Haglöfs

I stedet for å prøve å treffe blink med hvilke ledere som skal sendes på dyre lederprogrammer, har Haglöfs en digital løsning fra Simployer som inkluderer samtlige ledere i alle landene.

Haglöfs hadde allerede innført en rekke Simployer-moduler som Personalregister, Personalhåndbok og &frankly da de bestemte seg for å prøve den nye modulen Learning Library også.

– Vi sto overfor samme utfordringer som mange andre: Veldig mange ledere og medarbeidere vil bli bedre på ledelse, men vi har ikke ressurser til å sende alle gjennom en grundig lederutdannelse. Å bare velge ut en liten gruppe ville ikke gitt den effekten vi ønsker.
Amelie Ottosson HR Manager i Haglöfs

Så lenge Amelie Ottosson har jobbet i Haglöfs har de vært opptatt av ledelse og lederutvikling:

– Hva gir resultater? Det er ikke bare å ta en lederutdanning: Den må implementeres i praksis. Og hva mener man med ledelse? Alle har sin egen definisjon. Noen trenger opplæring i arbeidsrett, mens andre trenger å lære seg coaching eller å håndtere vanskelige samtaler, forteller Ottosson.

Allerede før lanseringen av lederutviklingsprogrammet til Haglöfs begynte de å jobbe mer aktivt med ledelse, og da var følgende initiativ særlig sentrale:

  • Etablering av månedlig «Manager Forum» – et møte der konkrete temaer diskuteres, eksempelvis årets lønnsjustering
  • En grundig opplæring i arbeidsmiljø/HMS
  • Lansering av oppdaterte verdier

Det var etter dette at Haglöfs begynte å se etter digitale læringsplattformer, som de ønsket å kombinere med ledernettverket sitt i form av et diskusjonsforum for lederne, som forsterker den utdanningen de får i plattformen.

Tre mål med Learning Library i Haglöfs

  1. Tilby individuelt tilpasset læring on-demand til ledere som allerede er dyktige til å tilegne seg læring
  2. Engasjere flere av lederne i sin læringskurve ved å tilpasse en læringsreise for Haglöfs
  3. Få flere ledere til å aktivt bruke og lære seg Simployer

Haglöfs verdigrunnlag handler blant annet om hvordan de er som selskap og hvordan de opptrer overfor hverandre, kunder og partnere. Simployer Learning Library ble anskaffet og tilpasset arbeidet med verdigrunnlaget. Det resulterte i en kombinasjon av lederutdanning og et arbeid rundt hva verdiene betyr for Haglöfs og hvordan de skal implementeres.

– Det tror jeg var nøkkelen til at ledergruppen støttet lanseringen. Å få alle medarbeidere til å «føle og leve» verdiene var og er høyeste prioritet. Det har vært viktig å knytte lanseringen av læringsplattformen med strategisk utvalgt innhold sammen med lederforumene, mener Ottosson.

For Haglöfs er lederutvikling, ledernettverk og bygging av kultur og verdier nå én felles prosess. Lederforumet er digitalt for å favne ledere i alle land. Lederne deles inn i mindre grupper der de diskuterer egne opplevelser fra virkeligheten. Høsten 2023 avholdt Haglöfs et mer strukturert lederutviklingsprogram der lederne før hvert lederforum ble bedt om å ta to nye kurs i Learning Library, og reflektere rundt en rekke spørsmål basert på det de har sett og med kobling til en bestemt selskapsverdi.

– Simployer var til veldig stor hjelp under oppbyggingen av programmet. Det er behov for nøye planlegging av innhold og tidsplan, og selvsagt en intern kampanje for å sikre at alle forstår hva dette handler om. At lederne kunne se opplæringsmateriale før diskusjonene har vært nøkkelen til å kunne gjennomføre en såpass bra lederutvikling som vi har gjort!

Foto: Haglöfs

Sitater fra ledere i Haglöfs om innholdet i Simployer Learning Library

«Bra, alltid hyggelig å bli inspirert»

«Virkelig verdifullt, og noen episoder vil du kanskje se igjen når du havner i en spesifikk situasjon»

«Som alltid med denne typen kurs: Man må sette av tid, og det er det som avgjør om det fungerer»

«Lett å forstå og en perfekt påminnelse om hvordan man skal handle i forskjellige situasjoner. Jeg synes alle ansatte burde se.»

«Lidenskapelig, inspirasjon, relevant og ekte refleksjoner»

Om Haglöfs

Haglöfs er et klesmerke som designer, utvikler og markedsfører klær, fottøy og utstyr til utendørs bruk. Produktene selges i 28 land, blant annet er det en egen Haglöfs-butikk på Vestby. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, og eies av kinesiske LionRock.

Besøk nettsidene til Haglöfs