Sykmeldt, men jobber for andre

Av og til opplever arbeidsgivere at sykmeldte medarbeidere som er 100 prosent sykmeldte, jobber for andre i perioden de er sykmeldt. Er dette greit?
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 13. mars 2024
Lesetid: 3 Minutter
JOBBER OG ER SYK: Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier arbeidsgiver ikke trenger å akseptere at sykemeldte ansatte jobber for andre.

Svaret kan være både ja og nei. Selv om det virker rart at arbeidstaker er 100 prosent sykmeldt ett sted og kan arbeide et annet sted, er det fullt mulig å se for seg scenarier hvor man er arbeidsufør i én stilling, men ikke i en annen.

Her handler det om god dialog slik at man ikke overrasker hverandre. Har man avklart at det er uaktuelt med arbeid hos arbeidsgiver mens man samtidig har vært åpen om at man arbeider et annet sted hvor det stilles helt andre krav til helsen vil det ofte være greit for arbeidsgiver.

– Hvis man brekker beinet vil det være umulig å jobbe som snekker, mens man fint kan jobbe i yrker der det ikke stilles samme krav til fysisk helse. Det finnes også stillinger med strenge sikkerhetskrav, som man kanskje ikke oppfyller med en sykdom eller skade. Likevel kan man gjøre andre oppgaver som ikke har samme krav til sikkerhet, sier Atle Torp som er juridisk rådgiver i HR og ledelse i Simployer.

Sykefraværsdagen 2024

Konferansen som gir deg faglig påfyll, konkrete tips og masse inspirasjon! Delta 14.mai i Oslo eller digitalt.

Se hele programmet

Må fordele arbeidsevnen

Simployers rådgiver sier en sykmelding er knyttet til det arbeidet arbeidstakeren utfører hos hver enkelt arbeidsgiver og ikke til helsetilstanden generelt. Av og til kan man ikke gjøre noe arbeid i det hele tatt, mens man ofte vil ha mulighet til å gjøre noe selv om man er syk eller skadet. Det handler jo om hvordan den aktuelle sykdommen påvirker arbeidsevnen i forhold til arbeid hos hver enkelt arbeidsgiver.

Dersom man har to ulike arbeidsforhold som har omtrent de samme fysiske og psykiske kravene, så vil det være naturlig at man fordeler arbeidskapasiteten mellom begge.

– Dersom arbeidsgiver ser at en syk arbeidstaker jobber med arbeidsoppgaver et annet sted som vedkommende kunne gjort hos dem, vil det være naturlig å kreve at arbeidstakeren fordeler arbeidskapasiteten på de to arbeidsplassene, sier Torp.

Syk, men jobber på fritiden

Simployers rådgiver får ofte spørsmål om arbeidstakere som er sykmeldt, men som er veldig aktive å fritiden. Det kan for eksempel være gjennom trening, vanlige fritidsaktiviteter eller at de jobber for en frivillig organisasjon.

– Hvis arbeidet eller aktiviteten arbeidstakeren utfører på fritiden viser at vedkommende helt eller delvis kunne gjort en jobb på arbeidsplassen, så kan arbeidsgiver ta opp forholdet med arbeidstakeren og stille spørsmål ved om en er helt ute av stand til å arbeide, og kreve en nærmere forklaring, sier Torp. 

– Dersom du etter en nærmere avklaring kommer til at aktiviteten ikke er forenelig med det å være 100 prosent sykmeldt, bør man jo forsøke å få i gang en gradert sykmelding hvor den ansatte bruker restarbeidsevnen på jobben og ikke bare på fritiden, fortsetter han. 

I ytterste konsekvens, der den ansatte ikke samarbeider eller er interessert i dialog, kan arbeidsgiver stoppe sykepengeutbetalingen i arbeidsgiverperioden og henvise arbeidstakeren til NAV for avgjørelse. Det kan føre til en tvistesak, som til slutt kan bli behandlet av ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Last ned gratis: Sjekkliste for samtaler med syke medarbeidere

Utenfor arbeidsgiverperioden

Utenfor arbeidsgiverperioden er det som hovedregel NAV som betaler sykepenger, men arbeidsgiver kan likevel stille spørsmål ved om sykefraværet er gyldig.

- Da må du ta kontakt med NAV og fortelle at du på bakgrunn av sykefraværsoppfølgingen har fanget opp at vedkommende har mange aktiviteter. NAV må da ta stilling til om arbeidstakeren skal ha sykepenger eller ikke. Dersom du stiller deg tvilende til dokumentasjonen, kan du ta dette opp med den ansatte og stille spørsmål ved om dette er et lovlig fravær, sier Torp.

Han sier det alltid vil være en vurdering av legedokumentasjon og helsesituasjon opp mot omstendighetene.

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: