Den store lønn- & personaldagen 2024

Velkommen til Norges største fagdag innen lønn & HR!

Vi i Simployer ønsker deg velkommen til Den store lønn- & personaldagen i september! Fagdagen arrangeres i 6 forskjellige byer og digitalt. Tidligere års deltakere har talt, og alle ønsker oppfylles i årets utgave! Du får oppdatert fagstoff, temaer spesielt tilpasset din rolle og et hyggelig avbrekk i arbeidshverdagen.

 

Er du en early-bird?
Meld deg på senest 21. juni og spar 500,- av ordinærpris!

Bestill for 4 - betal kun for 3!
Vi lærer bedre sammen! Derfor gir vi deg muligheten til å delta 4 og kun betale for 3. Dette forutsetter samtidig påmelding, så samle kollegene dine og bli med!

Årets seminarer er en god kombinasjon av nyheter og aktualiteter tilpasset din rolle, enten du jobber med lønn, HR eller ledelse. I fjor fylte vi lokalene landet rundt, og vi bygger årets arrangement over samme lest. Du setter sammen din egen dag ved å velge blant tre parallelle løp. Plukk og miks etter dine læringsbehov! 

Den digitale utgaven deles i to fagdager: Den store lønnsdagen 25. september og Den store personaldagen 26.september. Vi gir deg siste nytt og faginnsikt direkte fra Simployers studio!

Velkommen til Den store lønn- & personaldagen 2024!

Velg by:

Velg digital utgave:

Program

Årets program kan du lese mer om nedenfor.

Du kan velge mellom 3 ulike seminarer pr. time og lage en spesialtilpasset fagdag! Seminarene velger du som siste trinn etter bestilling. Deltar du digitalt, er programmet fastsatt.

 

Mest for lønnsmedarbeideren

Mest for HR-medarbeideren

Mest om strategisk HR og Ledelse

08:30

Registrering

   

09:00

Velkommen!

 

 

09:15

Nye regler for foreldrepenger i 2024

 • Utvidet foreldrepengeperiode ved 80% dekning fra 1. juli
 • Ytterligere periode uten aktivitetskrav fra 2. august 2024 - reduksjon i refusjon!

Dagens pensjonssystem er i endring - hvordan påvirkes arbeidsgiver?

 • Konsekevenser for arbeidsgiver ved økning av pensjonsalder fra 2026
 • Revidert AFP i offentlig sektor - hva med privat sektor?

Hvordan ta vare på ansatte med dårlig råd?

 • Hvordan ansattes økonomiske utfordringer kan påvirke både prestasjon og arbeidsmiljø
 • Hvilke verktøy har du som arbeidsgiver?

10:00

Pause

   

10:15

Dobbelttime

Samspillet mellom HR og økonomi/lønn

 • Lær hvordan lønnsmedarbeideren kan unngå å sitte igjen med uønsket merarbeid
 • Rutiner for elektronisk kommunikasjon, reise, bil, sykmeldinger og permisjon

Sykefravær - nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse

 • Kan du endre arbeidsoppgaver for ansatte med høyt fravær?
 • Kan ansatte med høyt fravær kreve ny stilling og når kan arbeidsgiver gå til oppsigelse?

Nye krav til arbeidsavtaler - slik beholder du styringsretten!

 • Omfattende endringer i krav til innhold i arbeidsavtalen fra 1. juli
 • Konsekvensene ved ulike formuleringer i avtalen

12:00

Lunsj

 

 

13:00

Ofte stilte spørsmål om arbeidsgiverperioden og egenmeldinger

 • Hvordan beregner du enkeltfravær og legger dem sammen?
 • Konsekvenser av å kombinere egenmelding og sykemelding i samme periode

Ofte stilte spørsmål om arbeidstid

 • Reisetid og arbeidstid
 • Alminnelig arbeidstid, overtid og fleksitid

AMU - supperåd eller gode råd?

 • Mange er pålagt AMU, men hvorfor er det lovpålagt?
 • Hva er det, og hva er det ikke? Kloke grep du kan ta for AMU-arbeidet i din virksomhet

13:45

Pause

 

 

14:00

Arbeidsgivers dekning av utgifter for ansatte som arbeider flere steder

 • Hvordan skal utgifter til reise, mat og opphold håndteres?
 • Hva er forskjellen på et pendler- og et yrkesopphold?

Viktige avklaringer fra NAV - konsekvenser for arbeidsgiver

 • Sykdom i foreldrepengeperioden - aktivitetskrav ved utsettelse
 • Egenmelding deler av dag og tilrettelegging ved egenmelding

Organisatorisk og psykosisialt arbeidsmiljø - kommer det nye krav?

 • Hva skal du ha oversikt over og hvordan jobber du med det?
 • Kloke grep i din virksomhet

14:45

Pause

 

 

15:00

"Siste time" i plenum

 

 

Gjester på scenen

Seminarledere