Simployer sykefravær

Digitaliserer, effektiviserer og støtter håndtering av sykefravær.

  • Gjør det enkelt å følge gjeldende regelverk og beste praksis
  • Gir korrekt totaloversikt over virksomhetens fravær i sanntid
  • Tilleggsfunksjon henter digitale sykmeldinger fra Altinn

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Simployer sykefravær erstatter papirbaserte og manuelle rutiner med en digital løsning som effektiviserer oppgaver for håndtering av sykefravær. Modulen støtter medarbeider, leder, sykefraværsregistrant og HR/lønn, og gjør det enkelt for alle parter å forholde seg til gjeldende regelverk.

Når en medarbeider er syk eller har syke barn, registreres den første fraværsdagen av nærmeste leder, den ansatte selv, eller av en definert administrator – for eksempel sentralbordet. Veiledende tekster i løsningen sikrer at nødvendig informasjon registreres, og systemet sørger for at involverte personer får beskjed når informasjon om fraværet oppdateres.

Som leder får du tilgang til informasjon om fravær for samtlige av dine medarbeidere, og kan se avdelingens fravær i sanntid. I systemet kan du ta ut rapporter. Alle medarbeiderne har til enhver tid oppdatert oversikt over eget fravær via mobil eller PC.

Elektronisk innsending av oppfølgingsplan til NAV og mottak av digitale sykmeldinger

Systemet kan integreres med NAV/Altinn ved hjelp av et virksomhetssertifikat. Fordelen er at administrator slipper å logge inn i Altinn for å hente og distribuere sykmeldinger.

Verktøyet sjekker hver time om det er kommet nye sykmeldinger til virksomheten, og gjør sykmeldingen tilgjengelig for den sykmeldtes leder.

Digitale oppfølgingsplaner kan sendes direkte til NAV og lege fra Simployer.

Simployer sykefravær passer godt sammen med: 

Simployer personalregister, selve grunnsteinen i HRM-systemet som samler, strukturerer og sikrer informasjon om medarbeiderne.

Simployer sykefraværsoppfølging som gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til sykefravær.

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer sykefravær leveres på Pro- og Enterprise-nivå, og passer derfor alle typer virksomheter uavhengig av bransje og virksomhetsstørrelse.
Les mer om de ulike nivåene.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer sykefravær?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Katrine Mæland