Gratis guide:

Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Oppfølging av sykefravær er en utfordring for mange ledere, men med noen enkle grep kan du få den sykemeldte raskere tilbake på jobb.

Ledere har mange spørsmål om hva slags bruk av egenmeldinger som kan regnes som unormalt, og hva som er greit å snakke med den fraværende om.

Denne guiden graver i temaene for mange vanskelige og ubehagelige samtaler, og er absolutt noe du som mellomleder bør lese før du går i gang med å følge opp egenmeldinger.