Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

13.09.2023
Derfor er ledere mer på kontoret - Lederne møter trofast opp, men treffer færre kolleger på kontoret enn før.
13.09.2023
Har dere kontroll på restferien? - Mangelfull planlegging av ferie nå kan føre til problemer mot slutten av året. Derfor er det viktig å starte planleggingen av restferien nå.
12.09.2023
Dette lurer flest på om sykefravær akkurat nå - Kan tilkallingsvikarer bruke egenmelding? Kan arbeidsgiver ringe legen til en sykemeldt medarbeider? Her er et knippe spørsmål om sykefravær som mange lurer på når høsten står for dør.
11.09.2023
Hvordan er reglene for fleksitid? - Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg?
06.09.2023
7 myter fra arbeidslivet - Det finnes mange seiglivede myter i arbeidslivet. At det finnes halve egenmeldingsdager er en av dem. Her har Simployers rådgivere plukket ut sju vanlige misforståelser.
06.09.2023
Er hund god nok grunn til å kreve hjemmekontor? - Hunden gjør det vanskelig for noen arbeidstakere å forlate hjemmekontoret. Bør arbeidsgivere bidra med hundepass eller ha en liberal praksis for å ta med hunden på jobb?
06.09.2023
1 av 2 tør ikke være personlig med lederen sin - God ledelse blir viktigere for norske arbeidstakere, men mange kvier seg for å snakke med lederen sin om personlige ting.
05.09.2023
Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse? - Begge deler medfører at en ansatt mister jobben, men det ene er mer alvorlig enn det andre.
30.08.2023
7 spørsmål om særlig uavhengig stilling - Ansatte med ledende eller særlig uavhengig stilling trenger ikke følge arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven, men mange er usikre på hva som ligger i dette.  Her er sju ofte stilte spørsmål om temaet.
30.08.2023
Diettsatsene øker - Fra 1. september kan mange yrkesreisende juble over økte diettsatser, spesielt langtransportsjåførene som får hundre kroner mer i diett enn andre yrkesreisene som bor på brakke. Likevel gjør måten diett beregnes på at sjåførene i realiteten kan bli taperne.
29.08.2023
Dette må du vite om egenmelding - Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sin egen eller barns sykdom, og når må de til legen? Her er 10 ting du bør vite.
28.08.2023
Kan ikke overlate ansvaret for arbeidstiden til den ansatte - Lar dere ansatte bytte vakter seg imellom, jobbe lange dager for å ta fri senere eller ta unna arbeid på kveldstid eller i helgen? Det er arbeidsgiver som har ansvar for at regelverket blir fulgt.
25.08.2023
Arbeidsgiver kan ikke frata verneombudet vervet - Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver ikke frata verneombudet vervet i kraft av styringsretten. Det ble klart da det tidligere verneombudet i IKEA vant fram i saken mot sin tidligere arbeidsgiver.
23.08.2023
10 tips til god onboarding - Har du en ny medarbeider på vei inn? Å ønske en ny medarbeider velkommen til virksomheten er selve grunnmuren i et vellykket arbeidsforhold. Her er ti tips til hvordan du lykkes med onboarding av en nyansatt.
23.08.2023
Fortsatt noe uavklart om ekstra arbeidsgiveravgift - Den nye regelen om ekstra arbeidsgiveravgift mangler fortsatt avklaringer. Åtte måneder etter at regelen tro i kraft er det fortsatt uklarheter rundt behandlingen av refusjoner fra NAV.
21.08.2023
Når ansatte er for trøtte til å jobbe - Hvilke grenser kan du som arbeidsgiver sette for ansattes aktiviteter på fritiden, hvis du mener det går utover arbeidsprestasjonen?
18.08.2023
Mindre skatt på lengre firmaturer - Nye regler gjør at det blir mindre å betale for arbeidsgiver og arbeidstaker på firmaturer som er lengre enn to døgn.  Nå fjernes nemlig regelen som gjorde at skatteplikten fikk tilbakevirkende kraft ved utvidede turer.
16.08.2023
Mange bruker ledende og særlig uavhengig stilling feil - Ansatte med ledende eller særlig uavhengig stilling trenger ikke følge arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven, men mange misforstår bruken av slike stillinger.
16.08.2023
Diisocyanater – en farlig arbeidsmiljøfaktor for flere enn du tror - Innen 24. august må arbeidsgivere sørge for at alle medarbeidere som er eksponert for diisocyanater har lovpålagt opplæring. Kunnskap om sikker bruk av disse kjemiske stoffene er viktig for å hindre at arbeidstakere blir syke av jobben sin.
15.08.2023
10 mulige konsekvenser etter ekstremværet - Ekstremværet "Hans" har skapt mange utfordringer for berørte arbeidsgivere og ansatte, blant annet knyttet til kansellerte tjenestereiser og ødelagt utstyr. Her er 10 aktuelle konsekvenser.
Del siden: