Simployer Marketplace

Integrasjon

Dataflyt og integrasjoner etableres i henhold til en standard beskrivelse for overføring av data mellom Simployer og andre systemer.

Integrasjon

AD-integrasjon via Adaxes

Filbasert integrasjon til AD via Adaxes.
Integrasjon

Personfil til Aditro

Person- og stillingsdata fra Simployer HRM til Aditro.
Integrasjon

Fraværsfil til Agresso

Fraværsfil fra Simployer HRM til Agresso.
Integrasjon

Prosjekter fra Agresso

Prosjekter fra Agresso til Simployer HRM.
Integrasjon

Fra alle systemer

Import av organisasjons-, person- og stillingsfiler til Simployer.
Integrasjon

Analyse API til BI-system

Overføring av data fra person, ansatt, stilling, organisasjon og fravær til BI-system.
Integrasjon

Analyse API til datavarehus

Overføring av data fra person, ansatt, stilling, organisasjon og fravær til datavarehus.
Integrasjon

Brukernavn og epost fra Azure AD

Importer brukernavn og epost fra Azure AD til Simployer HRM.
Integrasjon

Persondata fra CVideo

Integrasjon som sender data på person/kandidat fra CVideo og plasserer personen i en avdeling i Simployer.
Integrasjon

Persondata fra HR Manager

Persondata for merket kandidat fra HR Manager til Simployer HRM.
Integrasjon

Personfil til Huldt & Lillevik

Personfil fra Simployer HRM til Huldt & Lillevik.
Integrasjon

Fraværsfil til Kronos

Standard fraværsfil fra Simployer HRM til Kronos.
Integrasjon

Personfil til Kronos

Personfil fra Simployer HRM til Kronos.
Integrasjon

Kursdeltagelse fra Motimate

Overføring av kursdeltagelse fra Motimate til Simployer LMS.
Integrasjon

Organisasjons- og persondata til Motimate

Organisasjons- og persondata fra Simployer HRM til Motimate.
Integrasjon

Fraværsfil fra Quinyx

Overføring av fraværsfil fra Quinyx til Simployer HRM.
Integrasjon

Personfil til Quinyx

Overføring av personfil fra Simployer HRM til Quinyx.
Integrasjon

Persondata fra Reachmee

Overføring av persondata for merket kandidat fra Reachmee til Simployer HRM.
Integrasjon

Persondata fra Recman

Overføring av persondata for merket kandidat fra Recman til Simployer HRM.
Integrasjon

Ansattdata til Tidsbanken

Ansattdata fra Simployer HRM til Tidsbanken.
Integrasjon

Fraværsdata til Tidsbanken

Fraværsdata fra Simployer HRM til Tidsbanken.
Integrasjon

Fraværsdata til Tripletex

Overføring av fraværsdata fra Simployer HRM til Tripletex.
Integrasjon

Persondata til Tripletex

Oppdatering av persondata fra Simployer HRM til Tripletex.
Integrasjon

Persondata til Visma HRM

Overføring av persondata og første stilling fra Simployer HRM til Visma HRM.
Integrasjon

Ansatt- og stillingsdata fra Simployer til Visma.net Payroll

Overføring av ansatt- og stillingsdata fra Simployer HRM til Visma.net Payroll.
Integrasjon

Fraværsdata til WinTid

Fraværsdata fra Simployer HRM til WinTid.
Integrasjon

Organisasjonsfil til WinTid

Organisasjonsfil fra Simployer HRM til WinTid.
Integrasjon

Personfil til WinTid

Personfil fra Simployer HRM til WinTid.
Integrasjon

Opprettelse av bruker i Xledger

Brukeropprettelse i Xledger.
Integrasjon

Fraværsdata til Xledger

Fraværsdata fra Simployer HRM til Xledger.
Integrasjon

Person- og stillingsdata til Xledger

Person- og stillingsdata fra Simployer HRM til Xledger.
Integrasjon

Stillingsdata Xledger

Stillingsdata fra Simployer HRM til Xledger Stillingsregister.