Mister sykepengeretten ved ferie utenfor EU

Mange vet at ansatte kan kreve ny ferie senere etter sykdom i ferien. Ikke alle er klar over at de må ha befunnet seg innenfor EU/EØS for at den utsatte ferien skal være betalt.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
mandag 17. juni 2024
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier ansatte ikke har rett på sykepenger når de befinner seg utenfor EU/EØS-området.

Simployers rådgivere får hvert år etter sommeren mange spørsmål knyttet til sykdom i ferien og krav om ny ferie senere.

De fleste har fått med seg at ansatte som er syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere. Ikke like mange har fått med seg at den nye ferien ikke nødvendigvis er betalt.

– Mange tenker ikke over at det er to regelverk å forholde seg til ved sykdom i ferien; et som regulerer retten til utsatt ferie og et annet som regulerer retten til sykepenger. Hvis den ansatte har rett til utsatt ferie, men ikke har rett til sykepenger, vil det ikke følge penger med når ferien skal tas ut senere, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Den store lønn- & personaldagen 2024

Norges største fagdag for lønn og HR! I september kommer vi til seks forskjellige byer + sender direkte. Meld-på-tidlig pris til og med 21. juni.

Gå til årets program

Ikke sykepenger utenfor EU

For at den ansatte skal ha rett til sykepenger, er det blant annet et krav at han eller hun må befinne seg innenfor EU/EØS-området.

–  Er man for eksempel på ferie i Tyrkia, Pakistan eller USA når man blir syk, har man ikke krav på sykepenger for sykdomsperioden. Når ferien da blir omgjort til sykefravær, skal man trekkes i lønn for denne perioden, sier Brostrøm.

Den ansatte vil da først ha rett til sykepenger fra den datoen han eller hun er tilbake i Norge og oppsøker lege.

Brudd i arbeidsforholdet

Hvis den ansatte ikke kommer seg hjem før det har gått 14 dager, kan det bli enda mer dramatisk.

–  I de tilfeller arbeidstaker oppholder seg utenfor EU og ikke kommer seg hjem etter endt ferie, kan oppholdet gi et avbrudd i arbeidsforholdet. Om avbruddet overstiger 14 dager, vil retten til sykepenger fra arbeidsgiver falle bort. Dette kan også skje i tilfeller der barn eller andre familiemedlemmer blir syke, og arbeidstaker ikke kommer seg hjem etter ferien, advarer Brostrøm.

Krever også varsling av leder

Når ferien går over fra å være ferie til et sykefravær, betyr det samtidig at en lang rekke andre krav trer inn.

– For at en ansatt skal ha rett til sykepenger skal for eksempel lederen ha et varsel den første dagen i sykefraværet. Da trer også reglene for tilrettelegging, medvirkning og oppfølging av sykefravær inn. Det betyr at en ansatt som krever utsatt ferie i prinsippet må kunne gjøre tilrettelagte oppgaver på jobben i det som ikke lenger er ferie, sier Brostrøm.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: