Aktuelt

Se hva som skjer i Simployer akkurat nå.


Simployer customer advisory board
består av en utvalgt gruppe Simployer-kunder med lederstilling innen HR, som møtes både fysisk og digitalt 4-5 ganger i året for å diskutere strategiske temaer knyttet til HR-området.

Vil du være med?