Gratis sjekkliste:

Bruk av ferievikarer

Vil du at de som har fått sommerjobb skal få en så fin opplevelse at de ønsker seg fast jobb senere? Her er sjekklisten som sikrer de yngste ansatte en trygg, korrekt og fin start på arbeidslivet.

Sjekklisten gir deg som leder oversikt over de formelle kravene som må følges ved bruk av sommervikarer og andre former for korte ansettelser, samtidig som du får noen tips om hva som er viktig for å gi dem et godt inntrykk.

Vi oppfordrer deg til å være bevisst på den delen av arbeidshverdagen som ikke er formelt regulert. Ledere som tar imot unge arbeidstakere bør gi tydelig veiledning, så vikaren kan oppleve mestring i førsteinntrykkene med arbeidslivet.

Hvis du får til en god onboarding av de som er midlertidig ansatte, enten det er en vikar, trainee eller deltidsansatt som trapper opp til fulltid i skoleferier, så sikrer du deg ambassadører som snakker varmt om virksomheten.