Syk i ferien - ny ferie senere?

Ansatte som blir syke eller skadet i ferien kan ha rett på ny ferie senere. Men hvor syk må den ansatte være for å kunne kreve ferien på nytt?
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 2. august 2023
Lesetid: 3 Minutter

Ingenting er så kjedelig som å få en etterlengtet ferie ødelagt av sykdom. Kanskje måtte reisen avlyses fordi du ble syk rett før avreise. Er det nok til å kreve ferien på nytt senere?

– Det som avgjør om du er syk nok til å kunne kreve ny ferie senere, er om du er helt arbeidsufør. Det handler altså om du er for syk til å gjøre jobben din, ikke om du er for syk til å ha ferie, sier Simployers juridiske rådgiver Atle Torp.

Om sykdommen eller skaden hindrer deg i å gjennomføre en planlagt feriereise spiller ingen rolle i den vurderingen.

Sykdom i ferien må dokumenteres

Simployers rådgiver understreker at du må være 100 prosent arbeidsufør for å ha rett til ny ferie senere, noe som betyr at du ikke er i stand til å gjøre noe jobb i det hele tatt.

Samtidig holder det ikke å levere egenmelding, man må til lege for å skaffe dokumentasjon på arbeidsuførheten.

- Dette betyr i praksis at dersom du blir sengeliggende med magetrøbbel på ferie på Mallorca, så må du skaffe legeerklæring for å ha krav på ny ferie senere.  Det betyr at du må oppsøke lege på Mallorca for å få dokumentasjon. Det holder ikke å vente til du kommer hjem og oppsøke lege da, forklarer Torp.

Les også: Sykemelding fra lege i utlandet

Syk på ferie i Tyrkia

For at den ansatte skal få utbetalt penger for perioden med sykdom i ferien, må han eller hun altså ha rett til sykepenger under sykefraværet. Hvis ikke blir den nye ferien uten lønn.

Et av kravene for å ha rett til sykepenger, er at man befinner seg innenfor EU/EØS-området.

- En ansatt som blir syk på ferie i Tyrkia, Thailand eller USA vil med andre ord ikke ha rett på sykepenger før vedkommende har kommet seg tilbake til EØS-området. Dermed vil den utsatte ferien frem til dette eventuelt være uten lønn. De fleste arbeidstakere vil nok i slike tilfeller velge å la være å kreve utsatt ferie ved sykdom, sier Torp.

Les også: Mister sykepengeretten ved ferie utenfor EU

Må varsle sykefravær første dag

For at den ansatte skal ha rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler, er det også et krav at den ansatte varsler arbeidsgiver første dag i sykefraværet.

– Mange tenker nok ikke på at de må varsle lederen sin om sykefravær i ferien for å ha rett til sykepenger – og dermed penger i den nye ferien. Det skyldes nok blant annet at det etter ferielovens regler holder å kreve utsatt ferie 14 dager etter at ferien er avsluttet. Det varierer nok litt hvor strengt dette praktiseres rundt i ulike virksomheter. Vårt råd er at dersom du krever at ansatte ringer og varsler sykdom i ferien for å få sykepenger, så bør det være godt kommunisert på forhånd, slik at du er sikker på at de ansatte vet om dette, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Etter Torps erfaring utviser mange virksomheter en viss fleksibilitet her; særlig dersom det uansett ikke er aktuelt å kreve at ansatte bidrar med tilrettelagt arbeid i perioden de skulle hatt ferie.

Syke barn gir ikke rett til ny ferie

Mange kan også oppleve at ferien blir ødelagt fordi barna eller partner blir syke, men dette gir ikke rett til utsatt ferie.

- Det er kun egen sykdom som gir rett til utsatt ferie. Dersom andre familiemedlemmer blir syke, avvikles ferien som avtalt, sier Torp.

Dette gjelder selv om man er hos lege med barna eller havner på sykehus. Det samme gjelder da for andre familiemedlemmer.

- Ferien blir da ikke helt som planlagt, men den ansatte har ikke noe krav på utsettelse etter ferielovens regler. I slike tilfeller er det ikke noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om at noe av ferien kan tas på nytt, men den ansatte har ikke noe krav på et slik utsettelse, sier Torp.

Her er sjekklisten du må gjennom for å vurdere om en ansatt har rett til ny ferie etter sykdom i ferien:

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: