Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 01.08.2022
Hvor syk må en ansatt være for å kreve ny ferie? - Ansatte som blir syke eller skadet i ferien kan ha rett på ny ferie senere. Men hvor syk må den ansatte være for å kunne kreve ferien på nytt?
today 01.08.2022
Utvider fars rett til foreldrepenger - 2. august endrer regjeringen flere av reglene for foreldrepenger. Blant endringene er at far får selvstendig rett til å ta ut foreldrepermisjon selv om mor ikke har opptjent rett.
today 01.08.2022
Nå må eneforsørgere søke om ekstra omsorgsdager - NAV har i sommer endret praksis – og krever nå at arbeidstakere som er alene om omsorgen for barn søker om de ekstra omsorgsdagene de har krav på. Det gjelder også de som allerede har dobbel kvote.
today 01.07.2022
Noen tanker fra vår konsernsjef - Konsernsjefen i Simployer, Vigleik Takle, reflekterer over hvordan vi skal tiltrekke, beholde og utvikle talenter i et arbeidsmarked der det er kamp om de beste hodene.
today 29.06.2022
Nå kommer den nye hjemmekontor­forskriften - Med ny hjemmekontorforskrift 1. juli, får Arbeidstilsynet også mulighet til å føre tilsyn med at den følges. De kan blant annet kontrollere om ansatte på hjemmekontor har skriftlig avtale.
today 29.06.2022
Nå blir det vanskeligere å ansette midlertidig - 1. juli fjernes muligheten til å ansette medarbeidere midlertidig uten spesiell grunn i 12 måneder. Avtaler som er inngått før fredag løper imidlertid ut avtaleperioden.
today 29.06.2022
Sjekkliste for bruk av sommervikarer - Snart er sommervikarene på vei inn på norske arbeidsplasser. Her er sjekklisten du bør gjennom for å sikre at alt er på stell.
today 21.06.2022
Kan ikke nekte å gå på jobb av covid-frykt - En ny koronabølge skyller over landet. Noen ønsker å holde seg hjemme fra jobb i frykt for egen helse, eller for at ferien skal ryke. Det har de ikke rett til.
today 21.06.2022
De færreste vet hva en sykmelding egentlig betyr - Veldig få vet hva en sykmelding betyr. Allmennlege Kaveh Rashidi mener mange sykemeldinger er for lange og unødvendige og kunne vært unngått med et bedre samarbeid mellom leder, pasient og sykemelder.
today 21.06.2022
Ansattes ansvar å komme seg tilbake fra ferie - Med kaos på europeiske flyplasser og flystreik i Norge kan mange arbeidstakere få problemer med å komme seg tilbake på jobb etter ferien. Det kan gi trekk i lønn.
today 15.06.2022
Vil åpne for sykmelding etter digital legetime - Etter dagens regelverk må legen fysisk undersøke en pasient for å skrive ut sykmelding. Det vil regjeringen nå endre.
today 15.06.2022
Ledere kan nekte ansatte shorts på jobb - Solrike dager og stigende temperaturer får norske arbeidstakere til å kaste klærne, men vær klar over at bar hud og hårete legger ikke alltid er like populært på alle arbeidsplasser. Lederen din kan faktisk nekte deg å ha på shorts på kontoret.
today 15.06.2022
Mange misforstår reglene om hovedferieperioden - Ansatte har rett til tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Det betyr ikke at ferien må legges til denne perioden.
today 08.06.2022
Må sykmeldte ansatte ta ferie? - Vi går nå inn i perioden de fleste arbeidstakere skal ha ferie. Hva skjer med ferien for ansatte som er helt eller delvis sykmeldt når ferien skal tas ut?
today 08.06.2022
Slik onboarder vi nyansatte i Simployer - Hvordan nyansatte blir møtt er helt avgjørende for hvor godt de lykkes i jobben sin. Vi har spurt Simployer sin egen HR-avdeling hva de tenker er god onboarding.
today 06.06.2022
Lengden av overtid - Se hvor mange overtidstimer en arbeidstaker kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken, over 4 sammenhengende uker og pr år.
today 06.06.2022
Egenmeldingsrett etter foreldrepermisjon - En ansatt må ha vært tilbake i jobb et visst antall uker etter fødselspermisjon før egenmelding kan benyttes.
today 06.06.2022
Gradert sykmelding - Hvem bestemmer når en delvis sykmeldt ansatt skal jobbe og hva skjer hvis en gradert sykmeldt må være hjemme med sykt barn?
today 06.06.2022
Er det krav om å lyse ut ledige stillinger internt? - Det er ulike regler for hvordan en ledig stilling skal lyses ut - avhengig av om din virksomhet er privat eller offentlig.
today 06.06.2022
Oppsigelse på grunn av sykdom - Arbeidsmiljøloven har regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Men i noen helt spesielle situasjoner, hvor en ansatt har meget stor sykefravær, kan man ha saklig grunn for oppsigelse.
Del siden: