Sykmeldt, men jobber for andre

Av og til opplever arbeidsgivere at sykmeldte medarbeidere jobber for andre, for eksempel for en annen bedrift eller en frivillig organisasjon.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 29. februar 2016
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

JOBBER OG ER SYK: Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier arbeidsgiver ikke trenger å akseptere at sykmeldte ansatte jobber for andre.

For noen uker siden ble det store oppslag i media om at den sykmeldte daglige lederen for Drammen Håndballklubb kommenterte håndballkamper for Viasat på kveldstid.

Blant dem som stusset på at Frode Scheie var frisk nok til å kommentere håndballkamper på TV, var styret i klubben. Scheie har i etterkant sluttet i Drammen HK.

Handler om restarbeidsevne

Simployers juridiske rådgiver og sykepengeekspert Atle Torp tar ikke stilling til denne konkrete saken, men sier det er fullt mulig å se for seg scenarier hvor man er arbeidsufør i én stilling, men ikke i en annen.

- Hvis man brekker beinet vil det være umulig å jobbe som snekker, mens man fint kan jobbe som TV-kommentator. Det finnes også stillinger med strenge sikkerhetskrav, som man kanskje ikke oppfyller med en sykdom eller skade. Likevel kan man gjøre andre oppgaver som ikke har samme krav til sikkerhet, sier Torp.

Må fordele arbeidsevnen

Atle Torp sier en sykmelding er knyttet til det arbeidet arbeidstakeren utfører og ikke helsetilstanden generelt. Av og til kan man ikke gjøre noe arbeid i det hele tatt, mens man ofte vil ha mulighet til å gjøre noe selv om man er syk eller skadet.

Dersom man har to ulike arbeidsforhold som har omtrent de samme fysiske og psykiske kravene, så vil det være naturlig at man fordeler arbeidskapasiteten mellom begge.

- Dersom arbeidsgiver ser at en syk arbeidstaker jobber med arbeidsoppgaver et annet sted som vedkommende kunne gjort hos dem, vil det være naturlig å kreve at arbeidstakeren fordeler arbeidskapasiteten på de to arbeidsplassene, sier Torp.

Syk, men jobber på fritiden

Atle Torp er blant kursholderne på det populære kurset "Fravær i gråsonen". Der får han ofte spørsmål om arbeidstakere som er sykmeldt, men som er veldig aktive å fritiden. Det kan for eksempel være gjennom trening, vanlige fritidsaktiviteter eller at de jobber for en frivillig organisasjon.

- Hvis arbeidet eller aktiviteten arbeidstakeren utfører på fritiden viser at vedkommende helt eller delvis kunne gjort en jobb på arbeidsplassen, så kan arbeidsgiver ta opp forholdet med arbeidstakeren og stille spørsmål ved om en er helt ute av stand til å arbeide, og kreve en nærmere forklaring. Dersom du etter en nærmere avklaring kommer til at aktiviteten ikke er forenelig med det å være 100 % sykmeldt, kan du stoppe sykepengeutbetalingen i arbeidsgiverperioden og henvise arbeidstakeren til NAV for avgjørelse. Det kan føre til en tvistesak, som til slutt kan bli behandlet av ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, sier Torp.

Utenfor arbeidsgiverperioden

Utenfor arbeidsgiverperioden er det som hovedregel NAV som betaler sykepenger, men arbeidsgiver kan likevel stille spørsmålet ved om sykefraværet er gyldig.

- Da må du ta kontakt med NAV og fortelle at du på bakgrunn av sykefraværsoppfølgingen har fanget opp at vedkommende har mange aktiviteter. NAV må da ta stilling til om arbeidstakeren skal ha sykepenger eller ikke. Dersom du stiller deg tvilende til dokumentasjonen, kan du ta dette opp med den ansatte og stille spørsmål ved om dette er et lovlig fravær, sier Torp.

Han sier det alltid vil være en vurdering av legedokumentasjon og helsesituasjon opp mot omstendighetene.

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutet sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: