Anne Sandtorp

Rådgiver HMS

open_in_new LinkedIn

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Fagsupport innen HMS:

Anne er i daglig kontakt med kundene våre, og opplever at mange lurer på hva lover og forskrifter krever i forhold til systematisk HMS-arbeid generelt. For eksempel spørsmål om verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste, eller hva slags dokumentasjon som må være på plass.

Den største utfordringen for de fleste er allikevel å utøve HMS-arbeidet på en oversiktlig og effektiv måte. Anne synes det er morsomt å kunne bidra i dette arbeidet gjennom forslag til mulige løsninger, veiledning i hva regelverket krever, med mer.

Kursleder:

Anne holder både åpne og bedriftsinterne kurs på HMS-området. Hun er opptatt av at du som leder eller verneombud får bedre oversikt over hva som kreves av deg i HMS-arbeidet.

Kursene er ofte omfattende faglig, men mye av innholdet gjennomgås via innspill og erfaringsutveksling fra kursdeltakerne - nettopp for å holde fokus på praktisk nytteverdi. Målet er at du får et humørfylt og engasjerende kurs, og flertallet reiser hjem med vissheten om at HMS kan være nyttig OG morsomt, både i kurssammenheng og i hverdagen.

Deltar du på et av våre kurs, får du oppdatert informasjon som har nytteverdi for den jobben du gjør, og muligheten til å sparre med både kursleder og andre kursdeltakere.