Tjenestevilkår Simployers læringsportal

Tjenestevilkår

 • Innhold i tjenesten
  • Læringsportalen (heretter kalt tjenesten) gir deg tilgang til gratis faglig innhold, herunder blant annet artikler, e-bøker, webinarer, kurs og annet relevant innhold. Du vil også kunne få tilgang til dine kjøpte tjenester fra Simployer-gruppen, samt motta tilpassede tilbud og oppfølging. Som en del av tjenesten vil vi informere deg om relevant innhold og tjenester basert på dine angitte preferanser og tidligere utviste interesse og kundeforhold.
 • Personvern
  • I forbindelse med din tilgang til tjenesten vil vi kun samle og lagre informasjon som er nødvendig for å levere tjenesten du har inngått avtale om. For mer informasjon se Simployer Gruppens personvernerklæring.
 • Kommunikasjonskanaler
  • Tjenesten benytter følgende kommunikasjonskanaler for å holde brukerne oppdatert om innhold og endringer i tjenesten:
   • E-post
   • Push varsling i app og nettleser
   • SMS
   • Annonsering i annonsenettverk og sosiale medier
  • Under dine preferanser kan du justere dine prefererte kommunikasjonskanaler. Enkelte kommunikasjonskanaler kan være integrerte i tjenesten på en måte som gjør at det ikke kan avsluttes uten å kansellere tilgangen. Dette vil tydelig fremkomme i oversikten over kommunikasjonskanaler.
 • Avmelding
  • Du kan når som helst avslutte din tilgang til tjenesten. Eventuelle eksisterende avtaler utover tilgangen til denne tjenesten berøres ikke av en oppsigelse av denne tjenesten. Vær oppmerksom på at en avslutning medfører at dine data vil bli slettet fra portalen, inklusive kurshistorikk, kompetansebevis, aktivert innhold osv.