Generelle henvendelser

Her kan du nå oss med generelle spørsmål du ikke finner svar på andre steder!

Ønsker du å si opp noen av dine produkter/tjenester?
Fyll ut og send inn oppsigelsesskjema

Er du Simployer-bruker?
Bruk gjerne din firma-mail og inkluder gjerne navn på bedrift eller deres kundenummer. 

Har du Spørsmål angående Simployer HRM/Personalsystem?
Kontakt administrator på din arbeidsplass

 

Send en henvendelse

Henvendelser via denne siden vil ikke bli synlige under "min support" i portalen

Mottok du nettopp faktura for prisjustering? På grunn av en feil ble enkelte av våre kunder ikke eksponert for den varslede prisjusteringen på tidligere utsendte faktura.

Riktig beløp i henhold til prisjustering er nå sendt ut i separat faktura. Vi beklager for eventuell forvirring dette kan ha medført dere.

Varsel om prisjustering for 2023

Hvorfor får jeg en egen faktura på prisøkning?

På grunn av en teknisk feil tidligere i år ble et mindre antall kunder fakturert uten varslet prisøkning. Denne fakturen er den prisøkningen dere skulle hatt på tidligere. Vi beklager at det ble slik.

 

Når fikk jeg varslingen og hvordan så den ut?

Alle kunder ble varslet i november 2022 om vår prisøkning for 2023.

 

Hvorfor øker prisene?

Simployer, på lik linje med andre IT-leverandører har hatt betydelig økning i sine kostnader. En meget høy inflasjon påvirker også oss. I tillegg har vi kostnader som øker ut over inflasjonsnivå, blant annet fra underleverandører. Press på lønninger for kritisk kompetanse og mange ansatte utenfor Norge er også en stor kostnadsdriver. Vi har gjennom analyser forsøkt å forutsi hvordan denne usikre og uforutsigbare situasjonen vil påvirke Simployer i 2023. Vi har vurdert markedet og hatt dialog med kunder. I sum, har dette medført at vi har landet på den prisøkningen som er varslet. Det er viktig for oss å understreke at vi ikke tar lett på denne økingen, og at vi ikke skyver hele byrden over på våre kunder. Simployer er opptatt av forutsigbarhet, og de som har vært kunder hos oss over tid, vet at vi historisk ikke har justert våre priser utover indeks, på tross av usikre tider som eksempelvis pandemi og finanskrise. Som en ansvarlig og langsiktig partner er det viktig for oss å tilby produkter av høy kvalitet, som gir verdi for kundene våre i lang tid fremover. Vi skal fortsette å videreutvikle våre produkter og tjenester med våre kompetente medarbeidere.