Tema

Sykefravær

Simployer hjelper virksomheter med mange typer sykefraværsspørsmål, både gjennom systemstøtte og juridisk rådgivning. 

Bruk av egenmelding

Hva sier folketrygdloven om når en arbeidstaker kan bruke egenmelding og hva arbeidsgiver kan kreve?

  • Med egenmelding menes situasjoner der arbeidstakere selv vurderer sin egen helsesituasjon og varsler sin arbeidsgiver om at han eller hun ikke er i stand til å jobbe. 
  • Egenmelding kan kun benyttes i arbeidsgiverperioden, altså de 16 første kalenderdagene av et sykefravær.
  • Arbeidsgiver kan kreve at den ansatte skriftlig bekrefter sin arbeidsuførhet når arbeidet er gjenopptatt gjennom en såkalt egenerklæring.
  • Retten til å dokumentere fravær med egenmelding kan ifølge loven begrenses til tre kalenderdager i løpet av en 16 dagers periode, og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 løpende måneder.
  • I bedrifter som benytter IA-avtalens regler kan arbeidstakere benytte egenmelding i opptil åtte kalenderdager i strekk og 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode.
  • Dersom en arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at en arbeidstaker misbruker egenmeldingsretten, kan arbeidsgiver inndra retten og kreve legeerklæring fra og med første fraværsdag. I et slikt tilfelle må arbeidstaker varsles og arbeidsgiver må vurdere retten til egenmelding på nytt etter seks måneder.