Hva skjer med juleferien hvis man blir syk?

Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen kriterier som må være oppfylt. Hva skjer med ferie som er avtalt i julen?
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
onsdag 30. november 2022
Lesetid: 2 Minutter

Noen ganger blir ferien ødelagt av sykdom, og julen ligger dessverre midt i høysesongen for en del sykdommer. Ferieloven har en bestemmelse som sier at ansatte som blir helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

– Det mange ikke tenker på, er at den ansatte i tillegg må ha rett til sykepenger for sykefraværet i ferien for at det skal følge penger med den nye ferien senere. Det betyr at arbeidsgivere både må forholde seg til folketrygdloven og ferieloven når en ansatt krever utsatt ferie, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Ansatte som har tatt juleferien i Thailand eller et annet sted utenfor EØS-området, vil for eksempel ikke ha rett til sykepenger for sykefraværet i ferien. Er vilkårene oppfylt vil de ha krav på å få feriedagene på nytt senere, men feriedagene vil da bli uten betaling.

Helt arbeidsufør

Videre er det viktig å merke seg at retten til utsatt ferie bare gjelder når arbeidstakeren har vært «helt arbeidsufør i løpet av ferien».

– Det betyr at ansatte for ansatte med gradert sykmelding går ferien som normalt, sier Schie-Veslum.

Det er heller ingen automatikk i at ansatte får ny ferie etter sykdom i ferien. Et krav om utsatt ferie må fremmes aktivt av arbeidstakeren etter at ferien er ferdig. 

– Arbeidstakeren må fremme kravet om ny ferie med en gang ferien er ferdig, normalt sier vi senest to uker etter at ferien er avsluttet. Men det kan også i noen tilfeller gå lengre tid, hvis den ansatte for eksempel er sykmeldt i mer enn to uker. Ansatte som krever ny ferie, må legge frem en legeerklæring som dokumenterer at de har vært hundre prosent arbeidsufør, sier Simployers jurist.

Flyttes til neste år

Camilla Schie-Veslum i Simployer sier hovedregelen er at arbeidsgiver skal legge opp ny ferie for medarbeideren i den gjenstående delen av ferieåret, når vedkommende har krav på ny ferie etter sykdom.

For ansatte som blir syke i juleferien, vil det naturlig nok ikke være mulig å legge den utsatte ferien til i år.

– Det betyr imidlertid ikke at ferien blir borte; den blir overført til neste ferieår sammen med pengene. Dette gjelder også selv om det allerede er avtalt overføring av ferie til neste år, og det dermed blir overført flere feriedager enn ferieloven tillater, sier Camilla Schie-Veslum i Simployer.

Her er en interaktiv sjekkliste du kan bruke for å avklare om en ansatt har rett på ny ferie og/eller sykepenger i ferien: 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: