Simployer for IT

Simployer kan spille en betydelig rolle i virksomheters IT-strategi. Den typiske suksessformelen er å bruke HR-systemet som master på data om person og organisasjon. Dette leveres i en sikker løsning, som samtidig er fleksibel med «API first» som mantra for arkitekturen.

Dette er Simployer

Hver dag går over 300 mennesker på jobb i Simployer for å gjøre arbeidshverdagen lettere for våre over 1,3 millioner brukere i Skandinavia. Simployer er blitt et mellomstort programvareselskap med over 80 utviklere, designere og UX-spesialister i Norge, Sverige og Polen. Med Ferd som hovedeier satser Simployer på videre vekst innen vår nisje som er HR-programvare og personlig HR-støtte i en og samme løsning.

Arkitektur


Nå er det på tide å ta neste steg i hvordan virksomhetens viktigste data håndteres. Mange bytter kilde for HR masterdata for å oppfylle GDPR-krav, men en like viktig grunn kan være å få mer effektive prosesser for tilgangskontroll ved onboarding og offboarding.

HR masterdata

Helt siden 2006 har Simployer levert programvare som skytjeneste (SaaS). Med vår standardløsning med Microsoft Azure der alle data lagres i EU, sikres du en GDPR-sikker og kostnadseffektiv arkitektur med solid oppetid, der produktutvikling fortløpende kommer brukerne til gode uten styr med oppgraderinger.

Systemstatus           Produktoppdateringer

Ta gjerne en kikk på kundehistoriene til noen av våre kunder:

Sikkerhet


Våre kunders data er det absolutt viktigste vi garanterer for. Simployers sikkerhetsløsning er bygd på plattformen til markedslederen Auth0, og bruker bransjestandardene innen identitetstyring. Vi tilbyr mulighet for to-faktor-autentisering med SMS, og ytterligere trinn for tilgang på sensitive data.

Hvis du ønsker single-sign-on med andre programmer tilbyr vi det via standardene SAML, OAuth 2.0 og OIDC integrasjon med eksempelvis Microsoft, Okta og OneLogin.  Ved gjentatte påloggingsforsøk sperrer vi brukerne ute, for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til virksomhetens data.

Frihet til å velge er viktig for oss. Derfor er det du som jobber med IT ute hos kunden som skal ta avgjørelsen på om pålogging via SMS skal innføres for økt sikkerhet, og om sosiale påloggingsløsninger som Vipps og Google skal godtas hos dere. Vi jobber fortløpende med å videreutvikle vår identitetsløsning, og i veikartet framover ligger selvbetjening på identitetsområdet og user provisioning (klargjøring av nye brukere).

Simployer og GDPR          Data security      

Integrasjon

I vår Marketplace tilbyr vi standardintegrasjoner med mange av de ledende forretningssystemene i Skandinavia. Vi har dataflytprodukter rettet mot løsninger fra både Adaxes, Aditro, CGI, Kronos, Microsoft Azure, Motimate, Quinyx, RecMan, Talentech, Tripletex, Unit4, Visma og Xledger. Du kan også bestille importer fra andre systemer.

Marketplace

 


Hvis du er i en prosess med å innføre nye HR-systemer eller bytte kilde for HR Masterdata er vår anbefaling at du så tidlig som mulig i prosessen lager et systemkart for hvilke systemer som utveksler persondata mellom hverandre.

Kundereisen


Simployer kan fungere både i oppsett som kilden til masterdata og som mottaker av nøkkelopplysninger fra andre systemer. For å få en økt forståelse for hvordan integrasjonene med Simployer kan settes opp, anbefaler vi også en kikk på dokumentasjonen av våre åpne API-grensesnitt.

Simployer API