Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 23.11.2022
Unngå fallgruvene ved nettverksrekruttering - Det er mye bra ved å rekruttere gjennom nettverk. En risiko er imidlertid at du bryter likestillings- og diskrimineringsloven.
today 23.11.2022
Mange bryter arbeidstidsreglene uten å vite om det - Mange tenker at det er unødvendig å føre oversikt over når ansatte med fast arbeidstid eller arbeidsplaner faktisk jobber. Det er feil.
today 23.11.2022
Fri for å følge barn til lege eller tannlege - Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri for å følge barna til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.
today 23.11.2022
Slik blir skatten på de populære velferdsgodene - Et velment velferdsgode til de ansatte kan fort få bismak hvis det kommer en skattesmell etterpå. Her er åtte virkemidler som kan glede ansatte med redusert kjøpekraft, og kort om hvordan hver av dem skattlegges.
today 16.11.2022
Slik kan arbeidsgiver dekke trening på helsestudio skattefritt - I utgangspunktet er det slik at ansattes trening på helsestudio ikke kan dekkes skattefritt, men det finnes løsninger som både gagner den ansatte, arbeidsgiver og folkehelsa.
today 15.11.2022
Disse permitteringsreglene gjelder nå - Flere selskaper varsler permittering i tiden som kommer. Her er det du må vite om gjeldende regelverk.
today 15.11.2022
Slik har vi det på jobb - Hvorfor har Danmark og Sverige flere engasjerte på jobb enn Norge? Også på trivsel og stress har arbeidslivet i Norge en vei å gå, viser Gallups store HR-undersøkelse. Sjekk hvordan vi scorer mot våre naboland på 10 ulike faktorer her. Norge topper på én ting!
today 15.11.2022
Må man gi julegave til innleide arbeidstakere? - En virksomhet leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. Virksomheten ønsker å gi julegave til alle sine ansatte. Må de også gi julegave til de innleide arbeidstakerne?
today 14.11.2022
Sju trekk ved virkelig suksessfulle virksomheter - De virkelig suksessfulle virksomhetene bygger virksomheten rundt de ansatte, mener HR-ekspert Josh Bersin. Han har laget en sjupunktsliste over hva som skiller de som virkelig lykkes fra resten.
today 14.11.2022
Derfor er verktøy og rutiner for lønnsjusteringer viktig - Simployer lanserer ny modul for lønnsjusteringer
today 09.11.2022
La ansatte velge sin egen julegave - En fremoverlent leder lar ansatte selv velge hva de skal få til jul fra arbeidsgiver.
today 09.11.2022
Hva skjer hvis en gradert sykmeldt må være hjemme med sykt barn? - Kan en ansatt som allerede er gradert sykmeldt bruke egenmelding for syke barn i tillegg?
today 09.11.2022
Kan få sparken for dårlig oppførsel på julebordet - Uakseptabel oppførsel på julebordet kan få konsekvenser for arbeidsforholdet - og i noen tilfeller også gi grunnlag for å si opp den ansatte.
today 08.11.2022
Mange er unødvendig ineffektive i lønnsjusteringsprosessen - Den årlige lønnsjusteringen er ikke bare en svært viktig prosess for HR og ledere, den er også veldig ineffektiv i mange virksomheter
today 04.11.2022
Dette bør toppledere gjøre når krisen inntreffer - Derfor er engasjement spesielt viktig i usikre tider.
today 02.11.2022
Slik tar du tak i uønsket adferd på jobben - Det er viktig at leder tar tak i uønsket adferd med det samme, for å hindre at det eskalerer.
today 02.11.2022
Slik jobber Simployer med engasjement og medarbeiderskap - Medarbeiderskap og engasjement er en sterk del av Simployers DNA. For å stryke engasjement jobber vi med trivsel, samarbeid, bekreftelse, stolthet, utvikling, retning og ledelse.
today 02.11.2022
Ukens spørsmål: Kan man hente inn en pensjonert ansatt som ekstrahjelp? - Det er strenge regler for å hente inn midlertidige ansatte. Gjelder disse når du henter inn en pensjonert ansatt som ekstrahjelp?
today 26.10.2022
Derfor bør du planlegge medarbeidersamtalen i god tid - Slik blir medarbeidersamtalen bedre både for medarbeidere, ledere og virksomheten
today 26.10.2022
Ukens spørsmål: Må en ansatt som skal pensjoneres jobbe ut oppsigelsestiden? - I ukens spørsmål ser vi på et eksempel hvor en arbeidstaker ønsker å gå av med pensjon på 67-årsdagen, og gir beskjed om dette en måned før. Må hun likevel jobbe ut oppsigelsestiden på tre måneder?
Del siden: