Hva skjer når syke barn-dagene er brukt opp?

Mens barnehager og skoler går inn i høysesongen for forkjølelser og magevirus, er det mange arbeidstakere som har brukt opp kvoten for å være hjemme med syke barn. Hva skjer da hvis barna blir syke?
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 10. oktober 2023
Lesetid: 1 Minutt

Arbeidstakere som må være hjemme for å passe syke barn har krav på omsorgspenger til og med det året barnet fyller 12 år. I utgangspunktet har hver av foreldrene en årlig kvote på ti dager hver, og 15 dager dersom man har minst tre barn.

Legeerklæring gir ikke utvidet kvote

I motsetning til egenmelding for egen sykdom, følger dagene med omsorgspenger kalenderåret. Det betyr at mange foreldre får problemer på slutten av året, når høysesongen for sykdom starter, og kvoten for syke barn er oppbrukt.  
 
- Mange tror at de kan få en utvidet kvote så lenge man har vært hos lege og fått en legeerklæring på at barnet er sykt. Slik er det ikke, sier Simployers juridiske rådgiver Jørgen Brostrøm. 

I de fleste slike tilfeller vil løsningen være å bli enig med arbeidsgiver om restferie eller be om ulønnet permisjon. 
 
- Unntaket er dersom barnet blir innlagt på sykehus eller pleieinstitusjon. Da kan foreldrene ha krav på pleiepenger fra NAV hvis barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene, sier Brostrøm.  

Ulønnet permisjon

Det er verdt å merke seg at permisjon uten lønn ikke er noe arbeidstaker har krav på for å være hjemme med syke barn.  
 
- Likevel er det lite arbeidsgiver kan gjøre for å hindre et slikt fravær dersom barnet er dokumentert syk, sier Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver og ekspert på arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa. 
 
Simployers rådgiver fraråder arbeidsgivere å bruke slike situasjoner til å sette hardt mot hardt, selv om man for eksempel skulle mistenke at arbeidstakeren tidligere har misbrukt ordningen til å være hjemme uten at barnet var sykt. 
 
- Hvis man har mistanke om at ansatte opptrer uredelig bør det tas tak i der og da, og ikke når den ansatte har et reelt behov for å være hjemme, sier Gauslaa.  

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: