Ole Peter Galaasen

Innholdsprodusent

Ole Peter er teknologi- og forskningsjournalist med lang erfaring innen produksjon av redaksjonelt og kommersielt innhold. Som freelancer har han produsert en del innhold på Simployers nettsider.