Simployer sykefravær­s­oppfølging

Sikrer god, effektiv og enhetlig lederoppfølging av syke medarbeidere.

  • Bistår ledere i henhold til beste praksis og gjeldende lovverk
  • Dokumenterer all aktivitet og dialog gjennom hele sykefraværet
  • Støtter elektronisk innsending av oppfølgingsplan til NAV

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Lederen får praktisk veiledning i henhold til gjeldende regelverk og beste praksis. Dette bidrar til riktig oppfølging av sykefravær etter enhetlig metodikk og kvalitet, uavhengig av hvem som utfører oppgavene. Gjennom hele sykefraværet kan lederen dokumentere all aktivitet og dialog i systemet via mobil og PC.

Elektronisk innsending av oppfølgingsplan til NAV og mottak av digitale sykmeldinger

Systemet kan integreres med NAV/Altinn ved hjelp av et virksomhetssertifikat. Fordelen er at administrator slipper å logge inn i Altinn for å hente og distribuere sykmeldinger.

Verktøyet sjekker hver time om det er kommet nye sykmeldinger til virksomheten, og gjør sykmeldingen tilgjengelig for den sykmeldtes leder. Digitale oppfølgingsplaner kan sendes direkte til NAV og lege fra Simployer.

Simployer sykefraværsoppfølging passer godt sammen med: 

Simployer personalregister, selve grunnsteinen i HRM-systemet som samler, strukturerer og sikrer informasjon om medarbeiderne.

Simployer sykefravær som digitaliserer, effektiviserer og støtter håndtering av sykefravær.

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer sykefraværsoppfølging leveres på Pro- og Enterprise-nivå, og passer derfor alle typer virksomheter uavhengig av bransje og antall ansatte.
Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer sykefraværsoppfølging?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström