Podkaster

Simployers ferske podkaster Beste praksis og Lønnspraten er tilgjengelig på Spotify. Nå kan du tilegne deg nyttig lærdom mens du går tur med hunden, kjører bil til hytta eller har noen minutter til overs på jobben.

For HR og ledere

Beste praksis

I denne podkasten dykker vi ned i aktuelle og viktige temaer som preger arbeidslivet i dag. Vi skal hovedsakelig gå gjennom én sak i hver episode og ta opp ulike problemstillinger som kan dukke opp i din arbeidshverdag, enten du jobber som leder eller innen HR. Programleder Ragni Myksvoll Singh vil ha med seg en eller flere gjester som skal gi deg svar på hvilke regler som gjelder, og hva de mener er beste praksis for å løse disse problemstillingene.

Hør podkasten på Spotify

Hør podkasten på Apple Podcasts

For lønnsmedarbeidere

Lønnspraten

Denne podkasten er til for å belyse aktuelle temaer innenfor pengedelen av lønnsområdet. Temaene som tas opp annenhver uke av Espen Øren vil hovedsakelig dreie seg om skatt eller sykepenger, men det kan også være andre aktuelle saker. Meningen er å gå i dybden på et tema hver episode, som belyses på en praktisk og forståelig måte, med bruk av eksempler. Vi svarer årlig på mer enn ti tusen henvendelser om disse temaene, og med denne innsikten håper vi å kunne bidra med en podcast som tar opp temaer som har nytte i det daglige lønnsarbeidet.

Hør podkasten på Spotify

Hør podkasten på Apple Podcasts