Simployer gjør lønnsanalyse enklere

Simployer lanserer nå første del av en omfattende kompensasjonshåndtering fra et HR -perspektiv.
Cornelia Bjørke-Hill, Head of Group Communications and PR
schedule onsdag 27. oktober 2021
Lesetid: 1 Minutt
Product Manager Jules Oliver og Chief Product Officer i Simployer Tina Victoria Austdal Andersen. FOTO: Cornelia Bjørke-Hill/Simployer

Den nye lanseringen innebærer at informerte beslutninger kan tas på grunnlag av kombinasjonen av HR-, personell- og kompensasjonsdata. Informasjon vil være tilgjengelig for flere roller - for eksempel ledere og ansatte, ikke kun de som jobber direkte med lønnshåndtering.

- Simployer Kompensasjon er et essensielt verktøy når det kommer til å supportere selskapers arbeid med å definere og utføre sin lønnsstrategi, sier Tina Victoria Austdal Andersen, Simployers Chief Product Officer.

Innsamling av informasjon om lønn og naturalytelser til et samlet sted er nødvendig for en strukturert tilnærming til bedriftens kompensasjonsstrategi. I tillegg gir dette større transparens og effektivitet. Kompensasjonsmodulen gir bedriften et verktøy der alle relevante medarbeidere får den riktige informasjonen om lønn og naturalytelser. Modulen tar for seg aspekter som historikk og forskjellige kompensasjonskomponenter som forenkler lønnssammenligning og fremtidig strategi og endringer i lønn og andre goder.

- Vi er utrolig glade for å kunne tilby HR full oversikt over lønn i kombinasjon med annen relevant data, for å hjelpe HRs strategier på områder som de høyaktuelle temaene mangfold, likestilling og inkludering, understreker Andersen.

Her kan du lese med om Simployer Kompensasjon

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: