Gratis guide:

Kutt sykefraværet - spar penger og bygg frisk kultur

Denne guiden kan gi deg inspirasjon til å intensivere arbeidet med å få ned sykefraværet i bedriften. Den økonomiske gevinsten ved å få ned sykefraværet ett prosentpoeng er stor

Verktøy og virkemidler for å lykkes kan utgjøre et strategisk satsingsområde, kanskje særlig i tider med et særlig stort fokus på å kutte kostnader for å sikre resultatet. Guiden gir deg praktiske tips og råd som kan hjelpe deg med å ta vare på de ansatte.

 

Noen av temaene i guiden:

  • Derfor bør dere jobbe med sykefravær
  • Slik kan man spare 900 kr/mnd per ansatt
  • Ofte stilte spørsmål om egenmelding
  • Tips til god sykemeldingskultur
  • Når starter sykefraværsoppfølgingen?
  • Tidslinje for kontakt med den sykmeldte
  • Slik gjennomfører du sykefraværssamtalen