Personvern i Simployer-gruppen

Hvilke tjenester gjelder personvernerklæringen for?

I Simployer-gruppen behandler vi personopplysninger i flere sammenhenger. De tre hovedområdene er:

 1. Åpne nettsteder (som for eksempel simployer.no). Her er vi behandlingsansvarlig. Opplysninger som behandles om deg i denne sammenhengen vil være bruksdata ved besøk på våre nettsider og informasjon som du selv sender inn via skjemaer på våre nettsteder. Se for øvrig cookie-erklæringen som angir hvordan vi samler inn og behandler bruksdata på våre nettsteder.

 2. Andre nettbaserte tjenester (blant annet Faghjelp/Servicepaket, Learning Library og Læringsportalen/Lärandeportalen). Her er vi behandlingsansvarlig. Det betyr at personvernerklæringen under er gjeldene for hvordan vi behandler personopplysninger om brukere av tjenestene. Eventuelle spesifikke vilkår finnes i denne personvernerklæringen og i brukervilkårene som er tilgjengelig for den enkelte tjeneste.

 3. Software som tjeneste (Simployer HRM). Her er arbeidsgiveren din behandlingsansvarlig og vi, ved selskapet Simployer Solutions AS, et søsterselskap i Simployer-gruppen, er databehandler. I disse tilfellene gjelder din arbeidsgivers egen personvernerklæring. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan din virksomhet behandler personopplysninger om deg i vår programvare, må du derfor henvende deg til den som er ansvarlig for denne typen opplysninger i din virksomhet. 


Denne personvernerklæringen gjelder for nettsteder/tjenester nevnt i punkt 1 og 2 over, i det videre kalt "Tjenestene". For punkt 3, gjelder din arbeidsgivers personvernerklæring.

Simployer AS, org. no. 986 419 454 ("vi", "oss") er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles når du bruker Tjenestene.

Hvilke personopplysninger vi behandler

Når du bruker våre Tjenester uten å logge deg inn, behandler vi opplysninger basert på informasjonskapsler (cookies). Vi vil som utgangspunkt ikke kunne knytte disse opplysningene til deg som person, med mindre du logger deg inn. Du kan lese mer i vår Cookie-erklæring.

Når du logger deg inn for å bruke våre Tjenester, behandler vi særlig følgende opplysninger:

 • Navn
 • Kontaktdetaljer
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Opplysninger om kundeforholdet
 • Dine angitte preferanser, varslinger og kommunikasjonsinnstillinger
 • Påloggingsinformasjon
 • Din kommunikasjon med oss
 • Andre opplysninger du eventuelt måtte oppgi til oss

Hvorfor behandler vi opplysninger

Vi behandler opplysningene for:

 • å levere og administrere våre tjenester til deg. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 b (nødvendig for å inngå og oppfylle en avtale).
 • å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 f (nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i produktutvikling og innovasjon). Det er det er praktisk mulig, vil vi bruke anonyme opplysninger for dette formålet.
 • å sende eller vise deg nyhetsbrev, arrangementsinvitasjoner og markedsføring for våre tjenester som tilsvarer de vårt kundeforhold bygger på. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 f (nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i å kommunisere om våre produkter og tilbud). Vi vil kunne tilpasse slik markedsføring til dine valg og vår kunnskap om deg, med mindre du har bedt oss om kun å motta generell, ikke-tilpasset markedsføring.
 • vi kan også behandle opplysninger om deg dersom du har søkt jobb hos oss, en person har anbefalt deg i en jobbsøkerprosess eller en jobbsøker har angitt deg som referanse

Vi kan også behandle opplysninger for andre formål dersom du har samtykket til det.

Vi vil også kunne behandle personopplysninger for formål som ikke er uforenlige med det opprinnelige formålet de ble innhentet for, for eksempel oppbevaring for bokføringsformål, bruk av opplysninger i forbindelse med håndtering av krav og tvister, og i forbindelse med eventuelt kjøp eller salg av vår virksomhet.

Simployer Supportportal – Tid og Plan

Når du benytter supportportalen Min Support for å sende inn tekniske spørsmål om modulen Tid og Plan, godkjenner du at supportpersonale hos Simployer får tilgang, i det enkelte tilfellet, til å gå inn i dine relevante produkter for å bistå med å løse supportærendet under de nærmeste syv dagene. Ved supportærender i andre produkter i Simployer HRM, gjelder fortsatt gjeldende rutiner og mekanismer for å gi Simployer tilgang til kundens data og produkter.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Simployer, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Simployer bruker jobbsøkeportalen Jobylon til å administrere innsendte søknader.

Opplysninger om deg, kan enten komme til oss ved at du selv velger å sende de inn i form av søknad på en spesifikk stilling eller åpen søknad, eller ved at vi legger inn kontaktopplysninger om deg basert på at du har blitt anbefalt eller manuelt lagt til en en eksisterende søknadsprosess (du vil da få beskjed via e-post, og vil kunne samtykke til-, eller avslå videre behandling).

For å vurdere innsendt informasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser, er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale. I andre tilfeller er vårt behandlingsgrunnlag personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså ditt eksplisitte samtykke, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, eller å legge til kontaktopplysninger om deg i systemet på bakgrunn av en anbefaling eller til en eksisterende søknadsprosess, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

Stillingssøknader oppbevares i vårt jobbsøkersystem. Etter at du har sendt inn søknad til oss, eller akseptert videre behandling av søknad basert på at du først har blitt anbefalt av andre og lagt til i vår system, lagrer vi opplysninger om deg i opp til 36 mnd, med mindre du ber om at dine opplysninger slettes før.

Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de er samlet inn for. Våre kriterier for å fastsette hvor lenge vi oppbevarer opplysningene er:

 • Lengden av ditt kundeforhold hos oss. Vi vil typisk lagre alle opplysninger så lenge ditt kundeforhold vedvarer, og kontaktopplysninger og opplysninger om ditt kundeforhold i opp til fem år deretter.
 • Lovbestemte lagringsplikter. F.eks. vil vi lagre transaksjonsopplysninger og underlagsdokumentasjon i samsvar med bokføringsloven.

Vi kan lagre og benytte anonymiserte opplysninger uavhengig av ovennevnte lagrings-/slettekriterier.

Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger. Dette gjør du ved å kontakte vårt kundesenter eller via funksjonalitet for sletting i den enkelte tjeneste.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Vi deler ikke opplysninger om deg med utenforstående tredjeparter.

Bruk av underleverandører

Vi behandler opplysninger om deg hos våre underleverandører i den grad det er nødvendig for at de skal yte sine tjenester til oss. Vi har databehandleravtaler med slike underleverandører for å sikre forsvarlig behandling av opplysningene.

Vi kan dele opplysninger med andre selskap i vårt konsern for interne administrative formål, slik som analyse, rapportering og kundeadministrasjon.

Rettigheter

Du har flere rettigheter etter personvernregelverket. En oversikt over disse følger under. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned. Merk at det gjelder visse betingelser for og unntak fra disse rettighetene.

Innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Retting eller sletting: Du har rett til å be oss om å rette feilaktige opplysninger om deg og å be oss om å slette personopplysninger om deg.

Begrensning: Du har rett til å be oss å stanse ("fryse") behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. der du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter dem i samsvar med våre sletterutiner før dette er avklart.

Dataportabilitet: Der vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller avtale, har du rett til å be om få overført personopplysninger om deg i et alminnelig, maskinlesbart format.

Protest: Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg om din særlige situasjon tilsier det. Du kan også motsette deg at vi bruker opplysninger om deg til markedsføring, som du blant annet kan gjøre ved å benytte lenken som er inkludert i hver epost.

Klage til Datatilsynet: Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

Kontaktinformasjon

Telefon 69 97 17 00
infono@simployer.com
Simployer AS, Kalnesveien 5, 1712 Grålum

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer ditt personvern eller om denne personvernerklæringen, kan du kontakte vårt personvernombud på dpo@simployer.com eller sende post til Simployer AS, Att: Personvernombud – Morten Lier Svendsen, Kalnesveien 5, 1712 Grålum.