Dette skal til for å endre planlagt ferie

Det skal mye til for at arbeidsgiver kan endre planlagt ferie etter at den ansatte er varslet om ferien. Koronakrisen er ikke nødvendigvis god nok grunn.
tirsdag 2. juni 2020
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

KAN ENDRE FERIEN: Arbeidsgiver kan endre arbeidstakernes ferie på kort varsel så lenge en rekke krav er innfridd.

Koronakrisen har snudd mye på hodet i arbeidslivet, ikke minst gjennom at svært mange arbeidstakere har blitt permittert i løpet av de siste ukene og månedene.

For noen kan det gjøre at den oppsatte ferieplanen kanskje ikke er like relevant som da den ble laget.

– Husk at det er fullt mulig å avvikle ferie også for ansatte som er permittert. Det kan være gode grunner til å avvikle ferien i en permitteringsperiode, ikke minst for å unngå at mange ansatte skal avvikle ferie samtidig i høst etter at normal drift kanskje er gjenopptatt. Dersom ferien avvikles i permitteringsperioden, utvides perioden arbeidsgiver kan permittere uten lønn tilsvarende ferieperioden, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Må skyldes uforutsette hendelser

Dersom man likevel ønsker å endre ferien til ansatte, krever ferieloven at det må være nødvendig på bakgrunn av uforutsette hendelser, som arbeidsgiver ikke hadde mulighet til å ta høyde for da ferien ble bestemt.

– Koronasituasjonen vil nok være å se på som en slik uforutsett hendelse, dersom ferien ble planlagt før den lammet Norge fullstendig i midten av mars. Dersom arbeidsgiver derimot har fastsatt tidspunktet for ferien etter at krisen rammet, vel vitende om at vi er i en slik situasjon, så er det ikke så enkelt å bruke koronakrisen som grunnlag for å endre ferien nå, sier Gauslaa.

Han understreker imidlertid at det ikke kan utelukkes at  det for en del virksomheter kan ha vært en uforutsett utvikling av denne krisen også  de siste ukene, og at det da må gjøres en konkret vurdering av om det gir grunnlag for å endre ansattes ferie.

Må medføre vesentlige driftsproblemer

At det har oppstått en uforutsett hendelse, er imidlertid ikke det eneste kravet som må være oppfylt for at ferien skal kunne endres av arbeidsgiver. Det kreves også at den avtalte ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer.

– Det er ikke tilstrekkelig at det vil oppstå driftsproblemer. De må være vesentlige. Hva som ligger i det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Lovteksten eller forarbeidene sier ikke noe mer konkret om hva som er vesentlige driftsproblemer, sier Gauslaa.

I tillegg er det krav om at det ikke finnes noen stedfortreder som kan settes til de aktuelle arbeidsoppgavene. Arbeidsgiver er videre pålagt en drøftingsplikt, hvor den ansatte har rett til å ha med en tillitsvalgt.

Ekstrakostnader skal dekkes

Hans Gjermund Gauslaa sier at en ansatt som må legge om ferieplanene sine av slike grunner, skal ha dekket alle kostnader som påløper på grunn av ferieomleggingen. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til å avbestille reiser og hotellovernattinger.

Dersom arbeidstaker skulle reist sammen med ektefelle og barn, må arbeidsgiver også dekke kostnader som knytter seg til å avbestille reisen for disse. I den obligatoriske drøftingen med arbeidsgiver må den ansatte klargjøre hvilke kostnader som følger ved at ferieplanen legges om.

– I tillegg skal den ansatte få anledning til å ta ut ferie på et senere tidspunkt innenfor ferielovens rammer. Det betyr for eksempel at den ansatte fortsatt vil kunne ha rett på å ta ut tre ukers sammenhengende ferie i perioden mellom 1. juni og 30. september, sier Gauslaa.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: