1

Forberedelser til implementering og leveranse

Vår avdeling som sørger for at systemet blir riktig etablert, implementert og ikke minst lansert hos dere heter Professional Service. Gjennom mange år har gjengen hos Professional Service gjort flere tusen etableringer og lanseringer.

Med denne erfaringen kan du som kunde være trygg på at du får satt opp løsningen riktig og ikke minst får raskt utnyttet løsningen som igjen gir dere høy nytteverdi.

3

Rask og smidig support ved behov samt opplæring og nødvendig informasjon når du er pålogget i systemet.

På veien til å realisere deres mål kan det oppstå behov for support. Som kunde får du gratis supporttilgang og administratorrettigheter.

Customer Care er Simployer sin support-avdeling og de skal sørge for at du får rask og smidig support ved behov. I tillegg til support ved behov sørger de også for at du får opplæring og nødvendig informasjon når du er pålogget i systemet.

Ved bruk av interaktiv hjelp, gratis Simployer Smart Start-opplæringskurser og en nylig lansert support-portal skal du som kunde få den hjelpen, når du trenger det.

4

Egen fast kundeansvarlig sikrer at dere får oppmerksomhet og riktig utnyttelse av løsningen.

Etter at løsningen er etablert og lansert hos dere tar vår Customer Success-avdeling over. Customer Success skal sørge for at dere får riktig utnyttelse av løsningen og er deres hovedkontakt ved behov. Ved bruk av data og oppfølging av dere skal vi sammen jobbe for at dere får oppnådd deres ønskede mål med Simployer

Customer Success består av blant annet en egen Portfolio Management-avdeling og en Retention-avdeling.

Portfolio Management har det overordnede ansvaret for sin kundeportfølje og skal sammen med kunden utarbeide og følge en kundeplan. Kundeplanen består av felles forventninger på oppfølging, temaer og treffpunkter i en gitt periode, f.eks. i en 12 måneders årsplan og Retention bruker en metodisk tilnærming til hvordan du som kunde tar i bruk og lykkes med Simployer.

Retention innhenter feedback fra kunder om forbedring og videreutvikling av våre produkter og tjenester. Økt kundetilfredshet er Retention sin viktigste lederstjerne.

5

Gjennom tett samarbeid skal vi jobbe for at dere oppnår ønskede mål med Simployer!

Interessert?

La oss kontakte deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.