Velkommen til

Simployer Marketplace

Tilleggsprodukter for samhandling mellom vår produktportefølje og partnerprodukter.

Integrasjon

Fra alle systemer

Import av organisasjons-, person- og stillingsfiler til Simployer.
Integrasjon

AD-integrasjon via Adaxes

Filbasert integrasjon til AD via Adaxes.
Integrasjon

Personfil til Aditro

Person- og stillingsdata fra Simployer HRM til Aditro.
Integrasjon

Fraværsfil til Agresso

Fraværsfil fra Simployer HRM til Agresso.
Integrasjon

Prosjekter fra Agresso

Prosjekter fra Agresso til Simployer HRM.
Integrasjon

Brukernavn og epost fra Azure AD

Importer brukernavn og epost fra Azure AD til Simployer HRM.
Integrasjon

Persondata fra HR Manager

Persondata for merket kandidat fra HR Manager til Simployer HRM.
Integrasjon

Personfil til Huldt & Lillevik

Personfil fra Simployer HRM til Huldt & Lillevik.
Integrasjon

Fraværsfil til Kronos

Standard fraværsfil fra Simployer HRM til Kronos.
Integrasjon

Personfil til Kronos

Person- og stillingsdata fra Simployer HRM til Aditro.
Integrasjon

Organisasjons- og persondata til Motimate

Organisasjons- og persondata fra Simployer HRM til Motimate.
Integrasjon

Kursdeltagelse fra Motimate

Overføring av kursdeltagelse fra Motimate til Simployer LMS.
Integrasjon

Fraværsfil fra Quinyx

Overføring av fraværsfil fra Quinyx til Simployer HRM.
Integrasjon

Personfil til Quinyx

Overføring av personfil fra Simployer HRM til Quinyx.
Integrasjon

Persondata fra Reachmee

Overføring av persondata for merket kandidat fra Reachmee til Simployer HRM.
Integrasjon

Persondata fra Recman

Overføring av persondata for merket kandidat fra Recman til Simployer HRM.
Integrasjon

Persondata til Tripletex

Oppdatering av persondata fra Simployer HRM til Tripletex.
Integrasjon

Fraværsdata til Tripletex

Overføring av fraværsdata fra Simployer HRM til Tripletex.
Integrasjon

Persondata til Visma HRM

Overføring av persondata og første stilling fra Simployer HRM til Visma HRM.
Integrasjon

Fraværsdata til WinTid

Fraværsdata fra Simployer HRM til WinTid.
Integrasjon

Organisasjonsfil til WinTid

Organisasjonsfil fra Simployer HRM til WinTid.
Integrasjon

Personfil til WinTid

Organisasjonsfil fra Simployer HRM til WinTid.
Integrasjon

Fraværsdata til Xledger

Fraværsdata fra Simployer HRM til Xledger.
Integrasjon

Person- og stillingsdata til Xledger

Person- og stillingsdata fra Simployer HRM til Xledger.
Analyse

Analyse eksisterende bruk av Simployer HRM

Bruker dere Simployer optimalt, eller er det nyheter/endringer som dere ikke utnytter til det fulle? Vurderer du innkjøp av flere moduler?
Administratoropplæring

Opplæring i Simployer prosessverktøy

Hvordan jobbe som administrator i prosessmodulen i Simployer?
Administratoropplæring

Opplæring i Simployer arbeidsavtaler med e-signering

Hvordan jobbe som administrator i modulen arbeidsavtaler med e-signering i Simployer?
Administratoropplæring

Opplæring i Simployer avvik

Hvordan jobbe som administrator i Simployer avvik?
Administratoropplæring

Opplæring i Simployer fravær

Hvordan jobbe som administrator for fraværsmodulene i Simployer?
Administratoropplæring

Opplæring i Simployer håndbøker

Hvordan jobbe som redaktør i en Simployer håndbok?
Administratoropplæring

Personalregister, organisasjon, personaldokumenter

Hvordan jobbe som administrator for modulene personalregister, organisasjon eller personaldokumenter i Simployer?
Administratoropplæring

Opplæring i Simployer reise og utlegg

Hvordan jobbe som administrator for modulene reise og utlegg i Simployer?
Administratoropplæring

Opplæring i Simployer talent

Hvordan jobbe som administrator i Simployer talent?
Systemopplæring

Systemopplæring i Simployer HRM

Har dere behov for kurs/opplæring i bruk av Simployer? Dette kurset er tilpasset dere som har benyttet systemet en stund, men ønsker ny opplæring for å sikre optimal bruk.
Administratoropplæring

Temarevisjon

Tilpasning av tilhørende tema i eksisterende Simployer-modul, for ivaretagelse av oppdatert innhold og sammenhenger mellom eksisterende og nye moduler.