HR Masterdata

Masterdata er de mest verdifulle og forretningskritiske data en virksomhet har. De må ofte deles med mange brukere og grupper på tvers av virksomheten, da de inneholder nødvendig informasjon for at ulike arbeidsprosesser i organisasjonen skal kunne gjennomføres.

Hva er HR masterdata?

HR masterdata utgjør grunnmuren – eller navet – i dagens digitale personalsystem. Masterdata innenfor HR-området blir derfor nøkkeldata knyttet til personer, ansettelser, stillinger, organisasjonstilhørighet, roller og grupper.

Riktig og sikker kilde på HR masterdata er helt avgjørende for gode og effektive HR-prosesser, samtidig som det sikrer kvalitet i virksomhetenes beslutningsunderlag. Når de ansattes persondata ligger i HR-systemet og dette er master (kun én sann kilde, som nevnt over), kan personen kun oppstå og endres her og man unngår at personen oppstår flere ganger i flere versjoner på tvers av systemlandskapet.

Denne grunnmuren må være på plass for å kunne nyttiggjøre seg av andre moduler som ofte tilbys innenfor et bredt HR-system.

Sikker HR masterdata

Simployer HRM-system hviler på en sikker og moderne HR masterdata-modell. Dataintegritet er nøkkelordet her. Det vil si en trygghet for at dataene er sikkert lagret, at de utveksles under strenge identitetskontroller og tilgangsstyring, og at dataene ikke endres på en uautorisert måte, tapes eller ødelegges – uansett hensikt.

Vil du vite mer?



Jobber du med IT?

Sjekk ut vår API-portal

Moduler innenfor basis HR og HR masterdata

God datakvalitet med selvbetjening

Ledere og HR frigjør tid når ansatte selv kan registrere fravær og personalia. Gjør medarbeiderne dine selvhjulpne via nett og app med registrering av alt fra sykdom til fravær fordi barnehagen er stengt.

Simployer bidrar til selvbetjening på mange plan for virksomhetens ansatte:

  • Ansatte vedlikeholder selv persondata og registrerer fravær og ferieønsker
  • Toppledere kan følge med på nøkkeltall uten å bestille dem av HR
  • HR kan starte prosessen med brukertilganger til nyansatte uten å involvere IT
  • Bedre håndtering av GDPR når ansatte ser og har eierskap til sine data

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer HRM og sikker HR masterdata?

Katrine Mæland

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud?

Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Vi høres!
Hilsen Katrine Mæland