Morten Thorkildsen

Rådgiver økonomi

Morten har vært innleid som rådgiver hos Simployer fra 2014. Han har en bachelor i revisjon fra 1994, godkjenning fra Finanstilsynet som statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører, og mer enn 25 års erfaring fra revisjon- og regnskapsbransjen.

Fagsupport innen regnskap, skatt og avgift:

Morten er en av våre eksperter på regnskap, skatt og avgift, og veileder ukentlig mange av våre kunder på telefon og nett.

Kursleder:

Som kursleder liker Morten å formidle fag og regelverk på en jordnær og forståelig måte, stort sett alltid med et smil og godt humør. Videre synes han det er veldig hyggelig hvis kursdeltakerne stiller spørsmål og kommer med innspill. Det blir ofte benyttet praktiske oppgaver/case i Morten sine kurs, og det fylles på med egenerfarte problemstillinger fra over 25 år med praktisk arbeid innen regnskap og revisjon.