Personvernerklæring

Simployer og personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for simployer.no. Det er egne databehandlingsavtaler for produkter og tjenester levert av Infotjenester AS. Ta kontakt med vårt kundesenter for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder i produkter.

Type informasjon man oppgir

Infotjenester samler kun inn informasjon relatert til bedriften man arbeider i. Infotjenester samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

- Firmanavn
- Kontaktperson
- Firmaadresse/fakturaadresse
- Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan informasjon innhentes?

Infotjenester samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen.

Eksempel på skjema:

- Kontaktskjema
- Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
- Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
- Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser
- Når man laster ned dokumenter som e-bøker fra våre nettsider
- Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne gi tilgang til våre tjenester
- For å kunne sende relevant informasjon
- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på infotjenester.no lagres i vårt CRM-system.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Infotjenester deler ikke informasjon som er innhentet gjennom skjema på våre nettsider med tredjepart, informasjonen man oppgir blir utelukkende brukt internt.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Infotjenester har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Infotjenesters systemer* har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Infotjenester ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.
*Se egne databehandlingsavtaler for personopplysninger i produkter og tjenester levert av Infotjenester.

Kontaktinformasjon

Telefon 07505
info@infotjenester.no
Infotjenester AS, Postboks 1113, 1705 Sarpsborg.