Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

08.03.2023
Lederutvikling i urolige tider - Urolige tider innebærer store forandringer, omprioriteringer og besparelser for mange virksomheter. For ledere er det alfa og omega at de har en verktøykasse de kan bruke til å styre skuta gjennom stormen.
07.03.2023
Dette må du vite om pauser på jobben - Nei, arbeidstakerne kan ikke droppe lunsjpausen for å gå hjem tidligere. Her er det du må vite om pauser i arbeidstiden.
03.03.2023
Bruken av egenmeldinger er nær doblet - Sykefraværet er høyere enn på 14 år, og egenmeldinger står for mye av veksten.
01.03.2023
Fem måter å gi feedback på - Alle trenger feedback og konstruktive tilbakemeldinger. I arbeidslivet sørger feedback for å lede medarbeidere i riktig retning, og gir den enkelte trygghet og bekreftelse.
01.03.2023
Ikke all overtid teller - Selv om en arbeidstaker jobber lenger enn normal arbeidstid, er det ikke sikkert at det skal føres overtid. Mange regner feil, og det kan få store konsekvenser.
01.03.2023
Mange vet ikke hva den ansatte skal ha i lønn ved sykdom - Fire år etter at de nye beregningsreglene for sykepenger trådte i kraft, har mange arbeidsgivere fortsatt utfordringer med å avgjøre hva arbeidstakeren skal ha i lønn under sykdom.
28.02.2023
Hvordan avgjøre hvem som må gå ved nedbemanning? - En nedbemanning innebærer vanskelige beslutninger om hvilke ansatte som må gå og hvilke som får bli i virksomheten. Det eneste som er direkte regulert i loven er at en oppsigelse må være saklig.
22.02.2023
Hvor mye feriepenger blir det i år? - Vi har laget en kalkulator som beregner hvor mye feriepenger en ansatt med fast månedslønn får, avhengig av hvordan arbeidsgiver beregner lønnstrekket.
22.02.2023
Lemper på reglene for elbillading hjemme - Ansatte med firmabil må betale skatt for den private bruken, og utgifter til lading skal dokumenteres. - Mange har imidlertid strevd med å dokumentere kostnadene til lading av elbil, forteller Simployers rådgiver i økonomi, Espen Øren. Nå har skatteetaten lempet på kravene.
22.02.2023
Sjekk samtalene ledere må mestre - Fra småprat til kaffen til drøftingsmøter ved oppsigelser – ledere skal være gode på mange typer samtaler. Her har vi samlet 12 ulike typer samtaler og forklarer hvorfor du som leder må være god på hver av typene.
22.02.2023
Usikkerhet rundt ulønnet permisjon - Mange tror at rekkefølgen man avvikler foreldrepermisjon, ferie og ulønnet permisjon har betydning for trygderettigheter. Det har det ikke.
15.02.2023
Mange misforstår regelverket om foreldrepenger - Mange arbeidstakere i foreldrepermisjon tror de kan stanse foreldrepenger på røde dager for å forlenge foreldrepermisjonen med lønn. – Det kan de ikke, mener Simployers rådgiver.
15.02.2023
Nye regler for innleie skaper usikkerhet - Snart strammes adgangen til innleie fra bemanningsforetak inn. En drøy måned før regelendringen trer i kraft er mange virksomheter usikre på hva endringene innebærer for dem og mange misforstår hva som egentlig endres.
15.02.2023
Enkle tips for å løse samarbeidsproblemer på jobb - De aller fleste arbeidsplasser opplever fra tid til annen utfordringer med samarbeid. Slik er det når mennesker jobber sammen. Det som er viktig er at samarbeidsproblemene, små som store, raskt blir tatt tak i, slik at de ikke får utvikle seg.
14.02.2023
Er det ok å melde om sykefravær på SMS? - At ansatte sender en melding når de skal varsle om sykefravær er en dårlig løsning, mener Simployers rådgiver.
08.02.2023
Slik håndterer du spørsmål om lønn i medarbeidersamtalen - Mange arbeidsgivere er nå i gang med å planlegge årets medarbeidersamtale. Med økte levekostnader er også mange arbeidstakere spente på det kommende lønnsoppgjøret. - Men spørsmål om lønn hører ikke hjemme i medarbeidersamtalen, mener Simployers rådgiver.
08.02.2023
5 kjappe om den ekstra arbeidsgiveravgiften - Mange arbeidsgivere har spørsmål om den ekstra arbeidsgiveravgiften som er innført fra 2023. Her har vi samlet fem av de vanligste spørsmålene Simployers rådgivere svarer på om temaet.
08.02.2023
Arbeidstakere kan ikke kreve hjemmekontor i utlandet - Ønsker ansatte å ta med seg PC-en og jobbe i utlandet noen uker? Det er ikke opp til den ansatte – og kan gi store utfordringer for begge parter.
08.02.2023
Hvordan snu lav motivasjon til engasjement - Digitale pulsmålinger åpner helt nye muligheter for å måle engasjement og til å forstå hvordan medarbeiderne har det på jobben.
01.02.2023
Permittere eller nedbemanne - hva skal arbeidsgiver velge? - Mørke skyer over norsk næringsliv gjør at flere arbeidsgivere nå er i en situasjon hvor spørsmålet om permittering eller nedbemanning er uunngåelig.
Del siden: