Kundehistorie:

View Ledger

VIEW Ledger samlet all informasjon om medarbeiderne på ett sted, og fant løsninger for både Norge og Sverige. Nå logger dessuten medarbeiderne seg på Simployer med det samme passordet som de bruker til jobbmailen.

Gratulerer med valget av Simployer! Slike kjøp starter gjerne med behovsfasen. Hvordan erkjente dere behov for et HRM-system?
– Vi hadde flere systemer for å håndtere personal- og HR-prosesser og disse snakket ikke sammen. Det var både tidkrevende og tungvint å lete frem og vedlikeholde personalinformasjon.

Så kommer vurderingsfasen. Hvilke roller var involvert? Lagde dere en kravspesifiksjon?
– HR-direktør, ledere for lønnsteamene og Chief Technology Officer (CTO) var involvert. Vi brukte god tid på å utarbeide en kravspesifikasjon basert på de utfordringene vi hadde, men også med hensyn til fremtidige behov for VIEW som konsern. Vi holder til både i Norge og Sverige, og våre ambisjoner gjorde at vi ønsket en løsning som fungerte utover landegrensene. Det gjaldt alt fra funksjonalitet og språk til ønsket om et responsivt design i alle flater.

Hvordan opplevde dere oppfølgingen fra Simployer i vurderingsfasen?
- Vi opplevde at Simployer var faglig flinke, og kunne presentere mulighetsrom innenfor egne moduler. For oss er det et ønske om en bredere funksjonalitet i Sverige. Vi opplever noen begrensninger i forhold til hvilke moduler som tilbys også i Sverige (som fravær og ferie). Simployer utfordret oss til å tenke igjennom egne prosesser, og hva vi kunne gjøre annerledes – mer standardisert. Spesielt i forbindelse med onboarding og offboarding av ansatte.

Hvorfor valgte dere Simployer?
– Simployer traff godt på kravspesifikasjonen vår. Vi opplevde i tillegg de som dyktige og fremoverlente. Vi hadde en god prosjektleder som fulgte oss opp og la til rette for en god dialog. Det var også viktig at det var mulig for oss å utvikle integrasjon med andre systemer, som for eksempel Xledger, et økonomisystem som både vi og mange av kundene våre bruker.

- Vi ønsket å samle all informasjon knyttet til våre medarbeidere på ett sted, og få en fleksibel løsning som kan vokse i takt med våre ambisjoner.
Tonje Magnussøn HR Direktør, VIEW Ledger

Hva med leveransefasen, hvordan opplevde dere implementeringen?
– Vi opplevde prosjektfasen og implementeringen som strukturert og profesjonell. Simployer stilte med faglig dyktige personer for ulike de modulene og vi kom i mål etter planen.

Hvordan sørget dere for god brukeradopsjon hos dere? Hvordan lanserte dere Simployer internt?
– I en startfase var viktig for oss å ha god kommunikasjon med alle lederne. De fikk opplæring og god forståelse for rutinene i systemet, før vi rullet dette ut til alle kollegaene våre.

Hvordan støttet Simployer dere med å komme i gang?
– Vi opplevde at Simployer var til stede for å hjelpe oss med å lykkes under lanseringen og opplæringen. Og at vår prosjektleder var en kort telefonsamtale unna, hvis det var noe vi lurte på.

Hvilken nytteverdi opplever dere av Simployer i dag for HR og ledere?
– Det å ha personal-masterdata ett sted er utrolig effektivt og ikke minst trygt. I tillegg er det enkelt for oss å ta ut fine og nyttige rapporter, der vi får god statistikk. Vi har spesielt dratt nytte av å få på plass digitale moduler for offboarding og onboarding.

Og hva med nytteverdien for medarbeidere?
– Når det gjelder medarbeidere vil nok de oppleve mer verdi av selve systemet når vi får på plass løsningen for kompetansemodul og medarbeidersamtale. Akkurat nå handler det mer om å registrere fravær, ferie også videre, i tillegg til å få tilgang til et solid oppslagsverk i form av personalhåndboken. Vi har også fått flere kommentarer på at det er veldig positivt at vi kan logge oss på Simployer med vår Azure-konto. Det betyr at vi slipper brukernavn og passord, og kan gjøre innloggingen med et tastetrykk.

Dere har integrasjoner mellom Simployer og økonomisystemet der persondata er master i Simployer, hvilke fordeler opplever dere ved å ha persondata som master i HR-systemet?
– Som et konsern i vekst, er vi veldig opptatt av datasikkerhet. Med effektive og standardiserte HR-prosesser reduserer vi manuelt arbeid og kvalitetssikrer våre personaldata. Vi har nå masterdata ett sted, med sømløs dataflyt med andre systemer. Her har Simployer innfridd!

Avslutningsvis, har dere noen gode råd til andre som vurderer å anskaffe et HRM-system?
– Det å bruke tid på å lage seg en kravspesifikasjon tror jeg er verdifullt. Det er en fin øvelse for å gå igjennom egne rutiner og prosesser, og hva du ønsker skal bli bedre. Det er fornuftig å tenke langsiktig, slik at behovet for fremtidige moduler også blir ivaretatt.

– Dette med brukervennlighet i systemet er også viktig når så mange ulike ansatte skal bruke det. Det må være enkelt og intuitivt.

– Til slutt vil jeg nevne at det å ha god kjemi med en leverandør er nødvendig for et best mulig samarbeid. Spesielt når det kommer til utskifting av kjernesystemer i bedriften, for det er ikke gjort over natten. Et slikt samarbeid går over tid, og da er det viktig å ha tilgang til god og fleksibel kompetanse i alle ledd.

Aktuelle utvidelser:

  • Dialog
  • Kompetanse

 

VIEW Ledger

VIEW Ledger har siden 2004 hjulpet selskaper med å effektivisere økonomi- og forretningsprosesser. De er i dag ledende på leveranse av skybaserte systemløsninger, og rådgivning innen regnskap, økonomi og IT.

VIEW Ledger har samlet sitt fokus rundt ERP-systemene Xledger og Tripletex, og er i begge tilfeller største partner.

www.viewledger.no