Gratis webinar 27. august

Når sykefravær fører til konflikt - og motsatt  

Noen ganger kan sykefravær føre til at leder og medarbeider ender i en konflikt, eller at en konflikt på arbeidsplassen gjør at den ansatte blir sykmeldt.  

Dette er vanskelige saker å håndtere, men det finnes noen kjøreregler for å unngå eller løse slike situasjoner.  

Tirsdag 27. august kl. 13.00, setter vi søkelys på dette temaet i et gratis webinar. Simployers rådgivere Atle Torp og Karoline Dystebakken diskuterer konkrete caser hvor sykefravær fører til konflikt eller motsatt, og gi råd til hvordan leder eller HR kan gå frem i slike situasjoner.

Det blir også mulighet til å stille spørsmål anonymt, direkte til Atle og Karoline under sendingen.  

Her er noen av punktene som vil bli tatt opp i webinaret:

  • Kan konflikt være grunnlag for sykemelding?
  • Hyppig korttidsfravær – hvor går grensen?
  • Hvilke plikter har arbeidsgiver?
  • Hvilke krav kan arbeidsgiver stille til den ansatte?
  • Hvilken rolle har legen?

Registrer deg for å se gratis!

Tirsdag 27. august kl 13:00-13:30

Panelet

Atle Torp
Juridisk rådgiver HR og ledelse

Karoline Dystebakken
Juridisk rådgiver HR og ledelse

Anders Engen Sanden
Programleder