Vi gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver

Enklere rutiner. Bedre oversikt og tilgjengelighet. Tilpasset norsk regelverk og bygget på deres og vår beste praksis.

Det er resultatet av å bygge et HRM system med mennesket i fokus.

Simployer HRM system fra Infotjenester effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR for å gi virksomheter som vil prestere, optimale vilkår for utvikling.

Det er det vi kaller smartledelse.


Modulbasert og fleksibelt HRM system

cloud

SKYBASERT OG MOBIL

Mobile løsninger tilgjengelig der medarbeiderne dine er.

open_with

VOKSER MED VIRKSOMHETEN

Simployer er modulbasert og settes sammen etter virksomhetens behov.

forum

VENN MED DINE ANDRE SYSTEMER

Simployer er integrasjonsvennlig og kan settes opp til å snakke med dine favorittsystemer.

mood

UNIVERSELT UTFORMET

Simployer tilfredsstiller WCAG 2.0, som sikrer tilgjengelighet og gode løsninger for alle.

phone_iphone

NATURLIG SELVBETJENING

Selvforklarende  og selvbetjente løsninger som støtter både HR, leder og medarbeider.

check

FORANKRET I NORSK LOVVERK

Med Norges beste fageksperter i ryggen er Simployer HRM system trygt forankret i norsk lovverk.


GDPR compliance med Simployer

 

Innføring av nye personvernregler er en god anledning til å rydde opp i rutiner og systemer i din virksomhet. 

Med Simployer HRM-system kan du bli kvitt prosesser som bryter med personvernregelverket, få kontroll på alle ansattopplysninger og samtidig gi en bedre arbeids- og informasjonsflyt i virksomheten.

Simployer møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR.

 

Les mer om Simployer og GDPR


face

Brukere

business

Kunder

terrain

års historie

Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system.

 

Les mer om Simployer HRM

 

Les mer om Infotjenester