Mange har en ineffektiv prosess for å endre ansattes lønn

Den årlige lønnsjusteringen er ikke bare en svært viktig prosess for HR og ledere, den er også veldig ineffektiv i mange virksomheter.
Ole Peter GalaasenInnholdsprodusent
tirsdag 8. november 2022
Lesetid: 2 Minutter

De fleste arbeidsgivere gjennomfører årlige lønnskartlegginger og lønnsjusteringer. Dette er viktige prosess i enhver organisasjon, ikke minst fordi håndteringen av kompensasjon er sterkt knyttet medarbeidernes lojalitet og vilje til å bli værende i virksomheten.

– Mange virksomheter har utfordringer med håndtering av underlag for lønnsjusteringer. Mange er fortsatt avhengig av gamle lønnssystemer og Excel-ark for å få oversikt over lønnsbudsjett og lønn for den enkelte ansatte. I tillegg er prosessen ofte komplisert på grunn av informasjon fra ulike systemer, eksempelvis lønn, HR og ulike avdelinger, sier Simployers HR- og ledelsesrådgiver Fam Manson. 

Dette gjør at mange ledere sliter med oversikt og oppfølging gjennom prosessen.

Gratis plansje: 7 trinn for bedre lønnsjustering

Få oversikt over trinnene for en enkel, digitalisert lønnsprosess.

Last ned oversikten gratis

Manglende tilgang på informasjon

Mange ledere mangler også informasjon om hvordan man gjennomfører prosessen og hvordan man kan ta beslutninger på datagrunnlaget. Manglende veiledning fører til prosesser med høy grad av usikkerhet. Dette gjør at selv den mest kompetente leder får utfordringer med å bidra i prosessen på en trygg måte.

– Dette gjør det også vanskeligere for HR å følge opp lønnsprosessen i organisasjonen. Ledere kan ha ulike nivå, føle seg usikker på dialogen, og mangle lønnshistorikk og annen informasjon om medarbeiderne. Om en leder har en diskusjon om lønn og medarbeider føler at den ikke er velbegrunnet, mister lederen tillit, sier Manson. 

Lønnsjusteringer er en prosess som må være ryddig for at alle skal føle seg godt ivaretatt.

Gi lederne støtte

Simployers HR- og ledelsesrådgiver råder HR til å strukturere opp prosessen, ikke minst for å sikre at lederne får den støtten de trenger for å gjennomføre en god prosess med sine ansatte. 

– Ledere har mye å gjøre, og trenger god støtte i en så komplisert prosess som lønnsjusteringen er. Den foregår sjelden mer enn en gang i året, noe som betyr at det også vil være behov for opplæring og informasjon. Ikke minst rundt lønnshistorikk og virksomhetens lønnspolicy. Manglende oversikt kan i verste fall føre til at lederne i virksomheten gjør lønnsjusteringen ulikt, noe som kan få veldig uheldige utslag, avslutter Fam Manson i Simployer.

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: