Ragni Myksvoll Singh

Juridisk rådgiver HR og ledelse

mail_outline ragni.myksvollsingh@simployer.com open_in_new LinkedIn

Ragni er en av våre fageksperter innen HR og ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Fagsupport innen HR & ledelse

Ragni bistår daglig våre kunder i ulike supporthenvendelser, og opplever at det er stor variasjon i spørsmålene hun får. Hun besvarer bl.a. ulike arbeidsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om statsansatteloven. I tillegg får hun ofte spørsmål om ferieloven. Ragni setter pris på den daglige kundekontakten og interessante faglige utfordringer.

Kursleder

Når Ragni holder kurs er hun, som våre andre fageksperter, opptatt av å formidle juridisk regelverk på en enkel måte. Når hun forbereder seg til kurs, tenker hun gjennom hvem som er målgruppen og synes det er viktig å være bevisst på dette. Ragni er opptatt av å være tydelig på det hun skal si og å ha en ryddig og strukturert fremstilling. Deltar du på våre kurs får du oppdatert informasjon som har en nytteverdi for den jobben du gjør og mulighet til å sparre med både kursleder og andre kursdeltakere.