Våre dyktige fageksperter

Simployers rådgivere er alle blant markedets aller beste på sine områder. Samtlige er fagspesialister, med erfaring fra ledende roller i privat og offentlig sektor.

I møte med Simployer kan du være sikker på at informasjonen du får er oppdatert og trygt forankret i lovverket. Våre rådgivere holder kurs, svarer på supporthenvendelser og legger sin fagkunnskap inn i vedlikehold av produktene våre, slik at informasjonen du får fra oss alltid er oppdatert. Med sin juridiske bakgrunn og kundekjennskap, bidrar også rådgiverne til utvikling av nye produkter og tjenester. De gir også tips og veileder deg i beste praksis fra andre bedrifter - alt for at du skal være trygg på dine metoder.

HR og ledelse

Økonomi

HMS