Ole Peter Galaasen

Innholdsprodusent

Ole Peter er teknologi- og forskningsjournalist med lang erfaring innen produksjon av redaksjonelt og kommersielt innhold. Han produserer innhold på Simployers nettsider.