Simployer HRM-system

Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske HR-verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.

  • Gjør det enkelt å være god på de administrative oppgavene som stjeler verdifull tid
  • HRM-løsning tilpasset norsk regelverk og bygget på beste praksis
  • Komplett modulbasert HRM-verktøy for små, mellomstore og store virksomheter


Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten.

Hva er HRM?

HRM er forkortelse for Human Resource Management. På norsk kan det forkortes til personaladministrasjon, men HRM-begrepet dekker i større grad også de strategiske aspektene ved det HR driver med.

Solid fundament med sikker HR masterdata

Simployer HRM-system hviler på en sikker og moderne HR masterdata-modell, og gir dere god dataflyt på en sikker og effektiv måte - i tråd med GDPR-forordningen. 
Les mer om HR Masterdata

Enklere forvaltning av medarbeidere

Gjør arbeidshverdagen enklere for både medarbeidere, ledere og HR ved å digitalisere og effektivisere rutiner. Spar tid samtidig som dere sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.

Bedre utvikling av medarbeidere

Med våre smarte løsninger sikrer dere god og effektiv oppfølging og utvikling av folkene deres gjennom hele ansattreisen – fra onboarding til offboarding. Få ut potensialet og øk engasjementet blant virksomhetens viktigste ressurs: menneskene.

En trygg og god arbeidsplass

Vi har verktøyene som gjør det enkelt å jobbe effektivt og målrettet med HMS for hele virksomheten. Vi gjør ikke selve jobben for dere, men vi legger til rette for å jobbe riktigere og raskere - og ikke minst; vi gjør det mye enklere å være god.

Les om Simployer og HMS

Smarte håndbøker

Med Simployer håndbokportal kan virksomheten enkelt gi medarbeidere og ledere tilgang til informasjon gjennom personal-, leder, og HMS-håndbøker, og få hjelp av Simployers solide ekspertise ved endringer i lov- og regelverk.

Les mer om Simployers håndbøker

Gratis guide: Dette bør du tenke på når du velger HRM-system

Hva kan et HRM-system hjelpe deg med? I denne guiden hjelper vi deg med å sette deg inn i hva du må tenke på når du skal starte jobben med å velge HRM-system for din virksomhet.

Last ned gratis guide

Se hva noen av kundene våre sier om Simployer HRM-system


"Verdien for oss med Simployer HRM er at vi oppleves som en profesjonell arbeidsgiver både for ledere og arbeidstakere."

Mette Sørlien


HR-sjef, Norges Fotballforbund


"Det er godt å ha et system som Simployer HRM som støtter lederne slik at medarbeiderne får oppfølgingen og opplæringen de trenger."

Kristine Frøberg


Direktør HR og Organisasjonsutvikling, Europris

 

"Simployer HRM er et utrolig godt verktøy for oss. Alle ansatte har oversikt over egen ferie, sykefravær og personalinformasjon og dokumenter."

Anne Grete Wettergren


HR-ansvarlig, Oluf Lorentzen

 

"For oss er det ideelt at Simployer HRM er elektronisk og at det i tillegg er en app, da vi har mange ansatte som ikke sitter ved en PC hele tiden."

Sonja Fossum Møller


HR-sjef, DSV

GDPR compliance med Simployer

Med Simployer HRM-system kan du bli kvitt prosesser som bryter med personvernregelverket, få kontroll på alle ansattopplysninger og samtidig gi en bedre arbeids- og informasjonsflyt i virksomheten. Simployer HRM møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR.

Les mer om Simployer HRM og GDPR

Engasjement blant ansatte 2022

I denne rapporten forsøker vi, ved hjelp av pulsmålinger, og få et innblikk i hvordan engasjementet har endret seg det siste året. Hvordan fjernledelse, pandemien og andre faktorer har påvirket medarbeideres engasjement på arbeidsplassen.

Last ned gratis rapport

Vil du vite mer om fordelene ved våre løsninger?

Vurderer dere om virksomheten skal digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer alternative løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Uavhengig av hvor dere er i prosessen, vi er klare for å hjelpe dere. Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.