Simployer ferie og fri

Reduserer manuelt arbeid og gir full oversikt for både medarbeidere og ledere.

  • Digitaliserer og effektiviserer søknad og godkjenning av ferie, fri og permisjon
  • Gir HR og ledere full kontroll på feriesaldo og ferieavvikling
  • Ivaretar gjeldende regelverk og interne rutiner

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid. Enkelte virksomheter har så dårlig kontroll at ansatte tar ut for mye ferie uten at det blir oppdaget.

Simployer ferie og fri holder automatisk orden på ansattes fri-, ferie- og permisjonsdager, og ivaretar samtidig gjeldende regelverk og interne rutiner. Alle medarbeiderne får tilgang til sin egen digitale brukerkonto, med oversikt over gjenstående og benyttede feriedager, og kan søke om neste ferie.

Nærmeste leder får varsel når noen søker om fri, ferie eller permisjon, ser om ønsket kolliderer med annet fravær, og godkjenner eller avslår med et tastetrykk.

Godkjente fridager og permisjoner akkumuleres på alle nivåer i virksomheten gruppert på enheter, med ulike innsynsmuligheter. Administrasjonen får god oversikt over ferieavviklingen og unngår restferiesaldoer og feil.

Simployer ferie og fri passer godt sammen med:

Simployer personalregister, selve grunnsteinen i HRM-systemet som samler, strukturerer og sikrer informasjon om medarbeiderne.

Simployer sykefravær som erstatter papirbaserte og manuelle rutiner, og gir full oversikt over sykefraværet i virksomheten.

Enkelte virksomheter har så dårlig kontroll at ansatte tar ut for mye ferie uten at det blir oppdaget

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer ferie og fri leveres på Pro- og Enterprise-nivå, og passer derfor alle typer virksomheter uavhengig av bransje og virksomhetsstørrelse. Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer ferie og fri?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström