Hva skjer med påskeferien hvis man blir syk?

Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen kriterier som må være oppfylt. Hva skjer med ferie som er avtalt i påsken?
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 29. mars 2023
Lesetid: 2 Minutter

Noen ganger blir ferien ødelagt av sykdom, og påsken ligger midt i høysesongen for en del sykdommer. Ferieloven har en bestemmelse som sier at ansatte som blir helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

– Det mange ikke tenker på, er at den ansatte i tillegg må ha rett til sykepenger for sykefraværet i ferien for at det skal følge penger med den nye ferien senere. Det betyr at arbeidsgivere både må forholde seg til folketrygdloven og ferieloven når en ansatt krever utsatt ferie, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Ansatte som har tatt påskeferien i Thailand eller et annet sted utenfor EØS-området, vil for eksempel ikke ha rett til sykepenger for sykefraværet i ferien. Er vilkårene oppfylt vil de ha krav på å få feriedagene på nytt senere, men feriedagene vil da bli uten betaling.

Helt arbeidsufør

Videre er det viktig å merke seg at retten til utsatt ferie bare gjelder når arbeidstakeren har vært «helt arbeidsufør i løpet av ferien».

– Det betyr at ansatte for ansatte med gradert sykmelding går ferien som normalt, sier Schie-Veslum.

Når det gjelder påskeferien avvikler man bare feriedager på sorte dager på kalenderen. Det vil si at man ikke avvikler ferie på de røde dagene, som for eksempel skjærtorsdag og langfredag.

- Så hvis man blir syk da, så har man ikke krav på å få noen fridag på nytt. Det er bare feriedagene man kan få på ny, forklarer Schie-Veslum. 

Må fremme krav om utsatt ferie

Det er heller ingen automatikk i at ansatte får ny ferie etter sykdom i ferien. Et krav om utsatt ferie må fremmes aktivt av arbeidstakeren etter at ferien er ferdig. 

– Arbeidstakeren må fremme kravet om ny ferie med en gang ferien er ferdig, normalt sier vi senest to uker etter at ferien er avsluttet. Men det kan også i noen tilfeller gå lengre tid, hvis den ansatte for eksempel er sykmeldt i mer enn to uker. Ansatte som krever ny ferie, må legge frem en legeerklæring som dokumenterer at de har vært hundre prosent arbeidsufør, sier Simployers jurist.

Camilla Schie-Veslum i Simployer sier hovedregelen er at arbeidsgiver skal legge opp ny ferie for medarbeideren i den gjenstående delen av ferieåret, når vedkommende har krav på ny ferie etter sykdom.

Her er en interaktiv sjekkliste du kan bruke for å avklare om en ansatt har rett på ny ferie og/eller sykepenger i ferien: 

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: