Skreddersydd opplæring og utvikling for din virksomhet

Ønsker du en felles kompetanseutvikling tilpasset din virksomhet?

Simployer har levert kurs, motivasjonsforedrag, fagdager, workshops og lederutvikling til det norske arbeidslivet siden 1985 og kan skreddersy opplæringen ut ifra ethvert behov.

Målsetning, leveransemetode, tema og lengde avtaler vi. Vi kan både levere ved at vi møtes fysisk og/eller digitalt.

Ønsker du å få et tilbud eller vite mer?

Ja, jeg ønsker å bli kontaktet

Populære temaer:

HR og ledelse

 • Slik får du ned sykefraværet
 • Slik jobber du med sykefraværsoppfølging
 • On- og offboarding - Hva, hvorfor og hvordan?
 • Utvikling og oppfølging av medarbeidere
 • Korrigering og bruk av advarsler
 • Arbeidstid - hvilke regler som gjelder
 • Få kontroll på permisjoner og ferie
 • Det du må vite om permittering og nedbemanning
 • Ny som leder - dette må du vite

HMS

 • HMS for ledere
 • HMS for verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Arbeidsmiljø – hva handler det om hos oss
 • Arbeidsmiljø og kultur – en del av strategi og utvikling?
 • HMS-arbeid/internkontroll i praksis – hva, hvorfor og hvordan
 • Kartlegging, risikovurdering og oppfølging
 • Avvik som forbedringsverktøy
 • Årlig HMS-gjennomgang
 • Forebygging av ulykker og sykefravær
 • Myndighetskrav og tilsyn

Lønn

 • Reiseregninger og reiseutgifter
 • Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og innberetning
 • Firmabil, elektronisk kommunikasjon og andre naturalytelser
 • Representasjon, velferdstiltak, møtemat, overtidsmat
 • Utlendinger i Norge og arbeid i utlandet
 • Sykepenger, foreldrepenger og feriepenger
 • Arbeidsgiverperioden

Økonomi

 • Merverdiavgift - generelt og/eller bransjespesifikk for stat, offentlig virksomhet, offshore, landbruk mv.
 • Finansregnskap - årsregnskap, verdsettelse, avstemming mv.
 • Bokføring - dokumentasjon, oppbevaring, rapporter og spesifikasjoner mv.
 • Selskapsbeskatning - aktivering/utgiftsføring, årsoppgjør/skattemelding, fradragsrett mv.

Hvorfor tilpasset opplæring?

 • Sett sammen temaer og bruk tiden på akkurat det dere har behov for 
 • Bestem varighet, faglig dybde og antall deltakere
 • Øk relevansen ved å bruke egne eksempler og problemstillinger
 • Bidra til at deltakerne drar lasset i samme retning med felles kompetanseheving
 • Sørg for en trygg arena for diskusjon og erfaringsutveksling
 • Spar kostnader knyttet til reise og losji ved å holde kurs i egne lokaler

Våre kunder om bedriftstilpasset opplæring:

- Reisekurset hos Simployer er veldig bra, jeg har deltatt endel ganger. Vi kjører årlig en forkortet utgave av dette som bedriftsinternt kurs for alle som administrerer reiseregninger i konsernet. De er nyttig for å få en repetisjon av et komplisert regelverk rundt reiser samt en orientering om nye regler vurdert opp mot hvordan våre interne reisesystem fungerer.
Mona Bilek Senior Account clerk / Business Support Kongsberg gruppen AS
- Fordelen med opplegget sammen med dere er at det gir kursdeltagerne en raskere forståelse av hva HMS er i deres arbeidshverdag og hvordan vi som bedrift/konsern har lagt til rette for gjennomføring i praksis.
Merete Krognes Alfstad HMS-sjef Konsern, Olav Thon Gruppen AS
- Veldig fornøyd med opplegget. Vi får et grundig kompendium som kan brukes i ettertid, og kursholder er veldig flinkt til å få fram det som er viktig av nyheter i regelverk om skattepliktige ytelser.
Magnar Roaldseth Oppland Kommunale Regnskapskontrollørers Forening / Lillehammer Kommune
- Kurset retter fokus mot ledelse, og hva god ledelse har og si for medarbeidernes prestasjoner. Kurset er glimrende for ledere og mellomledere i alle typer bedrifter, og kursholder holdt et spennende og godt foredrag! Absolutt å anbefale!
Ellen Gjerdalen Personal- og barnehagesjef Topro AS

Ønsker du tilbud på bedriftsinterne kurs?

Fyll ut skjemaet, så kan vi ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan skreddersy opplæring for ansatte i din virksomhet.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.