Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

26.01.2011
Skattesmell på firmabil - Det kan bli resultatet dersom du ikke innrapporterer riktig bruk av firmabil til skattemyndighetene.
19.01.2011
Aksjeselskap er en mer ryddig selskapsform! - Det mener rådgiver Oddrun Skår Hansen hos Infotjenester AS som tror det blir færre enkeltpersonforetak og flere aksjeselskaper som følge av de foreslåtte endringene i aksjeloven.
19.01.2011
Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft? - Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft, må du passe på at vedkommende har et godkjent skattekort. Skatteetaten endrer nå rutinene for utstedelse av skattekort til utenlandske arbeidere med D-nummer.
19.01.2011
Når forvirringen blir total - NAVs regelverk er komplisert. Faktisk så komplisert at det blir vanskelig for mange å forstå. Når så pressen følger opp med artikler som blander de ulike reglene, blir forvirringen total.
18.01.2011
Anker dom til Høyesterett - Siden 2009 har saken mellom Karin Haare Johansen og Gjensidige forsikring versert i rettsapparatet. Saken dreier seg om retten til å stå i arbeid etter fylte 67 år. Nå er saken anket inn for Høyesterett.
11.01.2011
Brukt opp omsorgsdagene ved barns sykdom? - Influensaperioden er i anmarsj og økt fravær av ansatte kan føre til utfordringer. Det er viktig å huske på at reglene for egenmeldinger er forskjellig ved egen og barns sykdom.
05.01.2011
Pensjonsreformen - hva betyr det for ledere? - Hva gjør du som leder den dagen ansatte blir seniorer? Den nye pensjonsreformen utfordrer ledere og bedrifter til å ha en klar seniorpolitikk.
04.01.2011
Tydelighet og åpenhet i hverdagen - Bjørn Kjos i flyselskapet Norwegian og Steinar J Olsen i turtøyprodusenten Stormberg er to ledere og gründere som ofte blir trukket frem som to ledere nordmenn kunne tenke seg å jobbe for. Felles for de begge er at de fremstår som to synlige og tydelige ledere.
29.12.2010
Regelendringer fra nyttår - En rekke regler endres fra nyttår. Her har vi samlet noen av endringene fra Finansdepartementets ansvarsområde som bedrifter må ta hensyn til i 2011.
28.12.2010
Fri ved omsorg for nære pårørende - 1. juli fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse som gir rett til fri i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til nære pårørende. Permisjonen er ikke lønnet.
21.12.2010
Den enes død - den andres brød - Revisorforeningen ser etter nye markedsmuligheter for sine medlemmer som følge av regjeringens forslag om frivillig revisjon. Regnskapsførerne er fornøyde.
20.12.2010
Ta ansvar som leder - Vi rådes ofte til å ta fri når livet er tøft - men jobben kan være den viktigste veien for mange til å bli frisk og til å forebygge psykiske helseproblemer.
17.12.2010
Frivillig revisjon for små aksjeselskap - Regjeringen lar nå revisjon bli frivillig for små aksjeselskaper som oppfyller tre vilkår. Mindre enn fem millioner i omsetning, balansesum under 20 millioner kroner og et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk. Selskapene vil spare milliardbeløp.
16.12.2010
Skatteplikt på diettgodtgjørelse - skattemyndighetene snur - I saken om skatt på overskudd av diettgodtgjørelse ved reiser i utlandet neste år, har skattemyndighetene nå snudd. Nå legges statens satser fra 1. januar 2011 og ikke satsene av 5. oktober 2010, til grunn ved skattemessig beregning av diettgodtgjørelse i utlandet. Dermed blir det ingen overskuddsberegning.
10.12.2010
Uenighet om regnskapsføring av ny AFP-ordning - Man kan nesten spekulere i om partene som har inngått pensjonsforliket ikke så hvilke finansielle konsekvenser forliket ville få når man ser uenigheten som har kommet frem de siste ukene.
08.12.2010
Du kan bli straffet for å betale kontant - Fra nyttår kan du bli stilt ansvarlig dersom du betaler over 10.000 kroner kontant til en leverandør av varer og tjenester og vedkommende ikke betaler skatt og avgift. Næringsdrivende taper retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift.
06.12.2010
Nye forskuddssatser for 2011 - Skattedirektoratet har nå fastsatt nye forskuddssatser for 2011.
29.11.2010
Ikke tatt ut all ferie? - Fra og med 2009 ble ferieloven endret, slik at man ikke lenger kan utbetale og stryke feriedager som ikke blir avviklet.
27.11.2010
NHO kaller ny lov for "lovbestemt etterlønn" - Nå skal man få full lønn fra gammel arbeidsgiver hvis man vil jobbe for konkurrenten. "Fallskjermpåbud" er NHOs karakteristikk av lovforslaget.
24.11.2010
Tid for innberetning av ytelser - Det nærmer seg tiden på året da de forskjellige ytelsene skal beregnes og innberettes til myndighetene. I denne artikkelen ser vi på elektronisk kommunikasjon (EK).
Del siden: