Tema

Sykefravær

Hva sier folketrygdloven om når en arbeidstaker kan bruke egenmelding og hva arbeidsgiver kan kreve?

  • Med egenmelding menes situasjoner der arbeidstakere selv vurderer sin egen helsesituasjon og varsler sin arbeidsgiver om at han eller hun ikke er i stand til å jobbe. 
  • Egenmelding kan kun benyttes i arbeidsgiverperioden, altså de 16 første kalenderdagene av et sykefravær.
  • Arbeidsgiver kan kreve at den ansatte skriftlig bekrefter sin arbeidsuførhet når arbeidet er gjenopptatt gjennom en såkalt egenerklæring.
  • Retten til å dokumentere fravær med egenmelding kan ifølge loven begrenses til tre kalenderdager i løpet av en 16 dagers periode, og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 løpende måneder.
  • I bedrifter som benytter IA-avtalens regler kan arbeidstakere benytte egenmelding i opptil åtte kalenderdager i strekk og 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode.
  • Dersom en arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at en arbeidstaker misbruker egenmeldingsretten, kan arbeidsgiver inndra retten og kreve legeerklæring fra og med første fraværsdag. I et slikt tilfelle må arbeidstaker varsles og arbeidsgiver må vurdere retten til egenmelding på nytt etter seks måneder.