Velkommen til Simployer teknisk support

Ved å trykke på knappen under kan du som administrator enkelt få oversikt over systemstatus. Her er det også mulighet til å abonnere på statusoppdateringer ved nedetid. Denne tjenesten er på engelsk. 

Klikk her for å se systemstatus

Vi i Customer Care står klare til å hjelpe deg som administrator/superbruker med teknisk support. Ved å fylle ut en supportforespørsel, gir du oss mulighet til å innhente nødvendig informasjon slik at vi kan gi deg riktig hjelp så raskt som mulig.

Velg området du ønsker hjelp med under.

Dersom du ikke er administrator/superbruker ber vi deg ta kontakt med administrator i deres virksomhet, eventuelt din nærmeste leder som kan hjelpe deg.

 
Workforce & Strategic

Ta meg til support

 


Talent, Learning & Performance

Ta meg til support

 


Time & Planning

Ta meg til support

 


I Workforce & Strategic inngår
følgende Simployer-moduler:


Arbeidsavtaler
Avvikssystem
Dokumentarkiv
Ferie og fri
HMS-håndbok
HMS-prosesser
Kompetanse
Lederhåndbok
Medarbeideroppfølging
Onboarding
Offboarding
Personalhåndbok
Personalregister
Reise og utlegg
Sykefravær


I Talent, Learning & Performance inngår følgende Simployer-moduler:


Learning
Dialog
Mål
Kompetanse
Succession


I Time & Planning inngår
følgende Simployer-moduler:


Tidsregistrering
Ressursplanlegging

I en periode blir du rutet videre til tre supportsentre basert på hvilke moduler du trenger hjelp til. Det betyr at du dessverre ikke vil ha tilgang til alle dine supportsaker på en og samme side. Vi ser at det ikke er heldig og gleder oss til vi har et felles system for alle henvendelser. Men fortvil ikke, om du skulle velge feil kategori så vil vi uansett sørge for at din henvendelse blir godt ivaretatt.