Karoline Amundsen Dystebakken

Juridisk rådgiver HR og ledelse

mail_outline karoline.dystebakken@simployer.com open_in_new LinkedIn

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Karoline er utdannet jurist og har åtte års erfaring fra Arbeidstilsynet hvor hun har arbeidet som rådgiver og med utadrettet tilsynsaktivitet innenfor de fleste offentligrettslige områder av arbeidsmiljøloven. I tillegg har hun lang erfaring med ulike arbeidsrettslige problemstillinger som tillitsvalgt. Hun har lang erfaring med å holde opplæring på ulike arbeidsrettslige temaer og HMS og å gi råd og veiledning på en måte som gjør at regelverket kan forstås og overholdes i praksis.

Karoline er rådgiver i Simployer innenfor trygderett, arbeidsrett og HMS. Hun er opptatt av å formidle på en enkel måte som gjør at regelverket blir lettere å forstå og overholde i praksis. Videre er hun opptatt av god dialog på kurs og at deltagerne skal få være aktive og lufte sine problemstillinger om de ønsker det. Dette da hun er god erfaring med at dette er en super måte å lære på og gjør det lettere å ta med seg det man har lært tilbake på jobb.