Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

07.03.2011
Ingen endringer i regulativet for innenlandsreiser - 1. mars har tidligere vært datoen for endring av statens satser for innland når det gjelder reiseregulativet. Nå skjer det ingenting. Foreløpig.
07.03.2011
Næringslivet kan spare en halv milliard - Arbeidsgivernes innrapportering av lønn, trekk og ansettelser til offentlige etater koster arbeidsgiverne store summer. Nå kan de snart spare en halv milliard på en felles innrapporteringsløsning, viser et forslag som er sendt på høring.
07.03.2011
Hva sier lovverket om arbeidstid? - Med de siste ukers fokus på arbeidstid og godtgjørelse, bringer vi her en generell oversikt over regelverket.
04.03.2011
Vonde rygger under ski-VM - For mye sitting i sofaen eller feil sittestilling kan føre til vondt i ryggen. Det samme er tilfellet på jobben. Derfor er det viktig at stolen du sitter på er tilpasset deg.
02.03.2011
Arbeidstid: 84 timer per uke! - Det er maksimal arbeidstid for operatører på oljeplattformer i Nordsjøen med hjemmel i rammeforskriften (Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten). Imidlertid er normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 40 timer per uke for de som jobber på dagtid uten helgearbeid
15.02.2011
Svenskene fortsatt svensker - Finansminister Sigbjørn Johnsen suspenderer reglene om at utenlandske borgere må melde flytting dersom de skal jobbe i Norge i mer enn seks måneder i året.
11.02.2011
Disse bør beholde revisoren - To keep or not to keep - det er spørsmålet for 137.000 norske bedrifter som nå kan velge bort revisoren sin. Her er det du må tenke på før du bestemmer deg.
09.02.2011
Ikke fradrag ved lønn på 10 000 kroner eller mer - Skattedirektoratet har kommet til at også kontantutbetaling av lønn på mer enn 10 000 kroner til en person faller inn under skattelovens nye bestemmelser i § 6-51. For arbeidsgivere betyr det at man ikke får fradrag for denne utbetalingen.
08.02.2011
Varsler ytterligere forenkling - Statsminister Jens Stoltenberg varsler ytterligere forenkling for næringslivet gjennom tallfestede mål, konkrete tiltak og planer.
07.02.2011
Bare prat fra lederen? - Skal medarbeidersamtalen ha noen betydning for både lederen og den ansatte, må begge ha forberedt seg til samtalen.
01.02.2011
Mindre lønn gir mindre pensjon - Nå kan man ta ut delvis eller full pensjon fra 62 år. Samtidig har man rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år dersom det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten.
27.01.2011
Disse bør endre på skattekortet - Hvor mange medarbeidere endret på skattekortet i år? Trolig litt for få.
26.01.2011
Skattesmell på firmabil - Det kan bli resultatet dersom du ikke innrapporterer riktig bruk av firmabil til skattemyndighetene.
19.01.2011
Aksjeselskap er en mer ryddig selskapsform! - Det mener rådgiver Oddrun Skår Hansen hos Infotjenester AS som tror det blir færre enkeltpersonforetak og flere aksjeselskaper som følge av de foreslåtte endringene i aksjeloven.
19.01.2011
Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft? - Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft, må du passe på at vedkommende har et godkjent skattekort. Skatteetaten endrer nå rutinene for utstedelse av skattekort til utenlandske arbeidere med D-nummer.
19.01.2011
Når forvirringen blir total - NAVs regelverk er komplisert. Faktisk så komplisert at det blir vanskelig for mange å forstå. Når så pressen følger opp med artikler som blander de ulike reglene, blir forvirringen total.
18.01.2011
Anker dom til Høyesterett - Siden 2009 har saken mellom Karin Haare Johansen og Gjensidige forsikring versert i rettsapparatet. Saken dreier seg om retten til å stå i arbeid etter fylte 67 år. Nå er saken anket inn for Høyesterett.
11.01.2011
Brukt opp omsorgsdagene ved barns sykdom? - Influensaperioden er i anmarsj og økt fravær av ansatte kan føre til utfordringer. Det er viktig å huske på at reglene for egenmeldinger er forskjellig ved egen og barns sykdom.
05.01.2011
Pensjonsreformen - hva betyr det for ledere? - Hva gjør du som leder den dagen ansatte blir seniorer? Den nye pensjonsreformen utfordrer ledere og bedrifter til å ha en klar seniorpolitikk.
04.01.2011
Tydelighet og åpenhet i hverdagen - Bjørn Kjos i flyselskapet Norwegian og Steinar J Olsen i turtøyprodusenten Stormberg er to ledere og gründere som ofte blir trukket frem som to ledere nordmenn kunne tenke seg å jobbe for. Felles for de begge er at de fremstår som to synlige og tydelige ledere.
Del siden: