Endringene er bl.a endring av font og farge til en mer stilren versjon, samt at vi har fjernet en del unødvendig informasjon, som f.eks overskrifter som mangler innhold. En annen viktig nyhet er at du som kunde nå kan benytte egen firmalogo i CV-utskriften. Kontakt din kundeansvarlig eller support for å få hjelp til å legge inn dette.

 

Les mer om modulene her:

Simployer LMS

Simployer formell kompetanse

Oppdateringer i Personaldokumenter og Organisasjon

21.06.2021 Personalregister, Personaldokumenter Ledere og administrator Permalink

Dette har vi gjort

Vi har sluppet to forbedringer i modulen Personaldokumenter:

 1. Når man laster opp et dokument som skal være tilgjengelig for en avdeling og alle tilhørende underenheter, kan man nå enkelt sjekke av en boks når man laster opp dokumentet for å gjøre det synlig for alle ansatte som tilhører den aktuelle avdelingen eller tilhørende enheter.
 2. Dersom man opplever at en tidligere ansatt har beskyttet et dokument for å hindre at det ble endret, har dette dokumentet tidligere vært helt låst. Vi åpner nå opp for at administrator vil kunne fjerne beskyttelsen, evt beskytte det på nytt, dersom opprinnelig beskytter av dokumentet er deaktivert.

 

Vi har også kommet med en forbedring for å enklere opprette og administrere grupper. Gruppene ligger nå samlet flatt under toppenheten i organisasjonsstrukturen. Vi har også innført en ny rolle – Gruppeleder – som vil ha rettigheter til å legge til og fjerne medlemmer av gruppen. Gruppene kan benyttes ved integrasjon ved andre systemer i Simployer suiten, ta ut rapporter på gruppe nivå eller filtrere resultater.


Dette er gevinsten

Endringene i Personaldokumenter vil føre til en effektiv og sikker løsning og håndtering av dokumenter. Enklere å kunne gjøre dokumenter tilgjengelig for flere avdelinger ved en operasjon.

Grupper er en fleksibel strukturering av personer, helt uavhengig av organisasjonsstrukturen ellers.


Les mer om modulene her:

Personaldokumenter

Organisasjon

Tre oppdateringer i Arbeidsavtaler

18.03.2021 Arbeidsavtaler Alle roller Permalink

Dette har vi gjort

1. Kommentarer
De ulike rollene kan nå enklere kommunisere i systemet gjennom ny funksjonalitet for å legge inn kommentar på samtlige steg i prosessen, fra utkast til arbeidsavtale opprettes, til den er godkjent og sendt til signering. Kommentaren er tilgjengelig fra e-postvarslinger fra systemet.

 

2. Aktivitetslogg - maler
Med vår nye aktivitetslogg på arbeidsavtalemaler, vil dere som er administratorer enkelt ha tilgang til en oversikt med utførte endringer. Administrator som oppdaterer malen kan legge inn kommentarer, noe som også er tilgjengelig fra aktivitetsloggen. 

  

3. Aktivitetslogg – avtaler  
Aktivitetsloggen er også oppgradert på den enkelte medarbeiders arbeidsavtale, og du finner også her samlet alle kommentarer tilknyttet avtalen.  


Dette er gevinsten:

Oppdateringene gir deg en bedre oversikt for administratorer som selv finne tilbake til historiske endringer. Det blir enklere å kommunisere i selve arbeidsflyten fra forslag til avtale opprettes, og fram til den er signert.    


Les mer om modulen her:

Simployer Arbeidsavtaler

Oppdateringer i Personalregister og Personaldokumenter

10.03.2021 Personalregister, Personaldokumenter Administratorer og ledere Permalink

Dette har vi gjort

I modulen Personalregister har vi gjort noen oppdateringer når det gjelder registrering av ansattes barn. Disse opplysningene er kun relevant i forbindelse med registrering og beregning av rettigheter innenfor sykefravær. For å kunne være mer i tråd med GDPR, har vi nå endret på dette. Muligheten til å registrere informasjon om barn vil kun være tilgjengelig for kunder som har modulene Sykefravær og Sykefraværsoppfølging. Det samme gjelder for rapporten "Barn".

For Personaldokumenter har vi kommet med nye forbedringer. Etter tilbakemeldinger fra kunder, har vi nå utviklet:

 • Økt grensen for filstørrelse ved opplasting av dokumenter fra 10 MB til 50 MB.
 • Forhåndsvisning av dokumenter.
 • Varsling til den ansatte når det lastes opp et nytt dokument for vedkommende.
 • Avdelingsledere vil kunne gis tilgang til dokumenter i dokumentkategorier, dersom de trenger tilgang.
 • Muligheter for å sperre innsyn i dokumentet for andre enn spesifikke roller, selv om man kan se. dokumentets metadata. Eksempelvis kan man dele et referat fra en medarbeidersamtale kun mellom ansatt og leder. Andre roller som har innsyn i dokumentkategorien, vil kun se at det finnes et dokument, men ikke gis mulighet til å lese eller laste ned.


Dette er gevinsten

Endringene gjør det enklere for våre kunder å være GDPR compliant: enklere å styre innsyn, og mulighet til å registrere relevant informasjon.


Les mer om modulene her:

Personalregister

Personaldokumenter

Fire nye oppdateringer i Simployer Prosesser

09.02.2021 Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser Alle brukere av Simployer Prosesser Permalink

Dette har vi gjort

 1. Basert på innspill og ønsker fra våre kunder, har vi utviklet en ny funksjonalitet for å eksportere data fra «Prosess- og Oppgaveoversikten» i Simployer over til Excel.

 2. En bruker som har startet prosesser og tildelt de til andre ansvarlige, kan nå følge status på disse prosessene i eget menypunkt fra dashboardet.

 3. Vi har implementert en ny status på oppgaver: «ikke aktuell». I stedet for å fjerne en oppgave eller sette den til utført, kan statusen «ikke aktuell» benyttes der oppgaven ikke er relevant. Status på prosessen blir likevel oppdatert.

 4. Ny setting er tilgjengelig fra «rediger oppgave» i malen. Denne gjør det mulig å sende et varsel til medarbeider med informasjon om at en oppgave har endret status.


Dette er gevinsten

Det blir nå enklere å dele historiske data med andre som ikke har tilgang, noe som har vært ønsket og etterspurt fra våre kunder. Det blir enklere å holde oversikt på prosesser du har startet for andre, og vi tilbyr mer fleksibilitet på oppgavene med mål om å skape økt verdi for brukere av Simployer Prosesser.


Les mer om modulene her:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer HMS-prosesser

Produktoppdateringer i prosessverktøyet

25.01.2021 Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser Alle brukere av Simployer Prosesser Permalink

Dette har vi gjort

Vi har lagt mer data tilgjengelig på dashboardet / startsiden, slik at det skal bli enklere å holde oversikt og også se utførte prosesser. Vi har gjort det mulig å laste ned prosessens tidslinje. Dette gjør det enklere for brukere som ønsker å skrive ut prosessen eller dele den med andre som ikke har tilgang.  

I varslinger fra Simployer Prosesser vil du nå se hvem eller hva prosessen gjelder, noe som gjør det enklere for brukere med mange like oppgaver. Vi har også fikset opp i noen feil og gjort andre mindre forbedringer i produktet.


Dette er gevinsten

Basert på innspill og ønsker som vi har mottatt i dialog med våre kunder, ønsker vi å gi dere bedre oversikt og nye nyttige funksjoner.


Les mer om modulene her:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer HMS-prosesser

Personaldokumenter hjelper kunder å bli GDPR compliant

11.01.2021 Personaldokumenter Ledere, administratorer Permalink

For English, please scroll down to read the post.


Hva er nytt og endret?
 

Vi har utviklet muligheten til å begrense innsyn i dokumenter per kategori. Det vil si at man kan definere hvilke roller som skal ha tilgang til å se og lese dokumenter i ulike kategorier. Eksempelvis kan man nå gi ansatte med roller innen lønn mulighet til å se de ansattes arbeidsavtaler, uten å måtte ha tilgang til alle dokumenter. 

Det vil nå også være mulig å sette utløpsdato på dokumentene. Den som laster opp dokumentet vil bli varslet i den forbindelse, og kan håndtere videre behandling. 

Ledere, administratorer og andre roller som er gitt tilgang til de ansattes dokumenter, vil kunne jobbe mer effektivt fra en ny oversikt for Behandling av dokumenter. Her vi man kunne finne alle dokumenter man har tilgang til å se, på tvers av de ansatte og avdelinger. 

I tillegg til dette har vi endret rettighetene til rollen Systemadministrator, og opprett en ny administratorrolle som vil fungere som en Dokumentadministrator uten innsyn til dokumentene. En systemadministrator vil ikke lengre ha innsyn i dokumenter, uten at den tildeler seg selv rettigheter til dette. En dokumentadministrator uten innsyn, vil kunne konfigurere og sette opp dokumentkategorier uten å måtte se innholdet in dokumentene. 

 

Hva er gevinsten? 

Simployer har i lang tid kunne tilby våre kunder digital oppbevaring av dokumenter. Denne oppdateringen vil hjelpe våre kunder å ha en dokumentbehandling som er i tråd med retningslinjer innen GDPR.  Resultatet er at man vil oppleve å ha en sikrere og mer effektiv dokumenthåndtering med hensyn til styrt tilgang til dokumenter og varsel for utløp på dokumenter.

 

Link til video fra Produktsjef Kristin som forklarer endringene

 

Personnel documents help customers become GDPR compliant 

Module: Personnel, Personnel documents   

Roles: Managers, administrators 

What is new and changed 

We have developed the ability to limit access to documents per category. This means that you can define which roles should have access to see and read documents in different categories. For example, employees with payroll roles can now be given the opportunity to view employees' employment agreements, without having to have access to all documents.  

It will now also be possible to set an expiration date on the documents. The person who uploads the document will be notified before the set date, and can handle further processing.  

Managers, administrators and other roles given access to employees' documents will be able to work more efficiently from a new document processing overview. Here you will find all the documents you have access to see, across the employees and departments.  

In addition to this, we have changed the rights for the System Administrator role, and created a new administrator role that will act as a Document Administrator without access to the documents. A system administrator will no longer have access to documents without assigning themselves rights to do so. A document administrator without access will be able to configure and set up document categories without having to see the content of the documents.

 

What is the advantages of these changes 

Simployer has for a long time been able to offer our customers efficient digital storage of documents. This update will help our customers to have a document processing that is in line with guidelines within the GDPR. You will experience having a safer and more efficient document management with regards to controlled access to documents and notification of expiration of documents. 


Link to video from Product Manager Kristin (in Norwegian)

Informasjon om kommende oppgraderinger i Simployer talentportal

19.11.2020 LMS, Etterfølgerplanlegging, Dialog, Kompetanseutvikling Admins, kursadministratorer Permalink

19. november oppgraderer vi vårt rammeverket for front-end design til en nyere versjon. Hovedårsakene til denne endringen er: ​

 • Forbedret sikkerhet.
 • Forbedret kompatibilitet på tvers av nettlesere.
 • Forbedret mobilopplevelse.
 • Forenklet vedlikehold.
 • Forbedret lesbarhet og tilgjengelighet.


Hva betyr denne endringen:

 • Navigasjonsfeltet vil bruke full nettleserbredde og har rullegardinmenyer.
 • Navigasjonen i mobile enheter forbedres med ny meny.
 • Farger blir justert til Simployers profil for koblingstekster, knapper, varsler, etiketter og diagrammer osv.
 • Skriftstørrelsen økes for forbedret lesbarhet.
 • Overskrifter legges til på sider som manglet det.


Hva må du gjøre?

Hvis du har lagt til innhold på instrumentbordet i portalen eller kursinformasjonen/innholdet du har justert for å passe til portalens generelle stil (for eksempel farger eller skriftstørrelse), vil du kanskje ønske å se gjennom dette innholdet etter at oppgraderingen er fullført.

Hvis du vil gjøre endringer i portalens grafiske tema, finner du innstillingene under Administrator/Grafikk.

Unntak i utgivelsen

Følgende sider påvirkes ikke av oppgraderingen:  

 • Redigering av kurs
  • Administrere deltakere
  • Registrere resultater
  • Sertifikat
 • Testadministrasjon (også utvalg og spørsmål)
 • Testspiller
 • Brukeradministrasjon
 • Administrasjon av brukergruppe
 • Tilgang til innstillinger
 • Rapportoversikt og rapporter
 • Systeminnstillinger og andre konfigurasjonssider

Disse sidene bruker et annet rammeverk og teknologi, og påvirkes ikke av oppgraderingen av dette frontrammeverket.


Les mer om modulene her:

Simployer LMS

Dialog

Kompetanseutvikling

Etterfølgerplanlegging

Informasjon om kommende oppgraderinger i Simployer talentportal

19.11.2020 LMS, Etterfølgerplanlegging, Dialog, Kompetanseutvikling Admins, kursadministratorer Permalink

19. november oppgraderer vi vårt rammeverket for front-end design til en nyere versjon. Hovedårsakene til denne endringen er: ​

 • Forbedret sikkerhet.
 • Forbedret kompatibilitet på tvers av nettlesere.
 • Forbedret mobilopplevelse.
 • Forenklet vedlikehold.
 • Forbedret lesbarhet og tilgjengelighet.

Hva betyr denne endringen:

 • Navigasjonsfeltet vil bruke full nettleserbredde og har rullegardinmenyer.
 • Navigasjonen i mobile enheter forbedres med ny meny.
 • Farger blir justert til Simployers profil for koblingstekster, knapper, varsler, etiketter og diagrammer osv.
 • Skriftstørrelsen økes for forbedret lesbarhet.
 • Overskrifter legges til på sider som manglet det.

Hva må du gjøre?

Hvis du har lagt til innhold på instrumentbordet i portalen eller kursinformasjonen/innholdet du har justert for å passe til portalens generelle stil (for eksempel farger eller skriftstørrelse), vil du kanskje ønske å se gjennom dette innholdet etter at oppgraderingen er fullført.

Hvis du vil gjøre endringer i portalens grafiske tema, finner du innstillingene under Administrator/Grafikk.

Unntak i utgivelsen

Følgende sider påvirkes ikke av oppgraderingen:

 • Redigering av kurs
 • Administrere deltakere
 • Registrere resultater
 • Sertifikat
 • Testadministrasjon (også utvalg og spørsmål)
 • Testspiller
 • Brukeradministrasjon
 • Administrasjon av brukergruppe
 • Tilgang til innstillinger
 • Rapportoversikt og rapporter
 • Systeminnstillinger og andre konfigurasjonssider

Disse sidene bruker et annet rammeverk og teknologi, og påvirkes ikke av oppgraderingen av dette frontrammeverket.


Les mer om modulene her:

Simployer LMS

Dialog

Kompetanseutvikling

Etterfølgerplanlegging

Nye rapporter - Kjønnsfordeling og bilagsnummer

27.10.2020 Personalregister, Reise & utlegg, Rapporter Ledere, HR og administratorer Permalink

Dette har vi gjort:

 1. Rapporten Kjønn viser en fremstilling av fordelingen av kjønn på ulike enheter/avdelinger. Denne rapporten har eksistert i Simployer i lang tid, men har nå fått et løft – den ser både bedre ut, og har fått en enklere måte å definere utvalget og resultatet på, slik at man får ut akkurat den dataen man trenger. Rapporten består av to deler: første del er en tabell som viser fordelingen mellom kjønnene, den andre er en grafisk fremstilling av dataen.

 2. Rapporten Bilagsnummer er en ny rapport. Den gir en god oversikt over hvilke bilag som er knyttet til de ulike reisene/utleggene.


Dette er gevinsten:

Rapporten Kjønn kan være et godt grunnlaget for jobben som skal gjøres innenfor «Likestilling og diskriminering» som vil være et aktuelt tema fremover.

Rapporten Bilagsnummer hjelper deg å holde kontroll og oversikt over benyttede bilag.

 

Les mer om modulene:

Simployer personalregister

Simployer reise og utlegg

Nå kan du tilpasse farge og logo i Simployer håndbøker

21.10.2020 Håndbøker Systemadministrator Permalink

Dette har vi gjort:

Ved lansering av ny plattform for Simployer håndbøker i september 2020, har medarbeidere og ledere fått tilgang til en startside til alle håndbøker. Vi kommuniserte den gang at den nye versjonen ble sluppet i Simployer sin standard fargepalett, og at det ikke lenger vil være mulig å endre farger og logo per håndbok.

Funksjonaliteten for å tilpasse farge og logo på toppbanner er flyttet opp til portalnivå, noe som gjør at du enkelt kan endre dette fra ett sted. Du har nå funksjonaliteten tilgjengelig fra Innstillinger i Administrasjonen.


Dette er gevinsten:

Dersom du ønsker egen logo og egen farge på toppbanneret til Simployer håndbøker, kan du som systemadministrator nå gå inn og velge hovedfarge, tekstfarge og laste opp logo.

 

Les mer om håndbøkene: 

Håndbøker
Personalhåndbok
Lederhåndbok
HMS-håndbok

Produktoppdateringer prosesser

10.09.2020 Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser Ledere, prosessadministrator og systemadministrator Permalink

Dette har vi gjort:

Dersom du starter en prosess og tildeler den til en annen person, vil du finne mulighet til å legge til et notat / en kommentar.

Dette notatet vil da ligge med i mailvarselet som går til den brukeren du har satt som ansvarlig. På denne måten slipper du sende mail eller melding ved siden av.

Du finner også en aktivitetslogg nederst på prosessvisningen, slik at du lett har tilgang til når og hvem som har endret status på prosessen.


Dette er gevinsten:

Med disse nye funksjonene vil dere få et enda større utbytte av Simployer prosesser, og det vil være enda enklere å håndtere og samle dokumentasjon.

 

Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding
Simployer offboarding
Simployer medarbeideroppfølging
Simployer HMS-prosesser

Simployer håndbokportal - en ny versjon av Simployer håndbøker

01.09.2020 Håndbøker Administrator, redaktør og alle brukere Permalink

Dette har vi gjort:

Våre håndbøker har vært et nyttig verktøy for HR, ledere og medarbeidere under koronasituasjonen. Vår siste kundeundersøkelse viser at digitale håndbøker med tilgjengelig og relevant personal-/lederinformasjon har stor relevans, og vurderes som enda viktigere enn før.

Vi i Simployer jobber for å gjøre håndbøkene enda mer tilgjengelig for ledere og medarbeidere, og lanserer nå Simployer håndbokportal.

Oppgradering inneholder:  

 • Ny felles portal og startside for alle håndbøker
 • Et oppgradert og moderne design på både web og mobil
 • Et raskere produkt, basert på ny teknologi
 • Snarveier til de mest leste artiklene i deres håndbøker
 • Snarvei til siste oppdateringer i deres håndbøker
 • Snarvei til "Mine favoritter" (krever individuell bruker)

 


Dette er gevinsten:

Økt brukervennlighet og tilgjengelighet for ledere og medarbeidere.

 

Les mer om håndbøkene: 

Håndbøker
Personalhåndbok
Lederhåndbok
HMS-håndbok

Forbedringer i arbeidsavtaler

02.06.2020 Arbeidsavtaler Alle roller Permalink

Dette har vi gjort:

Varsler om utløpsdato på e-signering

En forespørsel om å signere en avtale har en utløpsdato. For å unngå at signeringsforespørsler må kanselleres og sendes på nytt når denne datoen er passert, har vi implementert automatisk påminnelse. Påminnelsen kommer når utløpsdato nærmer seg for personer som ikke har signert avtalen. Det er også lagt inn informasjon om frist for signering i det første varselet.

Validering

Brukere som oppretter en arbeidsavtale kan oppleve at veiviser som genererer avtalen etterspør mer data på person under en ny versjon av fanen «Person». Dette oppstår når malen for avtalen bruker felter fra Simployer (personkort), og noen av feltene mangler verdi. Arbeidsavtalen vil ikke lenger kunne bli sendt videre til godkjenning med manglende data.

Feltene kan oppdateres på person i Simployer, eller rett i veiviseren for arbeidsavtaler. I en kommende release vil vi også sørge for at brukerens input til disse feltene i arbeidsavtaleveiviseren automatisk vil oppdateres på personkortet.


Dette er gevinsten:

Bedre og tydeligere varslinger knyttet til elektronisk signering av arbeidsavtaler, og bedre kvalitet på innholdet i arbeidsavtalene.

 

Simployer arbeidsavtaler

Oppdateringer av våre prosessverktøy

29.04.2020 Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser Prosessadministrator og systemadministrator Permalink

Dette har vi gjort:

Dersom du har en av disse rollene (prosessadministrator og systemadministrator) på toppnivå i Simployer, kan du nå velge hvilken rekkefølge prosesskategoriene skal presenteres i. Denne rekkefølgen blir da reflektert alle steder kategoriene benyttes, f.eks på startsiden til Prosesser. Du har ny «drag and drop»- funksjonalitet tilgjengelig fra menypunktet "Rediger kategorier".

Vi har også forbedret visningen av prosessene for brukere som starter prosesser. Også her kan du som har en av disse administratorrollene nå selv velge hvilken rekkefølge prosessmalene skal vises på. Dette finner du i selve Prosesskatalogen der du har oversikt over alle prosessmaler.


Dette er gevinsten:

Vi håper at dere med disse funksjonene i større grad kan tilpasse Simployer prosesser, og trekke frem de prosesser som er viktigst for dere.


Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding
Simployer offboarding
Simployer medarbeideroppfølging
Simployer HMS-prosesser

Forbedringer i arbeidsavtaler

16.04.2020 Arbeidsavtaler Medarbeidere, avdelingsledere, lønnsmedarbeidere, administratorer og avtalegodkjennere Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har oppgradert designet for å tydeliggjøre ulike statuser. Vi har ryddet opp og gitt nye navn på enkelte systemfelt, slik at det blir lettere for deg å gjøre endringer i malene.

Alternative epost-adresser er gjort tilgjengelige som valg når du skal sende en avtale til elektronisk signering. I tillegg vil avdelingsleder dukke opp som forslag til person som skal signere avtalen internt og du har enda mer informasjon tilgjengelig i aktivitetsloggen til en arbeidsavtale.

Ansatte får et nytt varsel når avtalen er signert, med link til dokumentet. Lønnsmedarbeidere varsles når avtalens status er satt til signert.


Dette er gevinsten:

Forbedret brukeropplevelse og enklere flyt når arbeidsavtaler skal sendes til e-signering.

 

Simployer arbeidsavtaler

Tilpasninger for håndtering av fravær relatert til koronaviruset

31.03.2020 Sykefravær Ledelse, HR, og ledere med personalansvar Permalink

Dette har vi gjort:

I forbindelse med håndtering av fravær relatert til korona, har vi gjort tilpasninger i Simployer. Disse endringene er tilgjengelige for kunder som har modulen sykefravær – det vil si, ikke for kunder som kun har modulen for sykefraværsoppfølging.

 1. Arbeids- og sosialdepartementet vedtok en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt. I den forbindelse har vi i Simployer doblet kvoten for omsorgsdager (stønadsdager for syke barn) for de som har standard kvote.

 2. Det ble også vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til tre kalenderdager. Dette gjør det nødvending å kunne markere de aktuelle fraværene. Vi har derfor fått på plass en avkryssingsboks i dialogen hvor man registrerer «koronarelatert» fravær. For å få en oversikt over disse fraværene, vil man kunne ta ut en rapport som viser koronarelatert fravær.


Dette er gevinsten:

Arbeidsgiver trenger ikke gjøre noen oppdateringer vedrørende ny kvote på omsorgsdager. Ansatte vil kunne registrere omsorgsdager som tidligere med ny kvote. Dersom noen har manuelt overstyrt kvoten for omsorgsdager, vil de ikke påvirkes av denne oppdateringen.

Med å innføre mulighet til å markere fravær som «koronarelatert» og den nye rapporten, vil arbeidsgiver ha en oversikt over alle «koronarelaterte fravær» som skal beregnes etter nye regler med redusert arbeidsgiverperiode. Eksisterende rapporter og beregninger vil ikke oppdateres.

 

Simployer sykefravær

Effektiv planlegging av permitteringer

25.03.2020 Etterfølgerplanlegging Ledelse, HR, og ledere med personalansvar Permalink

Dette har vi gjort:

Basert på akutt etterspørsel blant våre kunder under koronasituasjonen, har Simployer på kort tid tilpasset modulen for etterfølgerplanlegging til å fungere som et støtteverktøy under arbeid med permittering, basert på eksisterende funksjonalitet i modulen.

I krevende situasjoner er det viktig å handle raskt. Det anbefales å gjøre en kartlegging av kompetansen på individnivå, ikke kun på avdelingsnivå, for å unngå å permittere kritisk kompetanse.

Ettersom situasjonen er akutt for mange virksomheter akkurat nå tilbyr vi rask og enkel etablering slik at dere kan få umiddelbar nytteverdi. For dere som tar i bruk permitteringsplanlegging nå, kan modulen enkelt endres til generell etterfølgerplanlegging når arbeidshverdagen normaliseres.


Dette er gevinsten:

Simployer permitteringsplanlegging forenkler arbeidet med risiko- og sannsynlighetsvurdering ned på individnivå.

 • Kartlegger nøkkelroller og kritisk kompetanse i organisasjonen
 • Gir ledere, HR og ledelse bedre oversikt, kontroll og beslutningsgrunnlag
 • Sikrer at kritisk kompetanse blir værende i virksomheten

 

Simployer permitterings- og etterfølgerplanlegging

Øk kvaliteten på medarbeidersamtaler for små og mellomstore virksomheter

04.03.2020 Dialog HR, og ledere med personalansvar Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har i flere år levert vår populære dialogmodul for større virksomheter med et høyt antall medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler.

Basert på stor etterspørsel fra små og mellomstore virksomheter utvikler vi nå en versjon som er tilpasset virksomheter med opp til ca 70 ansatte. Denne versjonen er klar for bestilling nå, med leveranse i løpet av våren 2020. Med den nye versjonen passer Simployer dialog for de aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje og antall ansatte.


Dette er gevinsten:

Simployer dialog øker kvaliteten og effektiviserer medarbeidersamtalene.

 • Forenkler forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen
 • Effektiviserer oppfølging og utvikling av medarbeiderne med rett verktøy
 • Reduserer administrasjon for HR med økt oversikt og gode statusrapporter

 

Simployer dialog

Forbedringer i våre prosessverktøy

13.02.2020 Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser Administratorer Permalink

Dette har vi gjort:

Alle oversikter/listevisninger med prosesser og oppgaver har nå fått en aktiv link fra person med enkel informasjon om den ansattes tilhørighet og avdeling. I tillegg finnes nå en snarvei til mer informasjon på personkortet. På denne måten har vi gjort ansattinformasjon lettere tilgjengelig.

Vi har også gjort en av flere pågående forbedringer på varsler fra Simployer Prosesser. Vi har fjernet varsel til person eller gruppe som er ansvarlig for en oppgave trigget av at en prosess starter. Dette betyr at oppgaveutførerne først varsles gjennom varselet «Kommende oppgaver». Dette varselet kan administrator selv styre fra innstillinger på prosessmalen eller på selve oppgaven. Dersom du er usikker på når varslene går, anbefaler vi å se på oppgavens innstillinger.


Dette er gevinsten:

Vi har fjernet et varsel som i mange tilfeller gir informasjon i en for tidlig fase, og derfor oppleves som unødvendig. Vi har også gjort ansattinformasjon lettere tilgjengelig i listevisninger. I sum vil våre prosesser oppleves som mer brukervennlig.


Les mer om våre prosessverktøy her:

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer medarbeideroppfølging

Simployer HMS-prosesser

Forbedringer i arbeidsavtaler

12.02.2020 Arbeidsavtaler Administratorer og avtalegodkjenner Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har gjort det enklere å sende påminnelser og å generere en ny e-post til medarbeider eller leder om å signere en arbeidsavtale.

Dette er gevinsten:

Du kan enkelt generere en ny e-post med link til å signere avtalen når du har behov for det.

Simployer arbeidsavtaler

Oppdateringer i reisemodulen

22.01.2020 Reise & utlegg Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

Modulen har fått følgende oppdateringer:

 • Priser for autopass tilgjengelig i reiseregistrering.
 • Mulighet til å føre kjøring med firmabil: ikke kilometergodtgjørelse, kun bompasseringer.
 • Oppdatering av rapporten "Tid på reise", som nå også kan vise "tid per oppdrag".
 • Ny og bedre visning av indirekte medlemmer av en gruppe, dvs dersom de er medlemmer via stilling eller enhet.


Dette er gevinsten:

Med nye funksjoner som har vært etterspurt av våre brukere blir modulen enda mer nyttig.

Simployer reise og utlegg

Forbedringer i arbeidsavtaler

14.01.2020 Arbeidsavtaler Administratorer og avtalegodkjennere Permalink

Dette har vi gjort:

For å sikre at medarbeider som skal elektronisk signere arbeidsavtalen benytter korrekt e-post adresse, har vi nå gjort e-post adressen og telefonnummeret som er benyttet tilgjengelig fra avtalens aktivitetslogg. 


Dette er gevinsten:

Dersom medarbeideren ikke får signert dokumentet, kan HR selv enkelt sjekke at korrekt adresse benyttes.

Simployer arbeidsavtaler

Oppfølgingsplan for sykmeldt kan sendes til lege via Altinn

14.11.2019 Sykefraværsoppfølging Administrator, ledere og HR Permalink

Dette har vi gjort:

Simployer sørger for en effektiv oppfølging av sykefravær og en god oppfølging av medarbeidere. Gjennom hele sykefraværet kan leder dokumentere all aktivitet og dialog i systemet, slik at dokumentasjon når som helst kan hentes fram.

Det er nå mulig å sende oppfølgingsplan til lege via integrasjon med Altinn. Dette er noe som har vært etterspurt en tid, og nå har vi gjort den tekniske oppgradering for å kunne løse dette behovet.

Dette er gevinsten:

Den nye funksjonen vil gjøre arbeidet med innsending av oppfølgingsplan enklere for flere parter, og alt blir dokumentert i oppfølgingsløpet.

Nye rapporter i Simployer reise og utlegg

13.11.2019 Reise & utlegg Administrator, ledere og HR Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har laget to nye rapporter for Simployer reise og utlegg.

En rapport viser oversikt over utleggskostnader per utleggstype. I rapporten kan man filtrere per ansatt, avdeling eller firma i et gitt tidsrom. Denne rapporten har tidligere kun vært tilgjengelig for kunder med reisemodulen, men nå er den også tilgjengelig for kunder med utleggsmodulen.

Den andre nye rapporten er en timerapport for reiser. Rapporten viser antallet reiser gruppert etter hvor mange timer en dagsreise varer, og hvor mange timer utover enn et døgn som en overnattingsreise varer. Satsene for diettgodtgjørelse varierer avhengig av lengden på reisen, og denne rapporten kan benyttes for å få en oversikt over antallet reiser som berører disse grensene.

Dette er gevinsten:

De nye rapportene gir bedre oversikt for ledere og HR over reise og utlegg.

Lansering Simployer Chatbot

07.10.2019 Personalhåndbok, lederhåndbok og HMS-håndbok Ledere, medarbeidere, HR og redaktør Permalink

Dette har vi gjort:

Simployer har gjennom 20 år utviklet den smarte personalhåndboken for å gjøre hverdagen litt enklere. Og nå har Simployer personalhåndbok blitt enda litt smartere takket være Simployer Chatbot. Dette vet vi at mange har ventet spent på, og vi fryder oss over å kunne introdusere vår nye favorittkollega – som jobber døgnet rundt, og alltid er beredt til å svare presist på det du lurer på.

Dette er gevinsten:

En hjelpsom, digital HR-assistent

 • Chatboten er integrert i virksomhetens personalhåndbok. Den svarer på spørsmål om arbeidsforhold, og lenker til relevante artikler. 
 • Kunstig intelligens og maskinlære gjør at den lærer kontinuerlig og blir enda mer presis med tiden.

Den gjør svarene i personalhåndboken enda mer tilgjengelig

 • Det vil bli mulig å legge chatbot-ikonet på intranett og i programvare som Slack, Workplace, slik at den alltid er tilgjengelig hvis et spørsmål skulle dukke opp. 
 • Plug and play, klar til bruk, trenger ingen implementering.
 • Økt tilgjengelighet = økt bruk.

Oppgradert søk i håndbøkene

27.09.2019 Håndbøker Redaktører, ledere, medarbeidere og HR Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har gjort en teknisk oppgradering av søkefunksjonen i håndbøkene som inkluderer ny funksjon for søk i vedlegg og filer. Den interaktive hjelpen i Simployer gjør brukeren oppmerksom på funksjonen ved første innlogging.

Dette er gevinsten:

Nå er det enda enklere for alle brukere å finne informasjon i håndbøkene. Siden for søkeresultat vil også vise søketreff i vedlegg.  

E-signerte arbeidsavtaler legges automatisk i Mine dokumenter

11.09.2019 Arbeidsavtaler HR, ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

Etter at avtalen er godkjent av begge parter og status endres til «signert», blir dokumentet automatisk tilgjengelig for den enkelte medarbeider under Mine dokumenter.

 

Dette er gevinsten:

HR og ledere slipper nå manuell opplasting av ferdig signerte arbeidsavtaler.

Ny rapport i modulen for sykefravær

30.08.2019 Sykefravær Ledere og HR Permalink

Dette har vi gjort:

Vi har laget en ny rapport som viser fravær i forbindelse med syke barn.
 

Dette er gevinsten:

Det er nyttig for ledere og HR å få en god oversikt over medarbeiderne som har hatt fravær knyttet til syke barn i en gitt periode.

Ny funksjon i Simployer ferie og fri

28.08.2019 Ferie HR, ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

Basert på tilbakemeldinger fra dere som bruker systemet, har vi nå gjort en oppdatering: Kommentarer er nå synlig i oversikten for den som skal behandle søknaden.

 

Dette er gevinsten:

Enklere kommunikasjon mellom den som søker og den som godkjenner ved at man kan legge inn kommentarer.

Forbedring i Simployer medarbeidersamtale

22.08.2019 Ferie Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

For hver nye samtale som virksomheten skal gjennomføre, kan det nå velges om medarbeideren, i stedet for lederen, skal være den som oppsummerer samtalen og fører opp aktivitetene som skal utføres i den kommende perioden.

 

Dette er gevinsten:

Nå kan du la medarbeiderne ta et større ansvar og eierskap knyttet til sin egen utvikling på arbeidsplassen.

Oppdateringer i prosessverktøyet

10.07.2019 Prosesser: medarbeideroppfølging, onboarding, offboarding og HMS-prosesser HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

 • I oppgavevisningen vil du nå finne navnet på personen som prosessen gjelder for.
 • Knappen for administratorer er flyttet til hovedmenyen.
 • Dialogen for redigeringsoppgaver er forbedret, og du vil finne de samme funksjonene som tidligere
 • Funksjonen for notater i prosessen er forbedret
 • Du vil få separate varsler for forfalte oppgaver, forfalte gruppeoppgaver, og før oppgavens frist.
 • Når en e-postadresse er registrert på gruppenivå, vil varsler fra prosesser bli sendt til gruppens e-post i stedet for alle gruppemedlemmer
 • Du vil også finne informasjon om "Avbrutt av" når du får beskjed om at en prosess er avbrutt

 

Oppdateringen inkluderer også noen feilrettinger for varsler.

 

Dette er gevinsten:

Flyten og brukervennligheten i prosessverktøyet er forbedret.

Oppdateringene gjelder også Simployer onboarding, Simployer offboarding og Simployer HMS-prosesser.

Forbedringer i tid- og ressursplanlegging

26.06.2019 Tid- og ressursplanlegging Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

 • Brukere kan opprette fleksitidperioder og kjøre periodeavslutning under nytt menyvalg.
 • I registrering av fravær kan en velge å angi/overstyre dimensjoner som prosjekt, ordre og fri, som gjør det enkelt å knytte fravær mot aktuelle dimensjoner mht. rapportering eller lønnsutbetaling.
 • Fravær kan rekalkuleres for ønsket periode, ansatt og fraværskoder.
 • Forbedret menyvalg under administrasjonsmenyen.
 • Det er lagt inn åpne dimensjoner i menyvalget, som kan skreddersys. De er fritt definerbare og kan aktiviseres, gis ønsket navn og benyttes til å løse aktuelle behov.
 • Det er enda enklere å bytte vakter, og du får en tydelig oversikt over historikken.
 • Du kan aktivere registrering av arbeidstid fremover i tid.
 • Et bredt utvalg av APIer er etablert for å realisere effektiv arbeidsflyt og gjenbruk av data mellom systemer.

Dette er gevinsten:

Forbedringene skal gjøre hverdagen for ledere og brukere enda enklere.

