Gratis sjekkliste:

Sjekkliste for samtaler med syke medarbeidere

For mange ledere er dialog med sykmeldte den vanskelige samtalen.

Derfor har vi i denne sjekklisten samlet noen tips som kan gjøre det lettere for lederne å "hoppe i det" og bidra til at arbeidsgivere oppfyller sitt ansvar for å få nærværet på jobb til nye høyder.