Den Store Lønn & Personaldagen 2023

Velkommen til Norges største fagdag innen lønn & HR!

Vi i Simployer ønsker deg velkommen til Den Store Lønn & Personaldagen i september! Fagdagen arrangeres både digitalt og i de største regionbyene. Tidligere års deltakere har talt, og alle ønsker oppfylles i årets utgave! Du får oppdatert fagstoff, temaer spesielt tilpasset din rolle og et hyggelig avbrekk i arbeidshverdagen.

Årets seminarer er en god kombinasjon av nyheter og aktualiteter tilpasset din rolle, enten du jobber med lønn, HR eller ledelse. I fjor fylte vi lokalene landet rundt, og vi bygger årets arrangement over samme lest. Du setter sammen din egen dag ved å velge blant tre parallelle løp gjennom dagen. Plukk og miks etter dine læringsbehov! 

Den digitale utgaven deles i to fagdager. Vi arrangerer Den store lønnsdagen 21. september og Den store personaldagen 18. oktober. Vi sender direkte fra Simployers studio begge dagene! 

Velkommen til Den store lønn & personaldagen 2023!

Velg by:

Velg digital utgave:

Program

Årets program kan du lese mer om nedenfor.

Du kan velge mellom 3 ulike seminarer pr. time og lage din egen fagsammensetning. Dette gjelder ikke de digitale utgavene.

 

Mest for lønnsmedarbeideren

Mest for HR-medarbeideren

Mest om strategisk HR og Ledelse

08:30

Registrering

   

09:00

Simployer ønsker velkommen

 

 

09:15

Forskuttering og refusjoner fra NAV

 • Refusjon av sykepenger i og utenfor arbeidsgiverperioden
 • Omsorgspenger - endringer fra 2023

Fem arbeidsrettslige utfordringer i en digital verden

 • Kan arbeidsgiver sjekke søkere og ansattes sosiale medier ved rekruttering eller sykefravær?
 • Rammene HR og ledere må holde seg innenfor når det gjelder tilgang til og bruk av ansattes personaldata

Tillitens kraft - dialog og relasjonsbygging mellom leder og medarbeider

 • Hvorfor tillit er essensielt i ethvert arbeidsforhold
 • Konkrete verktøy og teknikker til å bygge og ivareta en gjensidig tillit mellom ledere og medarbeidere

10:00

Pause

   

10:15

Dobbelttime

Ofte stilte spørsmål fra lønnssupporten

 • Aktuelle temaer innen skatt og trygderett
 • Ekstra arbeidsgiveravgift, sykepenger i ferien, pensjonsgrunnlag og gaver

Arbeidsrettsåret 2023 - endringer som påvirker HR

 • Endring i innleiereglene fra 1. april 2023 - hva gjelder og hvilke erfaringer har vi så langt?
 • Endringer fra 1. januar 2024 - blant annet om arbeidsgiveransvar i konsern

Forebygging og oppfølging av sykefravær - når og hvorfor?

 • Hva kan du forebygge og hvordan gjør du det i praksis?
 • Hvordan god dialog og kjente rutiner sikrer en god start på oppfølgingen

12:00

Lunsj

 

 

13:00

Telefon, PC og bredbånd - om skatt og utkjøp

 • Innholdstjenester og mobilen som betalingsmiddel
 • Vilkår for å unngå beskatning av telefon

Misforståelser om foreldrepenger og foreldrepermisjon

 • Forskjellene på lønn etter avtale og foreldrepenger etter folketrygdloven
 • Kreative løsninger for inndeling av foreldrepermisjon - er det lurt?

Arbeidsgivers hurtigguide til håndtering av varslingssaker

 • Lovens krav ved varslingssaker - hvorfor det er viktig å ha kontroll?
 • Praktiske tips til effektiv håndtering av varslingssaker

13:45

Pause

 

 

14:00

Maksdato for sykepenger – hva innebærer det?

 • Hva er maksdato og hvorfor må du vite det?
 • Arbeidsgivers ansvar etter maksdato

Hvorfor pålegge ansatte sykemelding fra lege ved korttidsfravær?

 • Utvidet egenmeldingsrett - virker det?
 • Ekspertutvalgets forslag til endringer i egenmeldingsordningen

Mangfold og inkludering i rekruttering - fra juss til praksis

 • Få kontroll på det juridiske rammeverket!
 • Hvorfor det er viktig å fokusere på mangfold ved rekruttering - praktiske tips til prosessen

14:45

Pause

 

 

15:00

"Siste time" i plenum

 

 

Gjester på scenen

Seminarledere