Det er gjort en rekke forbedringer og laget ny funksjonalitet gjør hverdagen din enklere. Versjonen er live for skykunder.

Forbedringer i sykefravær-dashboardet

14.05.2019 Sykefraværsoppfølging HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

 • Lagt til funksjonalitet for nedlastning av medisinsk sertifikat.
 • Etablert nye filtre slik at du lettere finner frem til riktig sykemelding.
 • Feilretting i rapporter og kalkulering av dager for sykefravær.

Dette er gevinsten:

Forenkler administrasjonen ved oppfølging av sykefravær.

Lansering av digitale sykmeldinger

11.04.2019 Sykefraværsoppfølging HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Simployer støtter mottak av digital sykmelding og innsending av oppfølgingsplan. Med Simployer NAV-integrasjon kan din virksomhet motta digitale sykmeldinger, og sende oppfølgingsplan direkte fra Simployer sykefravær.

Dette er gevinsten:

 • Sykmeldingene blir raskere registrert.
 • Sykmeldingene tilgjengeliggjøres for alle berørte roller.
 • Unngår dobbeltarbeid.
 • Øker relevansen for nærmeste leder.

Nå kan hele sykefraværsforløpet fra egenmelding til sykemelding, samt barn og barnepassers sykdom, håndteres på ett sted. For deg som leder blir det mindre administrasjon, og mer tid til andre oppgaver.

For å få på plass NAV-integrasjonen trenger man et virksomhetssertifikat, og vi bistår med å bestille og implementere dette

Redigering i maler for arbeidsavtaler

03.04.2019 Arbeidsavtaler HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Nå får brukerne tilgang til maler for arbeidsavtaler i systemet.

Dette er gevinsten:

Dette innebærer at man nå kan gjøre endringer og oppdateringer i malene selv uten hjelp fra Simployer support.

Lansering e-signatur arbeidsavtaler

25.03.2019 Arbeidsavtaler HR og ledere Permalink

Dette har vi gjort:

Nå kan arbeidsavtaler som er godkjent sendes til elektronisk signering.

Dette er gevinsten:

Nå slipper man å møtes fysisk for å signere avtalen.

Fjernet utskriftsknapp på møtesiden i Simployer LMS

11.03.2019 LMS Administrator Permalink

Dette har vi gjort:

Vi fraråder utskrift av sensitive opplysninger, og har derfor fjernet utskriftsknappen fra møtesiden. Siden kan fortsatt skrives ut ved hjelp av den innebygde utskriftsfunksjonen i nettleseren eller med snartveien Ctrl + P.

Dette er gevinsten:

Reduser risikoen for sensitive opplysninger på avveie ved å begrense utskrift av denne type dokumenter.

Fullførte LMS-aktiviteter vises i CV

01.03.2019 LMS Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

Alle fullførte læringsaktiviteter fra Simployer LMS vises automatisk i brukerens CV, som standard. Tidligere var standarden at det ikke ble vist. Dersom brukeren ikke vil at læringsaktiviteten skal vises, må den slås av manuelt.

Dette er gevinsten:

Gir deg som leder bedre oversikt over fullført læringsaktiviteter.

Forbedringer i Simployer reise og utlegg

20.02.2019 Reise & utlegg Ledere og medarbeidere Permalink

Dette har vi gjort:

 • Forbedret import av brukere fra filer
 • Lagt til danske bankkontoer
 • Oppdatert grafikk for rapporter
 • Omforent grafisk fremstilling av datovelgere for alle rapporter
 • Forbedret ytelsen i modulen

Dette er gevinsten:

Nå er det enda enklere for ledere å håndtere reiseregninger og lese rapporter.

Vedlikehold av avvikshåndtering

18.01.2019 Avvik Ledere og HMS-ansvarlig Permalink

Dette har vi gjort:

Modulen har gjennomgått vedlikeholdsarbeid, og har fått bedre løsninger for varslinger og språk.

Dette er gevinsten:

Det er enklere å bruke avvikshåndteringen. Brukervennlighet er en viktig forutsetning for at et avvikssystem skal fungere og bli brukt.

01.01.0001 Permalink

Modulen arbeidsavtaler er oppdatert og inneholder en ny funksjon for å importere standard maler og en oppdatering av design på sidene for malene.

Importere standard maler til deres egen side.
Nå kan dere importere våre standardmaler direkte til deres avtalemodul. Malen finnes tilgjengelig for å forenkle og etablere raskere, og for at vi kan hjelpe til med anbefalinger for hva som bør være med i en avtalemal.

Når man står på siden for maler, så finner man en importknapp oppe i høyre hjørne. Et nytt vindu åpnes hvor man kan velge hvilken mal man vil importere, og klikke neste for å velge innstillinger for denne malen.

Når malen er importert så eies den av dere og man kan gjøre de endringene man vil.

Tenk på at tekst og felt kan trenge oppdateringer for å stemme med deres bedrift og avtaler.

 

Oppdatert design av sidene for maler
Sidene for maler er oppdatert med et nytt design og man finner alle detaljene for malen ved å klikke på malnavnet.

Man kan bla mellom ulike sider og finner en penn oppe i høyre hjørne for å gjøre eventuelle endringer på de forskjellige malene.

I listevisningen for malene finner man nå en ny kolonne for land. Felter er ikke obligatorisk, men er tenkt for å hjelpe til å lettere finne frem, der hvor man har maler på samme språk, til forskjellige land.