Utenlandsk sykemelding

Hva må du som leder passe på hvis en ansatt leverer en sykemelding utskrevet av en lege i utlandet?
Jørgen BrostrømJuridisk rådgiver HR og ledelse
onsdag 24. april 2024
Lesetid: 1 Minutt

Sykemelding fra lege i utlandet

Arbeidstakere som er bosatt innenfor EØS/EU-området har rett til sykepenger selv om de oppholder seg utenfor Norge, men innenfor EØS/EU-området. Lege i utlandet kan da dokumentere arbeidstakerens sykdom, men det er viktig at sykemeldingen inneholder følgende informasjon:

  • Tydelig fra- og til-dato
  • Den må være basert på en fysisk undersøkelse

NAV kan vurdere sykemeldingen

Når en arbeidstaker legger frem en sykemelding fra utenlandsk lege vil denne normalt sett ikke være tilpasset norsk standard for sykemeldinger, og det kan være vanskelig for arbeidsgiver å avklare om denne er gyldig.

I tilfeller hvor arbeidsgiver er usikker på sykemeldingens innhold, kan arbeidsgiver be NAV om å vurdere sykemeldingen. 

Arbeidstaker som leverer sykemelding fra lege i utlandet må i tillegg levere en egenerklæring for utenlandsk sykemelding. Denne kan levers digitalt på NAV.no, se her. Vi anbefaler at arbeidsgiver krever å få en kopi av denne egenerklæringen av den sykemeldte, også for sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden.

I tillegg er det selvsagt et vilkår for sykepenger at arbeidstakeren melder sykefravær 1. sykefraværsdag og at det gis informasjon om funksjonsevne slik at arbeidsgiver kan vurdere om det er mulighet for å komme hjem og arbeide med tilrettelagt arbeid.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: