13 tips til dere som vurderer firedagers arbeidsuke

Stadig flere snakker om at kortere arbeidsuke er veien å gå for å sikre en bedre balanse mellom jobb og fritid. Her er 13 ting å tenke hvis dere vurderer å prøve firedagers arbeidsuke.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 26. juni 2024
Lesetid: 3 Minutter
HR-rådgiver i Simployer, Fam Manson.

En firedagers arbeidsuke betyr at man får 100% av lønnen for 80% av arbeidstiden i bytte mot å levere 100 prosent av resultatet. Målet er å gi medarbeiderne mulighet til restitusjon og dermed redusere sykefravær og øke medarbeiderengasjementet.

– Det handler om å skape arbeidsforhold som fremmer god helse, trivsel og balanse mellom jobb og fritid for de ansatte, samtidig som det opprettholder eller forbedrer produktiviteten og effektiviteten for virksomheten sier Simployers HR-rådgiver, Fam Manson. 

Hvorfor firedagersuke? 

Flere virksomheter i andre land kan vise til gode resultater med redusert sykefravær, høyere trivsel og økt produktivitet etter å ha innført en kortere arbeidsuke. Også her i Norge er organisasjonen  4 Day Week Global i gang med å rekruttere norske virksomheter som ønsker å delta i et prosjekt om kortere arbeidsuke.

– I bunn og grunn handler det om å gå fra de synlige innsatsene i løpet av ukens 40 timer, til en resultatorientert tilnærming der det viktigste er resultatet og måloppnåelsen snarere enn hvor mange timer det har tatt å nå målet, forklarer Manson i Simployer.

Sommerquiz 2024

12 sommerlige spørsmål for deg som jobber med HR eller ledelse. 

Test deg selv 

Ikke for alle

Men en firedagers arbeidsuke vil ikke være løsningen for alle. Dette gjelder spesielt praktiske yrker hvor man ofte har en presset timeplan å følge og få eller ingen muligheter til å effektivisere arbeidet. I mange yrker vil det også være utfordrende å løse bemanningssituasjonen hvor det alltid må være personale til stede, slik som i helsevesen, skole og omsorg og andre typer tjenester hvor det kreves 100 prosent oppmøte. 
 
– Å innføre en firedagersuke bør ikke skje over natten. Det er viktig å gjøre risikovurderinger og se over hvordan det vil påvirke hele virksomheten og alle interessenter før man tar en beslutning. Kortere arbeidstid vil være bedre egnet for noen typer virksomheter, og det er viktig å ta med alle hensyn og vurdering i den videre dialogen om muligheter for kortere arbeidstid, sier Simployers HR-rådgiver. 

13 tips til dere som vurderer firedagers arbeidsuke

 1. Gjør en risikovurdering fra et arbeidsmiljøperspektiv i samarbeid med verneombud og arbeidstakerorganisasjon.

 2. Gjør en konsekvensanalyse basert på virksomheten deres. Hvem kan bli påvirket, positivt eller negativt? Kunder, leverandører, etc.

 3. Kommuniser hvorfor dere gjør valget og hvilke forventninger som stilles til arbeidstakerne.

 4. Sett tydelige målbare verdier. Hvordan skal dere følge opp endringen? Sett KPIer som både angir den forflytningen dere vil gjøre, men som også måler det som fungerer bra i dag, slik at det ikke går tapt.

 5. Gjør en gjennomgang av arbeidsmetoder og prosesser. Gjør dere ting som ikke skaper verdi for organisasjonen? Prioriter arbeidet.

 6. Opprett tydelige beslutningsprosesser og gi klare mandater til beslutning for å unngå å skape lange prosesser med mange involverte medarbeidere unødvendig.

 7. Stol på at medarbeiderne gjør jobben sin, tillit gir de beste resultatene.

 8. Skap en effektiv møtekultur. Tenk over om møtet virkelig trengs? Hvem må være med for å komme videre i arbeidet? Hvor lang tid trenger vi hvis alle er forberedt på agendaen når vi starter? Kanskje kan dere korte ned møtetidene og involvere færre medarbeidere for å jobbe mer effektivt? Når omstillingstiden fra møte til skrivebordsarbeid reduseres, øker effektiviteten.

 9. Innfør retningslinjer for bruk av e-post for å redusere lange e-posttråder og overfylte innbokser.

 10. Ha minst én dag uten møter og innfør “fokustid”, hvor medarbeidere ikke kan bli forstyrret, for å skape mer mulighet for fokusert, uforstyrret arbeid og refleksjon.

 11. Tydelige spilleregler er viktige. Hvilke dager arbeider vi? I noen virksomheter må vi spre arbeidsdagene for å bemanne, mens for andre er det mer effektivt at alle arbeider samtidig. Ta utgangspunkt i virksomhetens forutsetninger.

 12. Det kan også være lurt å bestemme om man skal redusere antall arbeidstimer per dag, men fortsatt arbeide 5 dager, eller om man skal ha en helt fri dag. Noen virksomheter kan være åpne for begge alternativer, men det er viktig at det finnes en tydelig policy.

 13. La det ta tid å komme inn i den nye arbeidsmetoden, gjør heller en langsom forflytning enn å kutte en arbeidsdag i uken rett av. 

GRATIS GUIDE: Slik kommer du i gang med pulsmålinger

I denne guiden vil du få innsikt i hvorfor pulsmålinger er et effektivt verktøy i måling av engasjement i bedriften og hvordan dette kan utføres.

Les mer og last ned gratis

Del siden: