Simployer customer advisory board

Simployer customer advisory board består av en utvalgt gruppe Simployer-kunder med lederstilling innen HR, som møtes både fysisk og digitalt 4-5 ganger i året for å diskutere strategiske temaer knyttet til HR-området.

Vårt advisory board er et viktig verktøy for å få dyptgående markedsinnsikt og tidlig tilbakemelding på våre strategiske produktinitiativer.

Hva er fordelene ved å delta?

  • Nettverk av HR-ledere med lignende utfordringer og interesser
  • Mulighet for å diskutere strategiske HR-temaer med kollegaer på tvers av bransjer
  • Møte nøkkelpersoner fra Simployer-ledelsen
  • Mulighet til å påvirke Simployers roadmap

Søk her

Kriterier for å delta

  • HR-sjef eller tilsvarende
  • Godt kjent med intern bruk av Simployer-produkter: Hvordan de brukes, verdier de skaper og i hvilken retning de bør utvikle seg

Dette forplikter du deg til

  • 4-5 halvdagsmøter per år
  • Digitale eller fysiske møter i Stockholm eller Oslo, ved fysiske møter dekker Simployer reisekostnader
  • 2 års avtale
  • Vær forberedt på å fungere som referanse for Simployer